5,7 C
Warszawa
sobota, 2 marca, 2024

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Program przewiduje dotacje dla firm (mikro, małych, średnich oraz dużych) przeznaczone na projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
120.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
min. 10.000 zł, do 80%.
Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą:
1. Dla działań inwestycyjnych – 299.000 zł.
2. Dla działań inwestycyjno-doradczych – 300.000 zł, w tym:
− 299.000 zł na działania inwestycyjne,
− 1.000 zł dla działań doradczych.
Wkład własny:
20%.
Czas trwania projektu:
3-6 miesięcy.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Płatnicy składek ZUS.
Wnioskodawca musi spełniać łącznie następujące warunki:
 – nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
 – nie zalega z opłacaniem podatków;
 – nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 – nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 – nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania,  do którego został zobowiązany.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszają zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz redukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.
Dofinansowanie otrzymują działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:
– bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
– urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym;
– oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
– ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
– urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
– sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
– sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
– sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
– środki ochrony indywidualnej.
Informacje dodatkowe:
Organizatorem programu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
Cel: wybór projektów dotyczących poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.
Projekt zgłoszony do Konkursu powinien dotyczyć ograniczenia oddziaływania przynajmniej jednego z parametrów charakteryzujących warunki pracy:
1) mikroklimatu (gorący lub zimny);
2) czynników chemicznych i pyłów;
3) czynników biologicznych;
4) czynników mechanicznych;
5) czynników elektrycznych i elektryczności statycznej;
6) hałasu;
7) ogólnych i miejscowych drgań;
8) niewłaściwego oświetlenia elektrycznego;
9) promieniowania jonizującego;
10) promieniowania optycznego (podczerwonego lub widzialnego lub nadfioletowego);
11) pola elektromagnetycznego;
12) obciążenia fizycznego, dynamicznego lub statycznego.
W jednym projekcie może być realizowanych równocześnie wiele działań o różnym charakterze i z różnych obszarów technicznych, które mają przyczynić się do ograniczenia lub zniwelowania występowania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.
W przypadku, gdy wniosek zawiera braki formalne, ZUS wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 14 dni kalendarzowych.
Termin składania wniosków: 
26 lutego – 27 marca 2024
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie ZUS
Kontakt:
email:

Temat: DOTACJE NA POPRAWĘ BHP
Wysokość wsparcia: min. 10.000 zł, do 80%. Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą: 1. Dla działań inwestycyjnych – 299.000 zł. 2. Dla działań inwestycyjno-doradczych – 300.000 zł, w tym: − 299.000 zł na działania inwestycyjne, − 1.000 zł dla działań doradczych.
Budżet naboru wniosków: 120.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
 • Tak
Partner zagraniczny:
 • Nie
Finansowanie:
 • zaliczka
Wnioskodawca:
 • Osoba fizyczna
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina
 • ZOZ
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
 • Spółdzielnia / wspólnota mieszkaniowa
 • Powiat
 • Przedszkole
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze