AKTUALNE TEMATY

AKTUALNE TEMATY
Obraz Dean Moriarty z Pixabay

Wsparcie na prowadzenie badań polarnych, współpraca badawcza z jednostkami z Norwegii – te i szereg innych możliwości daje Program „Badania”. Umowę w sprawie realizacji programu w ramach nowej edycji tzw. Funduszy Norweskich i […]

AKTUALNE TEMATY
Obraz Henryk Niestrój z Pixabay

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) poinformowała, że całkowita wartość wniosków o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich (KGW), złożonych do Biur Powiatowych ARiMR od początku tegorocznego naboru do końca maja 2019 r. […]

AKTUALNE TEMATY

Podczas szczytu Inicjatywy Trójmorza w Lublanie, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego i prezes EximBanku z Rumunii oficjalnie ogłosili założenie Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza (Three Seas Initiative Investment Fund). Fundusz skoncentruje się na projektach tworzących […]

AKTUALNE TEMATY
Źródło grafiki: Ministerstwo Kultury, gov.pl

Nabór do programu EtnoPolska 2019 został rozstrzygnięty. Złożono aż 715 wniosków! Po dokonaniu oceny merytorycznej wyłoniono 251 beneficjentów, którzy łącznie otrzymają dofinansowanie w wysokości 10.000.000 złotych na realizację działań z zakresu edukacji regionalnej […]

AKTUALNE TEMATY
Obraz StockSnap z Pixabay

6 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła trzyletni Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie […]

AKTUALNE TEMATY
Fot. Ministerstwo Infrastruktury. CC BY 3.0 PL.

W ciągu dwóch najbliższych lat prawie 3 tysiące osób odpowiedzialnych za drogi lokalne uzyska wiedzę o najnowszych rozwiązaniach inżynieryjnych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 4 czerwca 2019 r. Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}