AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Źródło: https://eko-czynni.pl/

Szkoły średnie mogą zgłaszać się do nowego programu edukacyjno-ekologicznego EKOczynni. Cele przedsięwzięcia to edukacja ekologiczna młodzieży, kształtowanie proekologicznych postaw wśród uczniów oraz wsparcie inicjatyw szkolnych związanych z ochroną środowiska. Dla szkół i uczniów […]

AKTUALNOŚCI

Trwa nabór wniosków do czwartej edycji programu grantowego Czuwamy! Pamiętamy!, w ramach którego można ubiegać się o granty na odnowienie Miejsc Pamięci. Na wsparcie lokalnych inicjatyw w tej edycji Fundacja przeznaczy 200 tys. […]

AKTUALNOŚCI
Obraz StockSnap z Pixabay

Trwa konkurs na esej pt. „Historia Kołem Gospodyń się toczy”. Celem konkursu jest dokumentacja początków działalności Kół Gospodyń Wiejskich oraz ich popularyzacja w społeczeństwie. Adresatem konkursu są członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Każdy uczestnik […]

AKTUALNOŚCI
Źródło: Zespół Programu Kariera, programkariera.pl.

Trwa nabór zgłoszeń do Programu Kariera organizowanego corocznie od 18 lat przez Polską Radę Biznesu. W tym roku ponad 20 firm przygotowało blisko 80 ofert dla studentów i absolwentów w wielu specjalnościach. Każdy […]

AKTUALNOŚCI

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie w ramach działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów finansowanego z PROW 2014-2020. Wnioski o przyznanie pomocy można składać do 31 maja br. […]

AKTUALNOŚCI
Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki, gov.pl.

W ramach naboru poszukiwane są instytucje zajmujące się działalnością edukacyjną i kulturalną, które zechcą w partnerstwie z Centrum Nauki Kopernik udostępniać publiczności interaktywne wystawy związane z nauką i prowadzić programy edukacyjne dla społeczności […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}