EDUKACJA I MŁODZIEŻ

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, ROLNICTWO I WIEŚ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
dotacje na projekty edukacyjne dla młodzieży z małych miejscowości

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Wysokość wsparcia: maks. 8.500 zł., do 80%. Wkład własny: min. 20%. Czas trwania projektu: min. 6 miesięcy, 1.02 – 31.08 roku następującego po roku, w którym ogłoszono konkurs. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE
35.000 zł.
dotacje na projekty przyrodnicze

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 35.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 20.000 zł. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: 1 marca – 30 czerwca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym ogłoszono nabór wniosków. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA
100.000.000 zł.
dotacje na wyposażenie szkół umożliwiające integrację dzieci z niepełnosprawnościami

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 100.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 100%, maks. 2.000.000 zł. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Kto może złożyć wniosek ?   Organy prowadzące dla szkół podstawowych wszystkich rodzajów (ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych). Na co można […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE
4.000.000 zł.
dotacje na projekty upamiętniające odzyskanie niepodległości

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 4.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 15.000 – 150.000 zł., do 85% (w uzasadnionych przypadkach do 100%). Wkład własny: min. 15% (w uzasadnionych przypadkach 0%). Czas trwania projektu: 1.10 – 20.11.2018. Partner zagraniczny: NIE Składanie […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
dotacje na polsko-niemieckie projekty edukacyjne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Wysokość wsparcia: 80.000 PLN / 18.700 EUR, do 50%. Wkład własny: 50%. Czas trwania projektu: 1.01-30.11 roku następującego po roku, w którym ogłoszono nabór wniosków. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZDROWIE
100.000 zł.
dotacje na małe projekty infrastrukturalne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 100.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 25.000 zł. Wkład własny: 0% (pozyskanie dodatkowych środków zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania). Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Stowarzyszenia, […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
500.000 zł.
dotacje na projekty edukacyjne realizowane na wsi lub w małych miastach

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 500.000 zł. Wysokość wsparcia: 3.000 – 10.000 zł. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: 4-6 miesięcy, styczeń – czerwiec roku następującego po ogłoszeniu naboru wniosków. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
konkurs o USA dla młodzieży

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA NAGRODA PIENIĘŻNA Składanie wniosków przez internet: TAK Partner zagraniczny: NIE Kto może wziąć udział?   Uczniowie szkół średnich wszystkich typów. Opis:   Organizatorem programu jest Fundacja Wspomagania Wsi. Cel konkursu: pogłębienie wiedzy polskiej młodzieży o Stanach […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
10.000 zł.
wsparcie młodzieżowych projektów z zakresu nauk ścisłych

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA Budżet programu: 10.000 zł. Wysokość wsparcia: 2.000 – 5.000 zł., 100%. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Nauczyciele przedmiotów ścisłych i przyrodniczych oraz uczniowie ze […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
80.000 zł.
stypendia dla młodych informatyków

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 80.000 zł. Wysokość wsparcia: 700 zł / miesięcznie, 100%. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: 10 miesięcy podczas pierwszego roku studiów (od września do czerwca). Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE
25.000 zł.
konkurs na prace prezentujące przedsięwzięcia gospodarcze z przeszłości

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA Budżet programu: 25.000 zł. Wysokość wsparcia: 1.500 – 8.000 zł., 100%. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Młodzieży szkolna. 2. Lokalni i regionalni dziennikarze. […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT
turniej piłkarski dla dzieci

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA NAGRODA HONOROWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   W Turnieju mogą wziąć udział drużyny, które reprezentują następujące podmioty: – szkoły Podstawowe, – uczniowskie Kluby Sportowe, – Akademie Młodych […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
staże w Niemczech

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM Wysokość wsparcia: 1.250 euro miesięcznie. Czas trwania projektu: 6-12 miesięcy. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Studenci ostatniego roku studiów oraz absolwentów kierunków związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska. […]