EDUKACJA I MŁODZIEŻ

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
Obraz Michal Jarmoluk z Pixabay
POLSKO-NIEMIECKIE PROJEKTY MŁODZIEŻOWE

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie małych projektów polsko-niemieckiej współpracy młodzieżowej, które nie są standardowymi spotkaniami młodzieży i nie mogą otrzymać dotacji według stawek zryczałtowanych. Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Wysokość wsparcia: maks. […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
Obraz opsa z Pixabay
WSPÓŁPRACA Z ROSJĄ

W ramach programu można uzyskać granty na realizację zdalnych, polsko-rosyjskich wymian młodzieży realizowanych z wykorzystaniem współczesnych technologii komunikacji. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje non profit posiadające partnera w Rosji (np. szkoły podstawowe, […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, GOSPODARKA ODPADAMI, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, OCHRONA PRZYRODY, OCHRONA ŚRODOWISKA
Obraz Jasmin Sessler z Pixabay
1.575.941 euro.
DZIAŁANIA SZKÓŁ ŁAGODZĄCE ZMIANY KLIMATU

W ramach naboru można uzyskać dotacje na realizację kompleksowych projektów dotyczących podnoszenia świadomości na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków poprzez  realizację działań edukacyjno-informacyjnych równolegle z powiązanymi działaniami adaptacyjnymi oraz […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}