EDUKACJA I MŁODZIEŻ

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
4.379.650 zł.
GRANTY NA SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

Projekt przewidujące granty na szkolenia dotyczące wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz stosowania aktywizujących metod nauczania podczas lekcji przeznaczone dla nauczycieli. Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 4.379.650 zł. Wysokość wsparcia: 100%, 150.000 – […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT
66.900.000 zł
UPOWSZECHNIANIE SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

Głównymi celami programu są: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej. Grupą docelową programu są uczniowie szkół różnych szczebli edukacyjnych, a […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT
1.000.000 zł.
OBCHODY ROKU IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

Celem programu jest wspieranie działalności oświatowej i kulturalnej w związku z ustanowieniem roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza i związanymi z tymi obchodami. Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.000.000 zł. Wysokość wsparcia: […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
DOTACJE NA WSPÓŁPRACĘ MŁODZIEŻY Z POLSKI I LITWY

Celem programu jest zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do realizacji wspólnych polsko-litewskich działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}