EDUKACJA I MŁODZIEŻ

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE
200.000.000 zł.
dotacje dla uczelni na działania na rzecz społeczności lokalnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 200.000.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. = 97% (UE i budżet państwa), maks. dotacja UE = 84,28%. Wkład własny: min. 3%. Czas trwania projektu: min. 12 miesięcy – maks. 36 miesięcy. Partner zagraniczny: NIE […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
5.000.000 zł.
dotacje na lokalne projekty z zakresu bezpieczeństwa

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 6.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 25.000-100.000 zł. Wkład własny: wymagany, lecz jego wysokość nie została określona. Czas trwania projektu: 16.06-15.12 roku, w którym ogłoszono nabór wniosków. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
1.600.000 zł.
dotacje na wspólne, polsko-ukraińskie pobyty w Polsce

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.600.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 50.000 zł, do 90% (100% w uzasadnionych przypadkach). Wkład własny: min. 10% (0% w uzasadnionych przypadkach). Czas trwania projektu: 16.07 – 15.11 roku, w którym ogłoszono nabór wniosków. […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
60.000 zł.
wsparcie rodzicielstwa zastępczego

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 60.000 zł. Wysokość wsparcia: 6.000 zł, maks. 85%. Wkład własny: min. 15%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, organizacje pozarządowe […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
wsparcie wymian z Izraelem

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM Finansowanie: ZALICZKA Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Studenci studiów licencjackich oraz studenci pierwszego roku studiów magisterskich. Opis:   Organizatorem programu jest Muzeum POLIN. Program jest przeznaczony dla studentów z Polski oraz […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
150.000 euro.
nagrody dla projektów innowacji społecznych

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 150.000 euro. Wysokość wsparcia: 50.000 euro, 100%. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Wszyscy, którzy swoimi działaniami chcieliby zmienić świat  – […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, PROGRAMY REGIONALNE, TRANSPORT, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZACHODNIOPOMORSKIE
125.960.000 euro.
dotacje na współpracę z Niemcami

Rodzaj wsparcia DOTACJA Finansowanie REFUNDACJA Budżet programu 125.960.000 euro. Wysokość wsparcia maks. 85%. Wkład własny min. 15%. Partner zagraniczny TAK Składanie wniosków przez internet TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZASOBY LUDZKIE
dotacje na mobilność osób zajmujących się młodzieżą

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Czas trwania projektu: od 2 dni do 2 miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży). Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa. 2. […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE
300.000 zł
dotacje na zajęcia programowania dla dzieci

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 300.000 zł. Wysokość wsparcia: 3.000 zł. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: od 18 września roku, w którym ogłoszono nabór wniosków do 28 lutego kolejnego roku. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SENIORZY, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE
1.250.000 zł.
dotacje na projekty społeczności lokalnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.125.000 zł. Wysokość wsparcia: 1.000 – 5.000 zł, 100%. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: 07.08 – 30.11.2018 Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT
8.790.000 zł.
dotacje na upowszechnianie sportu

Rodzaj wsparcia DOTACJA Finansowanie ZALICZKA Budżet programu 38.449.000 zł (alokacja na 2018 r.). 8.790.000 zł (alokacja w dodatkowym naborze) Wysokość wsparcia maks. od 50 do 90%. Wkład własny min. od 10 do 50%. Czas trwania projektu rok kalendarzowy, w którym […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA
70.000.000 zł.
80% dotacji na urządzenia multimedialne dla szkół

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 70.000.000 zł. Wysokość wsparcia: do 80%, maks. 14.000 zł. Wkład własny: min. 20%, od 3.500 zł (wkład własny organu prowadzącego). Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ? […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE
57.600.000 zł.
dotacje dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 57.600.000 zł. Wysokość wsparcia: P1: 20.000 – 1.000.000 zł, P2-P4:  20.000 – 400.000 zł, 100%. Wkład własny: nie jest wymagany, ale jego wniesienie może mieć wpływ na ocenę wniosku. Czas trwania projektu: P1: […]