EDUKACJA I MŁODZIEŻ

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE
3.840.000 zł.
EDUKACJA HISTORYCZNA, PATRIOTYCZNA I OBYWATELSKA

Niniejszy program grantowy służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski. Wnioski o dofinansowanie mogą składać: 1. Samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru instytucji kultury, dla których […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, ENERGIA, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, OBSZARY WIEJSKIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO I WIEŚ, TRANSPORT, WODOCIĄGI I KANALIZACJA
20.000.000 zł.
POŻYCZKI DLA JST NA TERENACH WIEJSKICH

Program przewiduje preferencyjne pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich (do 20.000 mieszkańców) takich jak: budowa i modernizacja placówek oświatowych, szkół podstawowych, liceów oraz zawodowych szkół rolniczych […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}