POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE
200.000.000 zł.
dotacje dla uczelni na działania na rzecz społeczności lokalnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 200.000.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. = 97% (UE i budżet państwa), maks. dotacja UE = 84,28%. Wkład własny: min. 3%. Czas trwania projektu: min. 12 miesięcy – maks. 36 miesięcy. Partner zagraniczny: NIE […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
5.000.000 zł.
dotacje na lokalne projekty z zakresu bezpieczeństwa

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 6.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 25.000-100.000 zł. Wkład własny: wymagany, lecz jego wysokość nie została określona. Czas trwania projektu: 16.06-15.12 roku, w którym ogłoszono nabór wniosków. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
60.000 zł.
wsparcie rodzicielstwa zastępczego

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 60.000 zł. Wysokość wsparcia: 6.000 zł, maks. 85%. Wkład własny: min. 15%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, organizacje pozarządowe […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
150.000 euro.
nagrody dla projektów innowacji społecznych

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 150.000 euro. Wysokość wsparcia: 50.000 euro, 100%. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Wszyscy, którzy swoimi działaniami chcieliby zmienić świat  – […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZASOBY LUDZKIE
dotacje na mobilność osób zajmujących się młodzieżą

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Czas trwania projektu: od 2 dni do 2 miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży). Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa. 2. […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE
300.000 zł
dotacje na zajęcia programowania dla dzieci

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 300.000 zł. Wysokość wsparcia: 3.000 zł. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: od 18 września roku, w którym ogłoszono nabór wniosków do 28 lutego kolejnego roku. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SENIORZY, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE
1.250.000 zł.
dotacje na projekty społeczności lokalnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.125.000 zł. Wysokość wsparcia: 1.000 – 5.000 zł, 100%. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: 07.08 – 30.11.2018 Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT
8.790.000 zł.
dotacje na upowszechnianie sportu

Rodzaj wsparcia DOTACJA Finansowanie ZALICZKA Budżet programu 38.449.000 zł (alokacja na 2018 r.). 8.790.000 zł (alokacja w dodatkowym naborze) Wysokość wsparcia maks. od 50 do 90%. Wkład własny min. od 10 do 50%. Czas trwania projektu rok kalendarzowy, w którym […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
10.000.000 euro.
dotacje na współpracę w zakresie reformowania edukacji

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 10.000.000 euro. Wysokość wsparcia: maks. 75%, do 2.000.000 euro. Wkład własny: min. 25%. Czas trwania projektu: rozpoczęcie projektu w okresie: 1 stycznia – 28 lutego 2019. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, ENERGIA, INFRASTRUKTURA KULTURY, IT, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYRÓWNYWANIE SZANS KOBIET, ZASOBY LUDZKIE
nagrody dla nowatorskich projektów finansowanych ze środków UE

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA NAGRODA RZECZOWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Instytucje zarządzające lub kierownicy projektów (wówczas konieczna jest pisemna akceptacja odpowiedzialnej Instytucji Zarządzającej). Opis:   Organizatorem programu jest Komisja Europejska. […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
37.500 zł.
wsparcie dla studentów kierunków ekonomicznych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 37.500 zł. Wysokość wsparcia: 750 – 2.500 zł. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa). Kto może złożyć wniosek ?   Zespoły studentów III roku stacjonarnych […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE
20.000.000 zł.
dotacje na podwyższanie kwalifikacji młodzieży

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 20.000.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 97%. Wkład własny: min. 3%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje). 2. Instytucje kościelne. 3. […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, ZASOBY LUDZKIE
praktyki dla studentów

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: Wysokość wsparcia: 2.500 – 3.000 zł. Czas trwania projektu: oferowane praktyki trwają od 8 do 12 tygodni. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Osoba fizyczna, […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZDROWIE
100.000 zł.
dotacje na małe projekty infrastrukturalne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 100.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 25.000 zł. Wkład własny: 0% (pozyskanie dodatkowych środków zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania). Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Stowarzyszenia, […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPORT, WYRÓWNYWANIE SZANS KOBIET, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
wsparcie projektów charytatywnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA STYPENDIUM NAGRODA RZECZOWA Finansowanie: ZALICZKA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Stowarzyszenia, fundacje, domy dziecka oraz osoby indywidualne. Na co można uzyskać wsparcie ?   Fundacja wspiera: – ubogie, […]