POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT
300.000 zł.
dotacje na projekty sportowe i edukacyjne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 300.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 10.000 zł. Wkład własny: nie określono wysokości wkładu własnego, ale jest on wymagany. Czas trwania projektu: do 31.07 roku następującego po roku, w którym ogłoszono konkurs. Partner zagraniczny: […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
10.000.000 euro.
dotacje na współpracę w zakresie reformowania edukacji

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 10.000.000 euro. Wysokość wsparcia: maks. 75%, do 2.000.000 euro. Wkład własny: min. 25%. Czas trwania projektu: rozpoczęcie projektu w okresie: 1 stycznia – 28 lutego 2019. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZDROWIE
100.000 zł.
dotacje na małe projekty infrastrukturalne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 100.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 25.000 zł. Wkład własny: 0% (pozyskanie dodatkowych środków zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania). Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Stowarzyszenia, […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT
8.790.000 zł.
dotacje na upowszechnianie sportu

Rodzaj wsparcia DOTACJA Finansowanie ZALICZKA Budżet programu 38.449.000 zł (alokacja na 2018 r.). 730.000 zł (alokacja w dodatkowym naborze) Wysokość wsparcia maks. od 50 do 90%. Wkład własny min. od 10 do 50%. Czas trwania projektu rok kalendarzowy, w którym […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, ZDROWIE
wsparcie dla przyszłej kadry menadżerskiej w ochronie zdrowia

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM NAGRODA RZECZOWA Finansowanie: ZALICZKA Wysokość wsparcia: maks. 5.000 zł. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Studenci trzeciego, czwartego, piątego roku lub absolwenci, którzy w chwili złożenia […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE
64.256 zł.
dofinansowanie innowacyjnych projektów edukacyjnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 64.256 zł. Wysokość wsparcia: min. 5.000 zł, 100%. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: do 31.12.2019. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Organizacje pozarządowe. […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
1.500.000 zł.
dofinansowanie edukacji globalnej

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.500.000 zł. Wysokość wsparcia: Minimalna kwota dotacji: – Zadanie I – 550.000 zł, – Zadanie II – 80.000 zł, – Zadanie III – 80.000 zł, – Zadanie IV – 40.000 zł. Maksymalne dofinansowanie: […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
certyfikat dla szkół języków obcych

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA Składanie wniosków przez internet: TAK     Kto może złożyć wniosek ?   Przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, instytucje oświatowe,  placówki działające w obszarze edukacji pozaformalnej oraz inne placówki zajmujące się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT
1.200.000 zł.
dotacje na zajęcia sportowe dla uczniów

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.200.000 zł. Wysokość wsparcia: 24.000 zł. Wkład własny: 0% Czas trwania projektu: do 31 maja roku następującego po roku ogłoszenia naboru. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, ZASOBY LUDZKIE
praktyki dla studentów

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM Finansowanie: ZALICZKA Wysokość wsparcia: 2.500 – 3.000 zł. Czas trwania projektu: oferowane praktyki trwają od 8 do 12 tygodni. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Osoba fizyczna, która jest […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
5.000.000 zł.
dotacje na lokalne projekty z zakresu bezpieczeństwa

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 6.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 25.000-100.000 zł. Wkład własny: wymagany, lecz jego wysokość nie została określona. Czas trwania projektu: 16.06-15.12 roku, w którym ogłoszono nabór wniosków. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
60.000 zł.
wsparcie rodzicielstwa zastępczego

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 60.000 zł. Wysokość wsparcia: 6.000 zł, maks. 85%. Wkład własny: min. 15%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, organizacje pozarządowe […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
150.000 euro.
nagrody dla projektów innowacji społecznych

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 150.000 euro. Wysokość wsparcia: 50.000 euro, 100%. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Wszyscy, którzy swoimi działaniami chcieliby zmienić świat  – […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZASOBY LUDZKIE
dotacje na mobilność osób zajmujących się młodzieżą

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Czas trwania projektu: od 2 dni do 2 miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży). Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa. 2. […]