POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SENIORZY, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE
1.250.000 zł.
dotacje na projekty społeczności lokalnych

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie projektów dotyczących edukacji dzieci i młodzieży, promocji zdrowego stylu życia, odświeżenia przestrzeni miejskich, aktywizacji osób starszych, działań na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego a także pielęgnowania lokalnych […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
60.000 zł.
wsparcie rodzicielstwa zastępczego

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na organizację lokalnych obchodów “Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”.  Wnioski mogą składać rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne (samorządowe i państwowe tj. PCPR, Organizatorzy Rodzinnej […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE
400.000 zł.
dotacje dla szkół edukujących uczniów z doświadczeniem migracyjnym

Program oferuje dofinansowanie inicjatyw wspomagających podjęcie nauki w publicznych szkołach przez uczniów z doświadczeniem migracyjnym, w szczególności poprzez: przygotowanie materiałów dydaktycznych  dla nauczycieli pracujących w oddziałach przygotowawczych, organizację intensywnych kursów wakacyjnych języka polskiego […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT
dotacje na projekty non-profit

W ramach programu mogą być finansowane inicjatywy organizacji non-profit  ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwiania dostępu do kultury. Obszary działań, na które można uzyskać wsparcie: sport, kultura, […]