POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
2.000.000 zł.
dotacje na promocję języka polskiego

Program przewiduje finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie. Wnioski o dotacje mogą składać polskie uczelnie i instytucje naukowe podejmujące działania na […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
100.000.000 zł.
wsparcie cyfrowych kompetencji pracowników GOK

Program przewiduje dotacje na projekty, których celem jest wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury. Projekt musi przyczyniać się do osiągnięcia takich celów jak: e-aktywizacja osób o co najmniej podstawowych kompetencjach […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE
130.000 zł.
sfinansowanie zakupu biletów na koncerty

Program przewiduje sfinansowanie biletów na koncerty filharmoniczne oraz edukacyjne próby otwarte dla uczniów klas przedmaturalnych i maturalnych. Ponadto przewiduje środki na pokrycie honorarium animatora lub dyrygenta prowadzącego próby otwarte. Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE
375.000 zł.
dotacje na zajęcia programowania dla dzieci

W ramach programu można uzyskać wsparcie na realizację zajęć zawierających elementy programowania zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. W programie mogą wziąć udział publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe prowadzące zajęcia […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
wsparcie edukacji informatycznej najmłodszych

W programie mogą wziąć udział szkoły podstawowe publiczne lub niepubliczne o uprawnieniach publicznych, w których działają świetlice szkolne dla dzieci w wieku 6-10 lat. Głównym celem programu jest budowanie kompetencji cyfrowych, komunikacyjnych oraz […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}