POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, ZDROWIE
10.000.000 zł.
PROFILAKTYKA PRÓCHNICY

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie projektów realizowanych w zakresie programów profilaktycznych próchnicy zębów dla młodzieży. Realizowane projekty powinny zawierać komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
10.455.000 euro
DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Fundusz wspiera projekty wpisujące się w następujące obszary tematyczne: Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne. Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie. Obszar 3. Wzmocnienie grup […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE
Obraz Rafał Kozanecki z Pixabay
WSPARCIE DLA WETERANÓW

Konkurs ma na celu wyłonienie projektów przewidujących pomoc weteranom działań poza granicami państwa, w postaci: – udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej weteranom oraz członkom ich najbliższym członkom rodziny; – organizowania obozów i kolonii […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}