WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
11.000.000 zł
dotacje na współpracę z Niemcami

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie projektów realizowanych w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami / organizacjami. Priorytety Fundacji to społeczeństwo, gospodarka, środowisko, edukacja, media, opinia publiczna, nauka oraz kultura. Wnioski o […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
STAŻE W JAPONII

W ramach programu można uzyskać wsparcie związane z odbywaniem praktyk przemysłowych w Japonii. W programie mogą uczestniczyć studenci inżynierii i nauk ścisłych, takich jak informatyka, inżynieria naukowa, mechaniczna, chemiczna, elektronika, biotechnologia, elektronika, fizyka, […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
DOTACJE NA MIĘDZYNARODOWĄ WSPÓŁPRACĘ MŁODZIEŻY

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie działań służących promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności. Wnioskodawcy muszą reprezentować: międzynarodową młodzieżową organizację pozarządową lub sieć, krajową […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
staże w Niemczech

Program umożliwia odbycie stażu w Niemczech. Wnioski mogą składać studenci ostatniego roku studiów oraz absolwentów kierunków związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Każdy wnioskodawca musi być absolwentem polskiej uczelni lub studentem ostatniego roku […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}