FIRMY

FIRMY, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
nagrody dla innowacyjnych firm

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Organizacje prowadzące działalność innowacyjną. Opis:   Organizatorem programu jest tygodnik Newsweek Polska a partnerem merytorycznym firma doradcza PwC. Cel konkursu: promocja innowacyjności […]

ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
200.000.000 zł.
dotacje na badania przemysłowe

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 200.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 50%, do 100% (dla jednostek naukowych). Wkład własny: 50%, od 0% dla jednostek naukowych. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Konsorcjum, […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, GOSPODARKA ODPADAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA
1.383.774.000 zł.
pożyczki dla stacji demontażu pojazdów

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 1.383.774.000 zł. Wysokość wsparcia: pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny: min. 25%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów. Na […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, GOSPODARKA ODPADAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA
1.383.774.000 zł.
pożyczki na budowę infrastruktury gospodarowania odpadami

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.383.774.000 zł. Wysokość wsparcia: pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny: min. 25%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Jednostki samorządu terytorialnego (jst) i […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE
150.991.400 zł.
dotacje i pożyczki na rewitalizację gruntów

Rodzaj wsparcia: DOTACJA POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 150.991.400 zł. Wysokość wsparcia: – dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych; – dofinansowanie w formie pożyczki: – do 100% kosztów kwalifikowanych, w przypadku przedsięwzięć realizowanych w trybie wykonania zastępczego, – […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY
20.500.000 zł.
pożyczki dla bezrobotnych i studentów

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 20.500.000 zł. Wysokość wsparcia: – do ok. 90.000 zł; czyli do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia, – do ok. 25.000 zł; czyli do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia (w przypadku pożyczki na zatrudnienie osoby bezrobotnej). Wkład własny: […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
37.500 zł.
wsparcie dla studentów kierunków ekonomicznych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 37.500 zł. Wysokość wsparcia: 750 – 2.500 zł. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa). Kto może złożyć wniosek ?   Zespoły studentów III roku stacjonarnych […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, ZASOBY LUDZKIE
praktyki dla studentów

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: Wysokość wsparcia: 2.500 – 3.000 zł. Czas trwania projektu: oferowane praktyki trwają od 8 do 12 tygodni. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Osoba fizyczna, […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZDROWIE
100.000 zł.
dotacje na małe projekty infrastrukturalne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 100.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 25.000 zł. Wkład własny: 0% (pozyskanie dodatkowych środków zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania). Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Stowarzyszenia, […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, ENERGIA, FIRMY, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, TRANSPORT
5.300.000.000 zł.
dotacje na elektromobilność

Rodzaj wsparcia: DOTACJA POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 5.300.000.000 zł. Wysokość wsparcia: zostanie określona pod koniec roku 2018. Wkład własny: zostanie określony pod koniec roku 2018. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZDROWIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
wsparcie projektów lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów edukacyjnych

Rodzaj wsparcia DOTACJA STYPENDIUM Finansowanie ZALICZKA Budżet programu Wysokość wsparcia Wkład własny 0%. Partner zagraniczny NIE Składanie wniosków przez internet TAK Kto może złożyć wniosek ?   Osoba fizyczna lub prawna. Na co można uzyskać wsparcie ?   Projekty realizowane […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, ZASOBY LUDZKIE
12.500.000 zł.
pożyczki na edukację dorosłych

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA Budżet programu: 12.500.000 zł. Wysokość wsparcia: 600 – 100.000 zł, pożyczka może stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów;  umorzenie: 20 – 25% kwoty pożyczki. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, WZMOCNIENIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
dotacje na współpracę partnerów z Europy Środkowej

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: Wysokość wsparcia: do 100%., do ok. 20.000 euro. Wkład własny: 0%, zalecane jest jednak jego wniesienie do projektu. Czas trwania projektu: do 18 miesięcy. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
150.000.000 zł.
dotacje na rozwój eksportu

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 150.000.000 zł. Wysokość wsparcia: od 50% do 85%, maks. 850.000 zł. Wkład własny: od 15% do 50%. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Podmioty spełniające […]