FIRMY

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY
700.000.000 zł.
dotacje na badania w branżach strategicznych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 700.000.000 zł, w tym: – INNOship: 120.000.000 zł, – INNOMOTO: 300.000.000 zł, – InnoNeuroPharm: 230.000.000 zł, – Innowacyjny recykling: 50.000.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 25% – 80% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, WZMOCNIENIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
dotacje na współpracę partnerów z Europy Środkowej

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: Wysokość wsparcia: do 100%., do ok. 20.000 euro. Wkład własny: 0%, zalecane jest jednak jego wniesienie do projektu. Czas trwania projektu: do 18 miesięcy. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA
100.000.000 zł.
dotacje na rozwój OZE

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 200.000.000 zł., w tym: 50.000.000 zł dla projektów realizowanych przez członków klastrów energii posiadających Certyfikat Klastra Energii wydany przez Ministra Energii oraz 150.000.000 zł dla pozostałych projektów. Wysokość wsparcia: maks. 15.000.000 euro, do […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PROMOCJA TURYSTYKI, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPORT, TURYSTYKA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZDROWIE
183.000.000 euro.
dotacje na współpracę z Białorusią i Ukrainą

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 183.000.000 euro. Wysokość wsparcia: 100.000 – 2.500.000 euro, maks. 90%. Wkład własny: min. 10%. Czas trwania projektu: do 31.12.2022, projekt nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, PROMOCJA TURYSTYKI, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, TRANSPORT, TURYSTYKA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
70.000.000 euro.
dotacje na współpracę z Niemcami

Rodzaj wsparcia DOTACJA Finansowanie REFUNDACJA Budżet programu 70.000.000 euro. Wysokość wsparcia maks. 85%. Wkład własny min. 15%. Partner zagraniczny TAK Składanie wniosków przez internet TAK Kto może złożyć wniosek ?   Beneficjent wiodący i partner projektu muszą należeć do jednej […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZDROWIE
100.000 zł.
dotacje na małe projekty infrastrukturalne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 100.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 25.000 zł. Wkład własny: 0% (pozyskanie dodatkowych środków zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania). Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Stowarzyszenia, […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
11.000.000 zł
dotacje na współpracę z Niemcami

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: ok. 11.000.000 zł / rocznie. Wysokość wsparcia: 80.000 PLN / 18.300 EUR, do 50%. Wkład własny: 50%. Czas trwania projektu: nie później niż do 31 grudnia roku, na który przyznana została dotacja, do […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY
2.850.000.000 zł.
dotacje na badania i rozwój w firmach

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 2.850.000.000 zł. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na co można uzyskać […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA
400.000.000 zł.
pożyczki na zmniejszenie zużycia energii w budynkach

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 400.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 100%. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Przedsiębiorcy. Na co można uzyskać wsparcie ?   1. Budowa nowej, […]

ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
konkurs na oświetlenie inwestycji

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa). 2. Inwestorzy i deweloperzy. 3. Właściciele i zarządcy obiektów, zarządy dróg. 4. Jednostki budżetowe, przedsiębiorstwa […]

FIRMY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI, WZMOCNIENIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
1.500.000 zł.
dotacje na współpracę międzynarodową organizacji branżowych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.500.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 40.000 zł (+ 10.000 zł dla beneficjentów należących do 2 lub więcej organizacji), do 100%. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, ZASOBY LUDZKIE
praktyki dla studentów

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM Finansowanie: ZALICZKA Wysokość wsparcia: 2.500 – 3.000 zł. Czas trwania projektu: oferowane praktyki trwają od 8 do 12 tygodni. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Osoba fizyczna, która jest […]

FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
wsparcie dla ekologicznych koncepcji biznesowych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Wysokość wsparcia: maks. 10.000 euro. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Osoby fizyczne: studenci, absolwenci, pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni z […]

FIRMY, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
nagrody dla innowacyjnych firm

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Organizacje prowadzące działalność innowacyjną. Opis:   Organizatorem programu jest tygodnik Newsweek Polska a partnerem merytorycznym firma doradcza PwC. Cel konkursu: promocja innowacyjności […]