FIRMY

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
10.000.000 zł.
granty dla MŚP planujących ekspansję na rynki azjatyckie

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 10.000.000 zł. Wysokość wsparcia: do 200.000 zł, 100%. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które posiadają produkty, […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY
700.000.000 zł.
dotacje na badania w branżach strategicznych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 700.000.000 zł, w tym: – INNOship: 120.000.000 zł, – INNOMOTO: 300.000.000 zł, – InnoNeuroPharm: 230.000.000 zł, – Innowacyjny recykling: 50.000.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 25% – 80% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, PROMOCJA TURYSTYKI, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, TRANSPORT, TURYSTYKA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
70.000.000 euro.
dotacje na współpracę z Niemcami

Rodzaj wsparcia DOTACJA Finansowanie REFUNDACJA Budżet programu 70.000.000 euro. Wysokość wsparcia maks. 85%. Wkład własny min. 15%. Partner zagraniczny TAK Składanie wniosków przez internet TAK Kto może złożyć wniosek ?   Beneficjent wiodący i partner projektu muszą należeć do jednej […]

FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWO I WIEŚ
1.980.000.000 zł.
dotacje na prowadzenie działalności gospodarczej na wsi

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.980.000.000 zł. Wysokość wsparcia: do 100.000 zł. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ?   Rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZDROWIE
100.000 zł.
dotacje na małe projekty infrastrukturalne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 100.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 25.000 zł. Wkład własny: 0% (pozyskanie dodatkowych środków zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania). Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Stowarzyszenia, […]

BEZPIECZEŃSTWO, FIRMY, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, SPORT, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE
2.000.000 zł.
dotacje dla projektów lokalnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 2.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 3.000 – 15.000 zł, 100%. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: 01.11 roku, w którym ogłoszono nabór wniosków – 15.06 roku kolejnego. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
10.000 zł.
wsparcie młodzieżowych projektów z zakresu nauk ścisłych

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA Budżet programu: 10.000 zł. Wysokość wsparcia: 2.000 – 5.000 zł., 100%. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Nauczyciele przedmiotów ścisłych i przyrodniczych oraz uczniowie ze […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
pożyczka na start i rozwój PES

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: Wysokość wsparcia: POŻYCZKA NA START: do 100.000 PLN. Możliwe jest zaciągnięcie maksymalnie 2 pożyczek. Ich łączna wartość nie może przekroczyć 200.000 zł, w tym jedna pożyczka musi być przeznaczona na utworzenie miejsc pracy. […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY
1.150.000.000 zł.
dotacje na wdrażanie badań naukowych w firmach

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 2.400.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 20-70% (zgodnie z  możliwą do  przyznania intensywnością pomocy) maks. 20.000.000 zł, maks. koszt usług doradczych = 500.000 zł, maks. koszt prac eksperymentalnych = 450.000 zł. Wkład własny: 30-80%. Partner […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY
2.850.000.000 zł.
dotacje na badania i rozwój w firmach

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 2.850.000.000 zł. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na co można uzyskać […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, WZMOCNIENIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
45.000.000 zł.
dotacje na wdrażanie innowacji

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 45.000.000 zł (I termin), 70.000.000 zł (II termin). Wysokość wsparcia: 70% lub 50% w komponencie usługowym (zgodnie z  możliwą do  przyznania intensywnością pomocy). Maks. 20- 70% w komponencie inwestycyjnym (zgodnie z możliwą do […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, WZMOCNIENIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
dotacje na współpracę partnerów z Europy Środkowej

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Wysokość wsparcia: do 100%., do ok. 20.000 euro. Wkład własny: 0%, zalecane jest jednak jego wniesienie do projektu. Czas trwania projektu: do 18 miesięcy. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć […]