IT

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
40.000.000 zł.
EDUKACJA CYFROWA W SZKOŁACH

Projekt zakłada przeszkolenie kadry wykwalifikowanych trenerów regionalnych i lokalnych, którzy będą odpowiedzialni za szkolenia nauczycieli w zakresie edukacji cyfrowej.  Oprócz wsparcia finansowego w postaci dotacji beneficjenci programu otrzymują wsparcie merytoryczne. Wnioski o dofinansowanie […]

INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, ZDROWIE
450.000.000 zł.
DOTACJE NA E-USŁUGI PUBLICZNE

Celem konkursu jest wsparcie tworzenia lub rozwoju e-usług publicznych (A2B, A2C). Jest on przeznaczony dla instytucji państwowych, które mogą tworzyć partnerstwa projektowe z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub uczelniami. Rodzaj wsparcia: DOTACJA […]

FIRMY, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, WZMOCNIENIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
Fot. gov.pl
30.000.000 zł.
CYFROWA TRANSFORMACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Celem konkursu jest wyłonienie, rozbudowa i uzupełnienie potencjału ośrodków, które posiadają kompetencje do pełnienia roli Hubów Innowacji Cyfrowej (Digital innovation Hubs), rozumianych jako ośrodki świadczące wysokiej jakości usługi wsparcia transformacji cyfrowej. Wnioski mogą […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}