IT

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
22.800.000 zł.
WYKORZYSTANIE E-ZASOBÓW W EDUKACJI

Projekt zakłada przeszkolenie kadry wykwalifikowanych trenerów regionalnych i lokalnych, którzy będą odpowiedzialni za szkolenia nauczycieli w zakresie edukacji cyfrowej.  Oprócz wsparcia finansowego w postaci dotacji beneficjenci programu otrzymują wsparcie merytoryczne. Wnioski o dofinansowanie […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}