IT

FIRMY, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
nagrody dla innowacyjnych firm

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Organizacje prowadzące działalność innowacyjną. Opis:   Organizatorem programu jest tygodnik Newsweek Polska a partnerem merytorycznym firma doradcza PwC. Cel konkursu: promocja innowacyjności […]

IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
40.000 zł.
nagrody dla organizacji pozarządowych ze szczególnymi osiągnięciami w IT

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA Budżet programu: 40.000 zł. Wysokość wsparcia: 40.000 zł. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Organizacje pozarządowe. Opis:   Organizatorem programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. W ramach konkursu przyznawana […]

IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
160.000.000 zł.
dotacje na szkolenia informatyczne dla dorosłych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 160.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 99%. Wkład własny: 1%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE
300.000 zł
dotacje na zajęcia programowania dla dzieci

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 300.000 zł. Wysokość wsparcia: 3.000 zł. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: od 18 września roku, w którym ogłoszono nabór wniosków do 28 lutego kolejnego roku. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: […]

INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ
1.090.000.000 zł.
dotacje na infrastrukturę szerokopasmowego internetu

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.936.515.957 zł. Wysokość wsparcia: do 85%, maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 50.000.000 euro. Wkład własny: min. 15%. Czas trwania projektu: zakończenie nie później niż 36 miesięcy od daty podpisania umowy/porozumienia o dofinansowaniu. Partner zagraniczny: […]

IT, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
9.410.000 euro.
dotacje na promocję europejskich utworów on-line

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 9.410.000 euro. Wysokość wsparcia: maks. 60%. Wkład własny: min. 40%. Czas trwania projektu: maks. 12 miesięcy, początek projektu pomiędzy 1.09.2018 a 1.01.2019. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć […]

IT, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, TRANSPORT
nagrody dla miast zrównoważonych

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Samorządy lokalne i regionalne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego realizujące działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Na co można uzyskać wsparcie ?   W […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, ENERGIA, INFRASTRUKTURA KULTURY, IT, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYRÓWNYWANIE SZANS KOBIET, ZASOBY LUDZKIE
nagrody dla nowatorskich projektów finansowanych ze środków UE

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA NAGRODA RZECZOWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Instytucje zarządzające lub kierownicy projektów (wówczas konieczna jest pisemna akceptacja odpowiedzialnej Instytucji Zarządzającej). Opis:   Organizatorem programu jest Komisja Europejska. […]

INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT
31.000.000 zł.
dofinansowanie rozwoju e-usług w średnich miastach

Rodzaj wsparcia DOTACJA Finansowanie ZALICZKA Budżet programu 31.000.000 zł. Wysokość wsparcia 84,28%. Wkład własny 15,72%. Partner zagraniczny NIE Składanie wniosków przez internet TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Jednostka samorządu terytorialnego. 2. Związek jednostek samorządu terytorialnego. 3. Stowarzyszenie […]

IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
darmowe kampanie reklamowe dla OPP

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA Czas trwania projektu: do końca roku, w którym ogłoszono nabór wniosków, maks. 6 miesięcy. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Wnioskodawcą w Programie mogą być: 1. Organizacja pożytku […]

IT, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
20.000.000 euro.
światowa wymiana doświadczeń miast

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 20.000.000 euro. Czas trwania projektu: co najmniej 18 miesięcy. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Miasta zamieszkane przez ponad 100.000 mieszkańców. Na co można uzyskać […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, IT, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE
140.000 euro.
nagrody dla nowatorskich projektów ekonomii społecznej

Rodzaj wsparcia DOTACJA Finansowanie ZALICZKA Budżet programu 140.000 euro. Wysokość wsparcia maks. 50.000 euro (I nagroda), 20.000 euro (II nagroda). Wkład własny 0%. Partner zagraniczny NIE Składanie wniosków przez internet TAK Kto może złożyć wniosek ?   Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, […]

IT, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH
1.000.000 zł.
dotacje na małe projekty miejskie

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 50.000 zł (mikrogranty), 100.000 zł (granty), 50.000 zł (Akademia Grantów), maks. 80%. Wkład własny: min. 20%. Czas trwania projektu: do 30.09 roku ogłoszenia naboru. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków […]

INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT
130.000.000 zł.
dotacje na rozwiązania informatyczne w urzędach

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 130.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 100%, maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 50.000.000 euro. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Jednostki administracji rządowej. 2. […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT, PROMOCJA TURYSTYKI, TURYSTYKA
nagrody dla startupów wdrażających innowacje w turystyce

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Startupy, które mogą zgłaszać swoje produkty w dwóch kategoriach konkursowych: B2B i B2C. Na co można uzyskać wsparcie ?   Innowacyjne rozwiązania […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
60.000.000 zł.
dotacje dla młodych naukowców

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 60.000.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 1.200.000 zł. Wkład własny: 0% Czas trwania projektu: maks. 36 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie do 48 miesięcy). Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK […]