IT

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
100.000.000 zł.
wsparcie cyfrowych kompetencji pracowników GOK

Program przewiduje dotacje na projekty, których celem jest wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury. Projekt musi przyczyniać się do osiągnięcia takich celów jak: e-aktywizacja osób o co najmniej podstawowych kompetencjach […]

IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH
10.000.000 euro.
bezpieczeństwo w internecie i walka z ekstremizmem

Program ma na celu wsparcie dla europejskich organizacji pozarządowych, które zwalczają nienawiść i ekstremizm oraz promują bezpieczeństwo dzieci w internecie a także poza nim. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe non profit […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}