IT

INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, ZDROWIE
450.000.000 zł.
dotacje na e-usługi publiczne

Celem konkursu jest wsparcie tworzenia lub rozwoju e-usług publicznych (A2B, A2C). Jest on przeznaczony dla instytucji państwowych, które mogą tworzyć partnerstwa projektowe z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub uczelniami. Rodzaj wsparcia: DOTACJA […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE
375.000 zł.
dotacje na zajęcia programowania dla dzieci

W ramach programu można uzyskać wsparcie na realizację zajęć zawierających elementy programowania zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. W programie mogą wziąć udział publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe prowadzące zajęcia […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
wsparcie edukacji informatycznej najmłodszych

W programie mogą wziąć udział szkoły podstawowe publiczne lub niepubliczne o uprawnieniach publicznych, w których działają świetlice szkolne dla dzieci w wieku 6-10 lat. Głównym celem programu jest budowanie kompetencji cyfrowych, komunikacyjnych oraz […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, IT, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, SENIORZY, SPORT, ZASOBY LUDZKIE
300.000 zł.
dotacje na projekty dla osób w wieku 50+

Program przewiduje dofinansowanie warsztatów i zajęć edukacyjnych lub rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem wydarzeń kulturalnych (np. teatr, kino, filharmonia, opera, muzea, spotkania z poezją, wystawienie sztuki itp.) przeznaczonych dla osób w wieku 50+. Każdy projekt […]