POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
80.000 zł.
stypendia dla młodych informatyków

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 80.000 zł. Wysokość wsparcia: 700 zł / miesięcznie, 100%. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: 10 miesięcy podczas pierwszego roku studiów (od września do czerwca). Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, IT, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
dotacje dla projektów dotyczących kodowania

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Wysokość wsparcia: maks. 400 euro. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: październik roku, w którym ogłoszono nabór wniosków. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Organizacje pozarządowe z […]

IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
30.000.000 zł.
współpraca w zakresie bezpieczeństwa informatycznego

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 30.000.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 97%, minimalna wartość projektu wynosi 500.000 zł. Wkład własny: min. 3%. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Podmioty odpowiedzialne […]

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, SPORT, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
1.000.000 zł
finansowanie projektów lokalnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA STYPENDIUM Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.000.000 zł/rocznie. Wysokość wsparcia: nie określono (w praktyce od 500 do 9.000 zł). Wkład własny: nie określono. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. […]

IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
nagroda dla projektów rozwoju szerokopasmowego internetu

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Jednostki publiczne takie jak gminy, regiony i administracja Państwa Członkowskiego, społeczności lokalne, podmioty prywatne (operatorzy) oraz inne podmioty aktywnie zaangażowane w budowę […]

INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, ZDROWIE
175.000.000 zł.
dotacje na e-usługi publiczne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 175.000.000 zł. Wysokość wsparcia: do 100%, maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 50.000.000 euro. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: zakończenie nie później niż 36 miesięcy od daty podpisania umowy/porozumienia o dofinansowaniu. Partner zagraniczny: NIE […]

IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
50.000.000 zł.
dotacje na szkolenia informatyczne dla dorosłych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 50.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 100%, maks. 50.000.000 zł. Wkład własny: 1%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. […]

FIRMY, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
nagrody dla innowacyjnych firm

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Organizacje prowadzące działalność innowacyjną. Opis:   Organizatorem programu jest tygodnik Newsweek Polska a partnerem merytorycznym firma doradcza PwC. Cel konkursu: promocja innowacyjności […]

IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
40.000 zł.
nagrody dla organizacji pozarządowych ze szczególnymi osiągnięciami w IT

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA Budżet programu: 40.000 zł. Wysokość wsparcia: 40.000 zł. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Organizacje pozarządowe. Opis:   Organizatorem programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. W ramach konkursu przyznawana […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, ENERGIA, INFRASTRUKTURA KULTURY, IT, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYRÓWNYWANIE SZANS KOBIET, ZASOBY LUDZKIE
nagrody dla nowatorskich projektów finansowanych ze środków UE

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA NAGRODA RZECZOWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Instytucje zarządzające lub kierownicy projektów (wówczas konieczna jest pisemna akceptacja odpowiedzialnej Instytucji Zarządzającej). Opis:   Organizatorem programu jest Komisja Europejska. […]

IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
darmowe kampanie reklamowe dla OPP

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA Czas trwania projektu: do końca roku, w którym ogłoszono nabór wniosków, maks. 6 miesięcy. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Wnioskodawcą w Programie mogą być: 1. Organizacja pożytku […]

IT, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
20.000.000 euro.
światowa wymiana doświadczeń miast

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 20.000.000 euro. Czas trwania projektu: co najmniej 18 miesięcy. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Miasta zamieszkane przez ponad 100.000 mieszkańców. Na co można uzyskać […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, IT, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE
140.000 euro.
nagrody dla nowatorskich projektów ekonomii społecznej

Rodzaj wsparcia DOTACJA Finansowanie ZALICZKA Budżet programu 140.000 euro. Wysokość wsparcia maks. 50.000 euro (I nagroda), 20.000 euro (II nagroda). Wkład własny 0%. Partner zagraniczny NIE Składanie wniosków przez internet TAK Kto może złożyć wniosek ?   Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, […]

IT, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH
1.000.000 zł.
dotacje na małe projekty miejskie

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 50.000 zł (mikrogranty), 100.000 zł (granty), 50.000 zł (Akademia Grantów), maks. 80%. Wkład własny: min. 20%. Czas trwania projektu: do 30.09 roku ogłoszenia naboru. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
60.000.000 zł.
dotacje dla młodych naukowców

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 60.000.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 1.200.000 zł. Wkład własny: 0% Czas trwania projektu: maks. 36 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie do 48 miesięcy). Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK […]