KULTURA

KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
3.200.000 euro.
dotacje na festiwale filmowe w UE

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 3.200.000 euro. Wysokość wsparcia: maks. 60%, od 19.000 euro do 75.000 euro. Wkład własny: min. 40%. Czas trwania projektu: do 30 kwietnia 2019, maks. 12 miesięcy. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, PROGRAMY REGIONALNE, TRANSPORT, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZACHODNIOPOMORSKIE
125.960.000 euro.
dotacje na współpracę z Niemcami

Rodzaj wsparcia DOTACJA Finansowanie REFUNDACJA Budżet programu 125.960.000 euro. Wysokość wsparcia maks. 85%. Wkład własny min. 15%. Partner zagraniczny TAK Składanie wniosków przez internet TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE
57.600.000 zł.
dotacje dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 57.600.000 zł. Wysokość wsparcia: P1: 20.000 – 1.000.000 zł, P2-P4:  20.000 – 400.000 zł, 100%. Wkład własny: nie jest wymagany, ale jego wniesienie może mieć wpływ na ocenę wniosku. Czas trwania projektu: P1: […]

IT, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
9.410.000 euro.
dotacje na promocję europejskich utworów on-line

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 9.410.000 euro. Wysokość wsparcia: maks. 60%. Wkład własny: min. 40%. Czas trwania projektu: maks. 12 miesięcy, początek projektu pomiędzy 1.09.2018 a 1.01.2019. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć […]

IT, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, TRANSPORT
nagrody dla miast zrównoważonych

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Samorządy lokalne i regionalne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego realizujące działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Na co można uzyskać wsparcie ?   W […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, ENERGIA, INFRASTRUKTURA KULTURY, IT, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYRÓWNYWANIE SZANS KOBIET, ZASOBY LUDZKIE
nagrody dla nowatorskich projektów finansowanych ze środków UE

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA NAGRODA RZECZOWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Instytucje zarządzające lub kierownicy projektów (wówczas konieczna jest pisemna akceptacja odpowiedzialnej Instytucji Zarządzającej). Opis:   Organizatorem programu jest Komisja Europejska. […]

KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE
1.700.000 zł.
dotacje na spektakle teatralne w małych miejscowościach

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.700.000 zł. Wysokość wsparcia: dofinansowanie w oparciu o stawki ryczałtowe. Wkład własny: nieokreślony lecz premiowany podczas oceny wniosku. Czas trwania projektu: 1.09-30.11 roku, w którym ogłoszono nabór. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez […]

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ZASOBY LUDZKIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
10.000.000 zł.
dotacje dla kościołów

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 10.000.000 zł. Wysokość wsparcia: nie określono. Wkład własny: nie określono. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ?   Kościoły i inne związki wyznaniowe posiadające uregulowany status prawny […]