POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE
wsparcie dla młodych architektów, konserwatorów i artystów

Rodzaj wsparcia: DOTACJA NAGRODA HONOROWA Finansowanie: ZALICZKA Wysokość wsparcia: Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ?   Studenci wyższych szkół architektonicznych, artystycznych i konserwatorskich. Opis:   Organizatorem programu jest Polski Komitet Narodowy ICOMOS. Cel: […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE
60.000 zł.
nagrody dla filmów związanych z dziedzictwem kulturowym

Rodzaj wsparcia: DOTACJA NAGRODA RZECZOWA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 60.000 zł. Wysokość wsparcia: 3.000 – 10.000 zł, 100%. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Do udziału w konkursie można zgłosić się w ramach jednej z trzech grup: a) GRUPA I – składająca się z uczestników między 13 a 18 rokiem życia, b) GRUPA II – składająca […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZDROWIE
100.000 zł.
dotacje na małe projekty infrastrukturalne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 100.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 25.000 zł. Wkład własny: 0% (pozyskanie dodatkowych środków zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania). Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Stowarzyszenia, […]

BEZPIECZEŃSTWO, FIRMY, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, SPORT, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE
2.000.000 zł.
dotacje dla projektów lokalnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 2.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 3.000 – 15.000 zł, 100%. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: 01.11 roku, w którym ogłoszono nabór wniosków – 15.06 roku kolejnego. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: […]

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, SPORT, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
1.000.000 zł
finansowanie projektów lokalnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA STYPENDIUM Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.000.000 zł/rocznie. Wysokość wsparcia: nie określono (w praktyce od 500 do 9.000 zł). Wkład własny: nie określono. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZDROWIE
wsparcie społeczności lokalnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: Wysokość wsparcia: 100%. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ?   Organizacje pozarządowe, zakłady opieki zdrowotnej, instytucje kultury, szkoły. Na co można uzyskać wsparcie […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, SPORT, ZDROWIE
1.000.000 zł.
dotacje na projekty lokalne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.000.000 zł. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia), jednostki samorządu terytorialnego lub placówki użyteczności publicznej (np. szkoły). Na co można […]

KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE
150.000 zł.
dofinansowanie badań dotyczących polskiej muzyki i tańca

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 150.000 zł. Wysokość wsparcia: 10.000 zł (dla jednego badacza), 20.000 zł (dla zespołu badaczy). Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: 1.04.2018 – 30.04.2019. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW
492.000 zł.
dotacje na szkolne spektakle teatralne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 492.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 90%, 30.000-110.000 zł. Wkład własny: min. 10%. Czas trwania projektu: 30.05-15.12 roku, w którym ogłoszono nabór. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa) Kto […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE
1.500.000 zł
dotacje na organizację warsztatów teatralnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.500.000 zł. Wysokość wsparcia: 90%, do 40.000 zł. Wkład własny: 10% (możliwy wkład rzeczowy). Czas trwania projektu: maks. 14 dni, okres wakacji letnich. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW
1.500.000 zł
dotacje na tłumaczenia literatury polskiej

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 1.500.000 zł. Wysokość wsparcia: do 100%. Wkład własny: 50% w przypadku kosztów druku. Czas trwania projektu: do 30 listopada roku następującego po terminie złożenia oferty. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK […]