WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW
SPEKTAKLE TEATRALNE W SZKOŁACH

Konkurs ma na celu podniesienie jakości artystycznej przedstawień pokazywanych w szkołach. Wnioski o dofinansowanie mogą składać samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe posiadające prawa autorskie i materialne do spektaklu możliwego do prezentacji poza […]

KULTURA, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
72.000 euro.
STYPENDIA DLA LITERATÓW Z EUROPY ŚRODKOWEJ

Celem programu jest coroczne goszczenie w każdym kraju V4 wybranych Rezydentów Literackich ze wszystkich czterech państw, wspieranie ich pracy i mobilności oraz tworzenie platformy wymiany informacji. Dodatkowo program umożliwia rozwój i promocję literatury […]

KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW
9.880.000 zł.
DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH TAŃCA I TEATRU

Program umożliwia dofinansowanie zadań o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym prezentujących różnorodne dziedziny teatru, dramaturgii oraz tańca współczesnego. Zasadniczym celem programu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów we współczesnym teatrze i tańcu. Rodzaj wsparcia: […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}