OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA ODPADAMI, OCHRONA PRZYRODY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, WODOCIĄGI I KANALIZACJA
160.000 zł.
dotacje na innowacyjne projekty ekologiczne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 160.000 zł. Wysokość wsparcia: : maks. 15.000 zł, do 100%. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: od 1 września roku, w którym ogłoszono nabór wniosków do 31 marca kolejnego roku. Partner zagraniczny: NIE […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, PROGRAMY REGIONALNE, TRANSPORT, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZACHODNIOPOMORSKIE
125.960.000 euro.
dotacje na współpracę z Niemcami

Rodzaj wsparcia DOTACJA Finansowanie REFUNDACJA Budżet programu 125.960.000 euro. Wysokość wsparcia maks. 85%. Wkład własny min. 15%. Partner zagraniczny TAK Składanie wniosków przez internet TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych […]

ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
200.000.000 zł.
dotacje na badania przemysłowe

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 200.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 50%, do 100% (dla jednostek naukowych). Wkład własny: 50%, od 0% dla jednostek naukowych. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Konsorcjum, […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SENIORZY, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE
1.250.000 zł.
dotacje na projekty społeczności lokalnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.125.000 zł. Wysokość wsparcia: 1.000 – 5.000 zł, 100%. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: 07.08 – 30.11.2018 Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE
57.600.000 zł.
dotacje dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 57.600.000 zł. Wysokość wsparcia: P1: 20.000 – 1.000.000 zł, P2-P4:  20.000 – 400.000 zł, 100%. Wkład własny: nie jest wymagany, ale jego wniesienie może mieć wpływ na ocenę wniosku. Czas trwania projektu: P1: […]

OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE
250.000.000 zł.
pożyczki i dotacje na rekultywacje terenów pogórniczych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 250.000.000 zł, w tym: dotacje = 240.000.000 zł, pożyczki = 10.000.000 zł. Wysokość wsparcia: do 100% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć […]

ENERGIA, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, OCHRONA ŚRODOWISKA, TRANSPORT
200.000.000 zł.
dotacje i pożyczki na ekologiczny transport publiczny

Rodzaj wsparcia: DOTACJA POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 200.000.000 zł, w tym: 41.000.000 zł (dotacje), 159.000.000 zł (pożyczki). Wysokość wsparcia: – dotacja: do 40 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia; – pożyczka: do 100% różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dotacją. […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, GOSPODARKA ODPADAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA
1.383.774.000 zł.
pożyczki dla stacji demontażu pojazdów

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 1.383.774.000 zł. Wysokość wsparcia: pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny: min. 25%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów. Na […]

IT, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, TRANSPORT
nagrody dla miast zrównoważonych

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Samorządy lokalne i regionalne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego realizujące działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Na co można uzyskać wsparcie ?   W […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, GOSPODARKA ODPADAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA
1.383.774.000 zł.
pożyczki na budowę infrastruktury gospodarowania odpadami

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.383.774.000 zł. Wysokość wsparcia: pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny: min. 25%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Jednostki samorządu terytorialnego (jst) i […]

OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE
18.000 zł.
dotacje na zazielenianie przestrzeni miejskich

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 18.000 zł. Wysokość wsparcia: 1.200 zł, 100%. Wkład własny: 0% Czas trwania projektu: do 30 września roku, w którym ogłoszono nabór wniosków. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, ENERGIA, INFRASTRUKTURA KULTURY, IT, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYRÓWNYWANIE SZANS KOBIET, ZASOBY LUDZKIE
nagrody dla nowatorskich projektów finansowanych ze środków UE

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA NAGRODA RZECZOWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Instytucje zarządzające lub kierownicy projektów (wówczas konieczna jest pisemna akceptacja odpowiedzialnej Instytucji Zarządzającej). Opis:   Organizatorem programu jest Komisja Europejska. […]