OCHRONA ŚRODOWISKA

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, WZMOCNIENIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
dotacje na współpracę partnerów z Europy Środkowej

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: Wysokość wsparcia: do 100%., do ok. 20.000 euro. Wkład własny: 0%, zalecane jest jednak jego wniesienie do projektu. Czas trwania projektu: do 18 miesięcy. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto […]

OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
270.000.000 zł.
dotacje i pożyczki na poprawę jakości środowiska

Rodzaj wsparcia: DOTACJA POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 270.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 30-35% (dotacja), do 100% (pożyczka). Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: do 31.12.2025. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Zarejestrowane […]

BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
7.782.000 zł.
dotacje i pożyczki na usuwanie zagrożeń środowiska

Rodzaj wsparcia: DOTACJA POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 7.782.000 zł. Wysokość wsparcia: 50- 100%. Wkład własny: 0-50%. Czas trwania projektu: do 30.11.2023. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Dla dotacji: – jednostki […]

BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
108.000.000 zł.
dotacje i pożyczki na ochronę przed zagrożeniami naturalnymi

Rodzaj wsparcia: DOTACJA POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 108.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 50- 100%. Wkład własny: 0-50%. Czas trwania projektu: do 30.11.2023. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Dla dotacji: – jednostki […]

OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWO I WIEŚ
300.997.069 euro.
wsparcie dla upraw leśnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 300.997.069 euro. Wysokość wsparcia: do 7.624 zł/ha. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ?   1. Rolnicy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, PROMOCJA TURYSTYKI, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, TRANSPORT, TURYSTYKA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZASOBY LUDZKIE
94.000.000 euro
dotacje na współpracę z Niemcami

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 94.000.000 euro. Wysokość wsparcia: maks. 85%. Wkład własny: min. 15%. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki administracji […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, KULTURA, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, PROMOCJA TURYSTYKI, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, TURYSTYKA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZASOBY LUDZKIE
38.283.995 euro.
dotacje na współpracę z Czechami

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 38.283.995 euro. Wysokość wsparcia: maks. 85%. Wkład własny: min. 15%. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Partner wiodący lub partner projektu muszą należeć do jednej […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZDROWIE
100.000 zł.
dotacje na małe projekty infrastrukturalne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 100.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 25.000 zł. Wkład własny: 0% (pozyskanie dodatkowych środków zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania). Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Stowarzyszenia, […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
11.000.000 zł
dotacje na współpracę z Niemcami

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: ok. 11.000.000 zł / rocznie. Wysokość wsparcia: 80.000 PLN / 18.300 EUR, do 50%. Wkład własny: 50%. Czas trwania projektu: nie później niż do 31 grudnia roku, na który przyznana została dotacja, do […]

FIRMY, IT, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
359.000.000 euro.
dotacje na współpracę międzynarodową w dziedzinie ulepszania polityk publicznych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 359.000.000 euro. Wysokość wsparcia: maks. 85% (podmioty publiczne), maks. 75% (podmioty prywatne non-profit). Wkład własny: min. 15-25%. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Władze publiczne […]

OCHRONA PRZYRODY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE
12.000.000 zł.
pożyczki na współfinansowanie

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 12.000.000 zł. Wysokość wsparcia: do wysokości wkładu własnego na finansowanie przedsięwzięcia LIFE+/LIFE. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: a) osoby […]