OCHRONA ŚRODOWISKA

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE
35.000 zł.
dotacje na projekty przyrodnicze

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 35.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 20.000 zł. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: 1 marca – 30 czerwca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym ogłoszono nabór wniosków. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków […]

KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
800.000 zł.
dotacje na projekty społeczności lokalnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 800.000 zł. Wysokość wsparcia: 100%, 5.000 – 10.000 zł. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: maks. 12 miesięcy, do 30 listopada roku następującego po roku ogłoszenia naboru. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez […]

ENERGIA, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, OCHRONA ŚRODOWISKA, TRANSPORT
168.587.092 zł.
dotacje i pożyczki na ekologiczny transport publiczny

Rodzaj wsparcia: DOTACJA POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 168.587.092 zł, w tym: 19.307.092 zł (dotacje), 149.280.000 zł (pożyczki). Wysokość wsparcia: – dotacja: do 40 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia; – pożyczka: do 100% różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dotacją. […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZDROWIE
100.000 zł.
dotacje na małe projekty infrastrukturalne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 100.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 25.000 zł. Wkład własny: 0% (pozyskanie dodatkowych środków zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania). Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Stowarzyszenia, […]

OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE
250.000.000 zł.
pożyczki i dotacje na rekultywacje terenów pogórniczych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 250.000.000 zł, w tym: dotacje = 240.000.000 zł, pożyczki = 10.000.000 zł. Wysokość wsparcia: do 100% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć […]

BEZPIECZEŃSTWO, FIRMY, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, SPORT, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE
2.000.000 zł.
dotacje dla projektów lokalnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 2.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 3.000 – 15.000 zł, 100%. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: 01.11.2018 – 15.06.2019. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. […]

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, OCHRONA PRZYRODY, OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO I WIEŚ
61.500.000 euro.
dotacje dla rolników gospodarujących na terenach chronionych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 61.500.000 euro. Wysokość wsparcia: maks. 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez “młodego rolnika”, maks. 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez pozostałych rolników. Limit pomocy wynosi 500.000 zł […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
staże w Niemczech

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM Wysokość wsparcia: 1.250 euro miesięcznie. Czas trwania projektu: 6-12 miesięcy. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Studenci ostatniego roku studiów oraz absolwentów kierunków związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska. […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, PROMOCJA TURYSTYKI, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, TRANSPORT, TURYSTYKA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZASOBY LUDZKIE
94.000.000 euro
dotacje na współpracę z Niemcami

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 94.000.000 euro. Wysokość wsparcia: maks. 85%. Wkład własny: min. 15%. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki administracji […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZDROWIE
dotacje na projekty edukacyjne dla dzieci

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Wysokość wsparcia: 3.000 – 12.000 euro. Wkład własny: nie jest wymagany. Czas trwania projektu: maks. 3 lata. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ?   Organizacje pożytku publicznego (OPP) […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, OCHRONA PRZYRODY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE
148.190.700 zł.
dotacje i pożyczki na edukację ekologiczną

Rodzaj wsparcia: DOTACJA POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: RAZEM: 148.190.700 zł, w tym: dotacje = 138.190.700 zł, pożyczki = 10.000.000 zł. Nabór na konferencje: – dotacje = 1.000.000 zł. – pożyczki = 100.000 zł. Wysokość wsparcia: Dotacja: – do 100% […]

ENERGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA
wsparcie termomodernizacji budynków

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Wysokość wsparcia: maks. 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jednak nie może wynosić więcej niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu […]

OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
270.000.000 zł.
dotacje i pożyczki na poprawę jakości środowiska

Rodzaj wsparcia: DOTACJA POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 270.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 30-35% (dotacja), do 100% (pożyczka). Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: do 31.12.2025. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Zarejestrowane […]