PLANOWANIE PRZESTRZENNE

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SENIORZY, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE
1.250.000 zł.
dotacje na projekty społeczności lokalnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.125.000 zł. Wysokość wsparcia: 1.000 – 5.000 zł, 100%. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: 07.08 – 30.11.2018 Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. […]

OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE
18.000 zł.
dotacje na zazielenianie przestrzeni miejskich

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 18.000 zł. Wysokość wsparcia: 1.200 zł, 100%. Wkład własny: 0% Czas trwania projektu: do 30 września roku, w którym ogłoszono nabór wniosków. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZDROWIE
100.000 zł.
dotacje na małe projekty infrastrukturalne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 100.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 25.000 zł. Wkład własny: 0% (pozyskanie dodatkowych środków zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania). Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Stowarzyszenia, […]

IT, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
20.000.000 euro.
światowa wymiana doświadczeń miast

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 20.000.000 euro. Czas trwania projektu: co najmniej 18 miesięcy. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Miasta zamieszkane przez ponad 100.000 mieszkańców. Na co można uzyskać […]

IT, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH
1.000.000 zł.
dotacje na małe projekty miejskie

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 50.000 zł (mikrogranty), 100.000 zł (granty), 50.000 zł (Akademia Grantów), maks. 80%. Wkład własny: min. 20%. Czas trwania projektu: do 30.09 roku ogłoszenia naboru. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, INFRASTRUKTURA SPORTOWA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, SPORT
50.000.000 zł.
dotacje na siłownie zewnętrzne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 50.000.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 70%, do 70.000 zł. Wkład własny: min. 30%. Czas trwania projektu: do 15 października roku, w którym ogłoszono nabór wniosków. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK […]

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
381.000.000 zł.
dofinansowanie kredytu na zakup mieszkania

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 381.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 10-30%. Wkład własny: 70-90%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ?   Małżeństwa, pary niepozostające w związku małżeńskim, osoby samotnie wychowujące dziecko (dzieci) […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, INFRASTRUKTURA KULTURY, INFRASTRUKTURA SPORTOWA, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH
500.000 zł.
dotacje dla społeczności lokalnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 500.000 zł. Wysokość wsparcia: od 10.000 do 30.000 zł. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: 19.03 – 31.08 roku następującego po roku, w którym ogłoszono nabór wniosków. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez […]

PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
1.999.764 zł.
dotacje na konsultacje MPZP

Rodzaj wsparcia: DOTACJA NAGRODA RZECZOWA   Finansowanie ZALICZKA   Budżet programu: 1.999.764 zł.   Wysokość wsparcia maks. 33.000 zł.   Partner zagraniczny: NIE   Składanie wniosków przez internet: TAK   Kto może złożyć wniosek ?   Gminy miejskie, miejsko-wiejskie oraz […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, FIRMY, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, ROLNICTWO I WIEŚ
734.999.913 euro.
dotacje na projekty społeczności lokalnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA   Finansowanie: REFUNDACJA   Budżet program: 734.999.913 euro (cały program LEADER).   Wysokość wsparcia: Grantobiorcy – maksymalnie 100.000 PLN. W przypadku podmiotu, który będzie ubiegać się o wsparcie na rzecz sformalizowanej grupy nieposiadającej osobowości prawnej, limit pomocy […]

INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, OBSZARY WIEJSKIE, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, ROLNICTWO I WIEŚ
1.000.000.049 euro.
dotacje na inwestycje w przestrzeń publiczną na wsi

Rodzaj wsparcia: DOTACJA   Finansowanie: REFUNDACJA   Budżet program: 1.000.000.049 euro (dotyczy całego działania „Odnowa wsi”).   Wysokość wsparcia: maks. 500.000 zł na jedną miejscowość, maks. 63,63%.   Wkład własny: min. 36,37%.   Partner zagraniczny: NIE   Składanie wniosków przez […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, INFRASTRUKTURA KULTURY, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, IT, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, ROLNICTWO I WIEŚ, TRANSPORT, ZDROWIE
preferencyjne pożyczki na inwestycje

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: Wysokość wsparcia: do 50% wartości inwestycji – od 20 000 EUR do 12 500 000 EUR. Wkład własny: min. 50%. Czas trwania projektu: 4-15 lat. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE […]

KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
500.000 zł.
dotacje na projekty społeczności lokalnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 500.000 zł. Wysokość wsparcia: 3.000 – 8.000 zł. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: maks. 12 miesięcy, do 30 listopada roku następującego po roku ogłoszenia naboru. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: […]