PLANOWANIE PRZESTRZENNE

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, INFRASTRUKTURA SPORTOWA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, SPORT
48.000.000 zł.
dotacje na siłownie zewnętrzne

W ramach programu można uzyskać dotacje na budowę ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej. Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet […]

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Celem projektu jest udzielenie wsparcia w zakresie przeprowadzenia konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium przy aktywnym udziale mieszkańców. Wnioski o dofinansowanie mogą składać gminy miejskie, wiejsko-miejskie i wiejskie z terenu całej […]

IT, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
20.000.000 euro.
światowa wymiana doświadczeń miast

W ramach programu można uzyskać wsparcie realizacji projektów współpracy z miastami z Chin, Ameryki Łacińskiej, Karaibów, Indii, Japonii oraz Ameryki Północnej. Wnioski o dofinansowanie mogą składać miasta zamieszkane przez ponad 100.000 mieszkańców. Z […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, IT, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPORT, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, ZASOBY LUDZKIE
12.000.000 euro.
współpraca miast i aglomeracji w UE

Program przewiduje dofinansowanie projektów współpracy międzynarodowej w dziedzinie rozwoju polityk miejskich. Organizatorem programu jest Komisja Europejska. Obszar programu URBACT III obejmuje: 28 państw członkowskich UE, Norwegię oraz Szwajcarię. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 85% […]