POMOC SPOŁECZNA

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
60.000 zł.
wsparcie rodzicielstwa zastępczego

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 60.000 zł. Wysokość wsparcia: 6.000 zł, maks. 85%. Wkład własny: min. 15%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, organizacje pozarządowe […]

POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, ZASOBY LUDZKIE
15.000.000 zł.
dotacje na innowacje w zakresie dostępu do tańszych mieszkań na wynajem

Rodzaj wsparcia DOTACJA Finansowanie ZALICZKA Budżet programu 15.000.000 zł. Wysokość wsparcia maks. 97%. Wkład własny min. 3%. Czas trwania projektu maksymalny czas trwania I i II etapu wynosi 5 miesięcy, minimalny czas trwania etapu III to 36 miesięcy. Partner zagraniczny […]

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ZASOBY LUDZKIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
10.000.000 zł.
dotacje dla kościołów

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 10.000.000 zł. Wysokość wsparcia: nie określono. Wkład własny: nie określono. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ?   Kościoły i inne związki wyznaniowe posiadające uregulowany status prawny […]

POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SENIORZY, ZASOBY LUDZKIE
25.631.748,54 zł.
dotacje na infrastrukturę domów dziennego pobytu

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 25.631.748,54 zł. Wysokość wsparcia: maks. 80%, do 300.000 zł. Wkład własny: min. 20%. Czas trwania projektu: do 31.12.2018. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ?   Jednostki […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, ZASOBY LUDZKIE
1.000.000 zł.
dotacje na projekty lokalne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.000.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 30.000 zł, do 100%. Wkład własny: nie jest wymagany. Czas trwania projektu: projekt powinien rozpocząć się najpóźniej 31 października roku, w którym przyznano dotację a zakończyć się najpóźniej […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POMOC SPOŁECZNA, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZWALCZANIE UBÓSTWA
200.000 zł.
dotacje na dożywianie dzieci

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 200.000 zł. Wysokość wsparcia: 100%, maks. 10.000 zł. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego: 1. Organizacje pozarządowe […]

NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
516.477 zł.
dotacje dla projektów lokalnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 516.477 zł. Wysokość wsparcia: średnio ok. 37.000 zł. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ?   1. Organizacje pozarządowe. 2. Instytucje oświatowo–naukowe. 3. Instytucje […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZDROWIE
100.000 zł.
dotacje na małe projekty infrastrukturalne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 100.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 25.000 zł. Wkład własny: 0% (pozyskanie dodatkowych środków zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania). Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Stowarzyszenia, […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPORT, WYRÓWNYWANIE SZANS KOBIET, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
wsparcie projektów charytatywnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA STYPENDIUM NAGRODA RZECZOWA Finansowanie: ZALICZKA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Stowarzyszenia, fundacje, domy dziecka oraz osoby indywidualne. Na co można uzyskać wsparcie ?   Fundacja wspiera: – ubogie, […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, IT, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE
140.000 euro.
nagrody dla nowatorskich projektów ekonomii społecznej

Rodzaj wsparcia DOTACJA Finansowanie ZALICZKA Budżet programu 140.000 euro. Wysokość wsparcia maks. 50.000 euro (I nagroda), 20.000 euro (II nagroda). Wkład własny 0%. Partner zagraniczny NIE Składanie wniosków przez internet TAK Kto może złożyć wniosek ?   Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
100.000 zł.
dotacje na posiłki dla uczniów

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 100.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. ok. 7.000 zł. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ?   Wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZDROWIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
wsparcie projektów lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów edukacyjnych

Rodzaj wsparcia DOTACJA STYPENDIUM Finansowanie ZALICZKA Budżet programu Wysokość wsparcia Wkład własny 0%. Partner zagraniczny NIE Składanie wniosków przez internet TAK Kto może złożyć wniosek ?   Osoba fizyczna lub prawna. Na co można uzyskać wsparcie ?   Projekty realizowane […]

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW, ZASOBY LUDZKIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
wsparcie dla projektów dobroczynnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: Wysokość wsparcia: 100%. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: nie określono. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Podmioty posiadające osobowość prawną – przede wszystkim organizacje […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, WZMOCNIENIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
dotacje na współpracę partnerów z Europy Środkowej

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: Wysokość wsparcia: do 100%., do ok. 20.000 euro. Wkład własny: 0%, zalecane jest jednak jego wniesienie do projektu. Czas trwania projektu: do 18 miesięcy. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto […]

POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
12.106.665 zł.
dotacje na projekty edukacyjne dla pracowników opieki społecznej

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 12.106.665 zł. w tym: 1.200.000 zł (szkolenia z zakresu streetworkingu) 10.906.665 zł (przegląd strategii rozwiązywania problemów społecznych) Wysokość wsparcia: do 97% (szkolenia z zakresu streetworkingu), 100% (przegląd strategii rozwiązywania problemów społecznych), środki UE: […]

BEZPIECZEŃSTWO, POMOC SPOŁECZNA, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, ZASOBY LUDZKIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
6.000.000 zł.
80% dotacji na walkę z bezdomnością

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 6.000.000 zł. Wysokość wsparcia: min 50.000 zł, do 80%. 50.000 – 100.000 zł – moduł I, 50.000 – 150.000 zł – moduł II, 50.000 – 300.000 zł – moduł III, 50.000 – 250.000 […]