POMOC SPOŁECZNA

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZDROWIE
100.000 zł.
dotacje na małe projekty infrastrukturalne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 100.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 25.000 zł. Wkład własny: 0% (pozyskanie dodatkowych środków zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania). Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Stowarzyszenia, […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, POMOC SPOŁECZNA, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPORT, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZWALCZANIE UBÓSTWA
dotacje na projekty związane z koleją

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: Wysokość wsparcia: Wkład własny: nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ?   Osoby fizyczne i prawne. Na co […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, KULTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, WZMOCNIENIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
dotacje na współpracę partnerów z Europy Środkowej

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: Wysokość wsparcia: do 100%., do ok. 20.000 euro. Wkład własny: 0%, zalecane jest jednak jego wniesienie do projektu. Czas trwania projektu: do 18 miesięcy. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPORT, WYRÓWNYWANIE SZANS KOBIET, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
wsparcie projektów charytatywnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA STYPENDIUM NAGRODA RZECZOWA Finansowanie: ZALICZKA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Stowarzyszenia, fundacje, domy dziecka oraz osoby indywidualne. Na co można uzyskać wsparcie ?   Fundacja wspiera: – ubogie, […]

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, SPORT, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
1.000.000 zł
finansowanie projektów lokalnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA STYPENDIUM Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.000.000 zł/rocznie. Wysokość wsparcia: nie określono (w praktyce od 500 do 9.000 zł). Wkład własny: nie określono. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPORT, ZDROWIE
dotacje na projekty lokalne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Organizacje pozarządowe, szkoły. Na co można uzyskać wsparcie ?   Projekty, realizujące cele związane z: – ekologią i ochroną […]

BEZPIECZEŃSTWO, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE
wsparcie dla ofiar katastrof i klęsk żywiołowych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: Wysokość wsparcia: 100%. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: nie określono. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ?   Organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, […]

POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SENIORZY, ZASOBY LUDZKIE
16.417.347,31 zł.
dotacje na infrastrukturę domów dziennego pobytu

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 16.417.347,31 zł. Wysokość wsparcia: maks. 80%, do 300.000 zł. Wkład własny: min. 20%. Czas trwania projektu: do 31.12.2018. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ?   Jednostki […]

BEZPIECZEŃSTWO, POMOC SPOŁECZNA, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, ZASOBY LUDZKIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
832.201 zł.
80% dotacji na walkę z bezdomnością

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 832.201 zł. Wysokość wsparcia: min 50.000 zł, do 80%. 50.000 – 100.000 zł – moduł I, 50.000 – 150.000 zł – moduł II, 50.000 – 300.000 zł – moduł III, 50.000 – 250.000 […]

POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ZASOBY LUDZKIE
42.500 zł.
nagrody dla przedsiębiorstw społecznych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA NAGRODA RZECZOWA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 42.500 zł. Wysokość wsparcia: 1.500 – 15.000 zł. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POMOC SPOŁECZNA, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZWALCZANIE UBÓSTWA
200.000 zł.
dotacje na dożywianie dzieci

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 200.000 zł. Wysokość wsparcia: 100%, maks. 10.000 zł. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego: 1. Organizacje pozarządowe […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
60.000 zł.
wsparcie rodzicielstwa zastępczego

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 60.000 zł. Wysokość wsparcia: 6.000 zł, maks. 85%. Wkład własny: min. 15%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, organizacje pozarządowe […]

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ZASOBY LUDZKIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
10.000.000 zł.
dotacje dla kościołów

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 10.000.000 zł. Wysokość wsparcia: nie określono. Wkład własny: nie określono. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ?   Kościoły i inne związki wyznaniowe posiadające uregulowany status prawny […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, ZASOBY LUDZKIE
1.000.000 zł.
dotacje na projekty lokalne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.000.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 30.000 zł, do 100%. Wkład własny: nie jest wymagany. Czas trwania projektu: projekt powinien rozpocząć się najpóźniej 31 października roku, w którym przyznano dotację a zakończyć się najpóźniej […]

NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
516.477 zł.
dotacje dla projektów lokalnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 516.477 zł. Wysokość wsparcia: średnio ok. 37.000 zł. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ?   1. Organizacje pozarządowe. 2. Instytucje oświatowo–naukowe. 3. Instytucje […]