ROLNICTWO I WIEŚ

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, ROLNICTWO I WIEŚ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
dotacje na projekty edukacyjne dla młodzieży z małych miejscowości

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Wysokość wsparcia: maks. 8.500 zł., do 80%. Wkład własny: min. 20%. Czas trwania projektu: min. 6 miesięcy, 1.02 – 31.08 roku następującego po roku, w którym ogłoszono konkurs. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
500.000 zł.
dotacje na projekty edukacyjne realizowane na wsi lub w małych miastach

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 500.000 zł. Wysokość wsparcia: 3.000 – 10.000 zł. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: 4-6 miesięcy, styczeń – czerwiec roku następującego po ogłoszeniu naboru wniosków. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK […]

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, OCHRONA PRZYRODY, OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO I WIEŚ
61.500.000 euro.
dotacje dla rolników gospodarujących na terenach chronionych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 61.500.000 euro. Wysokość wsparcia: maks. 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez “młodego rolnika”, maks. 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez pozostałych rolników. Limit pomocy wynosi 500.000 zł […]

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, ROLNICTWO I WIEŚ
130.000.317 euro.
wsparcie dla rolników pozbywających się gospodarstw

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 130.000.317 euro. Wysokość wsparcia: 120% rocznej płatności bezpośredniej, do otrzymania której beneficjent kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może […]

POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWO I WIEŚ
10.000 zł.
konkurs na prace na temat obszarów wiejskich

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA Budżet programu: 10.000 zł. Wysokość wsparcia: 5.000 zł. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ?   Osoby fizyczne – autorzy prac. Na co można uzyskać wsparcie ? […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
500.000 zł.
dotacje na wyjazdy dzieci do instytucji kultury

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 500.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 90%, do 15.000 zł. Wkład własny: min. 10%. Czas trwania projektu: od 1.10.2018 do 31.05.2019. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ? […]

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZASOBY LUDZKIE
1.000.000 zł.
dotacje na zwiększenie aktywności niepełnosprawnych z małych miast i wsi

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.000.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 90%, do 50.000 zł. Wkład własny: min. 10% (wkład finansowy). Czas trwania projektu: 6 miesięcy, od 10.09 roku, w którym ogłoszono nabór do 10.03 kolejnego roku. Partner zagraniczny: […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
1.000.000 zł.
dotacje na innowacyjne projekty edukacyjne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.000.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 90%, do 50.000 zł. Wkład własny: min. 10%. Czas trwania projektu: od 10.09 roku, w którym ogłoszono nabór do 30.06 kolejnego roku. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez […]

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, ROLNICTWO I WIEŚ
dopłaty do materiału siewnego

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: Wysokość wsparcia: iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 15.000 euro w okresie 3 lat podatkowych […]

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, ROLNICTWO I WIEŚ
konkurs promujący BHP w rolnictwie

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ?   Osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). Opis:   Organizatorem programu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego […]

BEZPIECZEŃSTWO, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
nagrody dla najlepszych inicjatyw lokalnych OSP

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może wziąć udział ?   Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie lub wspólnie z : – jednostkami samorządu terytorialnego poziomu gmin (w tym z sołectwami), powiatów i województw; – […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ
dotacje na tworzenie biblioteczek w świetlicach

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Wysokość wsparcia: 3.000 – 5.000 zł. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: 26 marca – 15 czerwca roku, w którym ogłoszono nabór wniosków. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWO I WIEŚ
konkurs dla młodzieży wiejskiej

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może wziąć udział ?   Wszyscy uczniowie klas maturalnych i przedmaturalnych szkół rolniczych i szkół ponadgimnazjalnych. Opis   Organizatorem programu jest Fundacja Schumana. Cel konkursu: zaangażowanie młodzieży […]