OBSZARY WIEJSKIE

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, SPORT
KONKURS DLA PIŁKARSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH

Konkurs jest przeznaczony dla piłkarskich klubów sportowych zlokalizowanych na terenach wiejskich. Zadaniem uczestników jest nakręcenie krótkiego filmu (od 2 do 7 min.) obrazującego działalność wiejskiego klubu sportowego, np. trening piłkarski, pokazowy mecz, sparing, […]

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZASOBY LUDZKIE
1.000.000 zł.
AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Głównym celem programu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki i aktywizacji nad niepełnosprawnymi na obszarach wiejskich i […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}