OBSZARY WIEJSKIE

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ
56.000 zł.
100% dotacji na projekty młodzieżowe

Program przewiduje wsparcie dla autorskich projektów przygotowanych przez młodzież 13+ mieszkającą w miejscowościach do 20 000 mieszkańców. Wnioski o dotacje w ramach programu mogą składać placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe oraz nieformalne […]