SPORT

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT, ZASOBY LUDZKIE
890.000 zł.
dotacje na sport utalentowanych dzieci

Rodzaj wsparcia DOTACJA Finansowanie ZALICZKA Budżet programu 890.000 zł. Wysokość wsparcia maks. ok. 50.000 zł. Wkład własny 0%. Partner zagraniczny NIE Składanie wniosków przez internet TAK Kto może złożyć wniosek ?   Uczestnikiem może być instytucja, która: a) w ramach […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SENIORZY, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE
1.250.000 zł.
dotacje na projekty społeczności lokalnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.125.000 zł. Wysokość wsparcia: 1.000 – 5.000 zł, 100%. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: 07.08 – 30.11.2018 Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT
8.790.000 zł.
dotacje na upowszechnianie sportu

Rodzaj wsparcia DOTACJA Finansowanie ZALICZKA Budżet programu 38.449.000 zł (alokacja na 2018 r.). 8.790.000 zł (alokacja w dodatkowym naborze) Wysokość wsparcia maks. od 50 do 90%. Wkład własny min. od 10 do 50%. Czas trwania projektu rok kalendarzowy, w którym […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE
57.600.000 zł.
dotacje dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 57.600.000 zł. Wysokość wsparcia: P1: 20.000 – 1.000.000 zł, P2-P4:  20.000 – 400.000 zł, 100%. Wkład własny: nie jest wymagany, ale jego wniesienie może mieć wpływ na ocenę wniosku. Czas trwania projektu: P1: […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
dotacje na współpracę międzynarodową w dziedzinie sportu

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: Wysokość wsparcia: do 80%. – działania związane z Europejskim Tygodniem Sportu = maks. 150.000 euro, – współpraca partnerska na mniejszą skalę = maks. 60.000 euro, – działania niezwiązane z Europejskim Tygodniem Sportu = […]

NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, PROMOCJA TURYSTYKI, SPORT, TRANSPORT, TURYSTYKA
konkurs dla gmin promujących transport rowerowy

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA NAGRODA RZECZOWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ?   Samorząd gminny. Na co można uzyskać wsparcie ?   Konkurs promuje gminy, które dbają o bezpieczeństwo rowerzystów, wspierają akcje „Bądź […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPORT, WYRÓWNYWANIE SZANS KOBIET, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
wsparcie projektów charytatywnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA STYPENDIUM NAGRODA RZECZOWA Finansowanie: ZALICZKA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Stowarzyszenia, fundacje, domy dziecka oraz osoby indywidualne. Na co można uzyskać wsparcie ?   Fundacja wspiera: – ubogie, […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZDROWIE
wsparcie społeczności lokalnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: Wysokość wsparcia: 100%. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ?   Organizacje pozarządowe, zakłady opieki zdrowotnej, instytucje kultury, szkoły. Na co można uzyskać wsparcie […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZDROWIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
wsparcie projektów lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów edukacyjnych

Rodzaj wsparcia DOTACJA STYPENDIUM Finansowanie ZALICZKA Budżet programu Wysokość wsparcia Wkład własny 0%. Partner zagraniczny NIE Składanie wniosków przez internet TAK Kto może złożyć wniosek ?   Osoba fizyczna lub prawna. Na co można uzyskać wsparcie ?   Projekty realizowane […]

NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT
39.725.000 zł.
dofinansowanie szkolenia młodych sportowców

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 39.725.000 zł. Wysokość wsparcia: – 70%: współzawodnictwo w Kadrze Wojewódzkiej; – 75%: organizacja zawodów finałowych OOM. Minister ogłosi wysokość dofinansowania dla poszczególnych województw. Wkład własny: – min. 30%: współzawodnictwo w Kadrze Wojewódzkiej; – […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT
119.000.000 zł.
dotacje na sport młodzieżowy

Rodzaj wsparcia DOTACJA Finansowanie ZALICZKA Budżet programu 119.000.000 zł. Wysokość wsparcia maks. 95%. Wkład własny środki własne i inne środki zewnętrzne = min. 5%, środki własne = min. 2%. Czas trwania projektu 1 stycznia – 31 grudnia roku, w którym […]