SPORT

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT
300.000 zł.
dotacje na projekty sportowe i edukacyjne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 300.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 10.000 zł. Wkład własny: nie określono wysokości wkładu własnego, ale jest on wymagany. Czas trwania projektu: do 31.07 roku następującego po roku, w którym ogłoszono konkurs. Partner zagraniczny: […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, KULTURA, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, PROMOCJA TURYSTYKI, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, TURYSTYKA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZASOBY LUDZKIE
38.283.995 euro.
dotacje na współpracę z Czechami

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 38.283.995 euro. Wysokość wsparcia: maks. 85%. Wkład własny: min. 15%. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Partner wiodący lub partner projektu muszą należeć do jednej […]

NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT
39.725.000 zł.
dofinansowanie szkolenia młodych sportowców

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 39.725.000 zł. Wysokość wsparcia: – 70%: współzawodnictwo w Kadrze Wojewódzkiej; – 75%: organizacja zawodów finałowych OOM. Minister ogłosi wysokość dofinansowania dla poszczególnych województw. Wkład własny: – min. 30%: współzawodnictwo w Kadrze Wojewódzkiej; – […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT
8.790.000 zł.
dotacje na upowszechnianie sportu

Rodzaj wsparcia DOTACJA Finansowanie ZALICZKA Budżet programu 38.449.000 zł (alokacja na 2018 r.). 730.000 zł (alokacja w dodatkowym naborze) Wysokość wsparcia maks. od 50 do 90%. Wkład własny min. od 10 do 50%. Czas trwania projektu rok kalendarzowy, w którym […]

NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT
4.710.000 zł.
dotacje na szkolenie najlepszych polskich kolarzy

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 4.710.000 zł. 710.000 zł (alokacja w ramach dodatkowego naboru wniosków) Wysokość wsparcia: maks. 98%. Wkład własny: min. 2%. Czas trwania projektu: 1.01-31.12 roku, w którym ogłoszono nabór wniosków. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków […]

NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
dotacje na imprezy pilkarskie

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Wysokość wsparcia: maks. 5000 euro, maks. 80%. Wkład własny: min. 20%. Czas trwania projektu: działania w czasie tygodni Football People Action Week. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ? […]

KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT
380.000 zł.
dotacje dla projektów aktywności sportowej dzieci i rodzin

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 380.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 100.000 zł., do 85%. Wkład własny: min. 15%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Organizacje non-profit. 2. Podmioty nie […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT
1.200.000 zł.
dotacje na zajęcia sportowe dla uczniów

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.200.000 zł. Wysokość wsparcia: 24.000 zł. Wkład własny: 0% Czas trwania projektu: do 31 maja roku następującego po roku ogłoszenia naboru. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek […]

NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, PROMOCJA TURYSTYKI, SPORT, TRANSPORT, TURYSTYKA
konkurs dla gmin promujących transport rowerowy

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA NAGRODA RZECZOWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ?   Samorząd gminny. Na co można uzyskać wsparcie ?   Konkurs promuje gminy, które dbają o bezpieczeństwo rowerzystów, wspierają akcje „Bądź […]

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT, ZASOBY LUDZKIE
890.000 zł.
dotacje na sport utalentowanych dzieci

Rodzaj wsparcia DOTACJA Finansowanie ZALICZKA Budżet programu 890.000 zł. Wysokość wsparcia maks. ok. 50.000 zł. Wkład własny 0%. Partner zagraniczny NIE Składanie wniosków przez internet TAK Kto może złożyć wniosek ?   Uczestnikiem może być instytucja, która: a) w ramach […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SENIORZY, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE
1.250.000 zł.
dotacje na projekty społeczności lokalnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.125.000 zł. Wysokość wsparcia: 1.000 – 5.000 zł, 100%. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: 07.08 – 30.11 roku, w którym ogłoszono nabór wniosków. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE
57.600.000 zł.
dotacje dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 57.600.000 zł. Wysokość wsparcia: P1: 20.000 – 1.000.000 zł, P2-P4:  20.000 – 400.000 zł, 100%. Wkład własny: nie jest wymagany, ale jego wniesienie może mieć wpływ na ocenę wniosku. Czas trwania projektu: P1: […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPORT, WYRÓWNYWANIE SZANS KOBIET, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
wsparcie projektów charytatywnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA STYPENDIUM NAGRODA RZECZOWA Finansowanie: ZALICZKA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Stowarzyszenia, fundacje, domy dziecka oraz osoby indywidualne. Na co można uzyskać wsparcie ?   Fundacja wspiera: – ubogie, […]