SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
5.000.000 zł.
dotacje na lokalne projekty z zakresu bezpieczeństwa

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 6.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 25.000-100.000 zł. Wkład własny: wymagany, lecz jego wysokość nie została określona. Czas trwania projektu: 16.06-15.12 roku, w którym ogłoszono nabór wniosków. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE
57.600.000 zł.
dotacje dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 57.600.000 zł. Wysokość wsparcia: P1: 20.000 – 1.000.000 zł, P2-P4:  20.000 – 400.000 zł, 100%. Wkład własny: nie jest wymagany, ale jego wniesienie może mieć wpływ na ocenę wniosku. Czas trwania projektu: P1: […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZDROWIE
wsparcie społeczności lokalnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: Wysokość wsparcia: 100%. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ?   Organizacje pozarządowe, zakłady opieki zdrowotnej, instytucje kultury, szkoły. Na co można uzyskać wsparcie […]

BEZPIECZEŃSTWO, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
nagrody dla najlepszych inicjatyw lokalnych OSP

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może wziąć udział ?   Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie lub wspólnie z : – jednostkami samorządu terytorialnego poziomu gmin (w tym z sołectwami), powiatów i województw; – […]

BEZPIECZEŃSTWO, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE
1.000.000 zł.
dotacje na ciekawe projekty prozdrowotne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA NAGRODA RZECZOWA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.000.000 zł. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Osoby fizyczne i organizacje pozarządowe nie działające dla osiągnięcia zysku. Na co można uzyskać wsparcie […]

BEZPIECZEŃSTWO, POMOC SPOŁECZNA, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, ZASOBY LUDZKIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
6.000.000 zł.
80% dotacji na walkę z bezdomnością

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 6.000.000 zł. Wysokość wsparcia: min 50.000 zł, do 80%. 50.000 – 100.000 zł – moduł I, 50.000 – 150.000 zł – moduł II, 50.000 – 300.000 zł – moduł III, 50.000 – 250.000 […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
1.000.000 zł.
dotacje na projekty promujące tradycje wojska polskiego

Rodzaj wsparcia DOTACJA Finansowanie ZALICZKA Budżet programu 1.000.000 zł. Wysokość wsparcia maks. 90%. Wkład własny min. 10%. Czas trwania projektu 21.02-15.05 (nabór styczniowy), 01.07-31.12 (nabór czerwcowy) roku, w którym ogłoszono nabór wniosków. Partner zagraniczny NIE Składanie wniosków przez internet NIE […]

BEZPIECZEŃSTWO, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
50.000 zł.
propagowanie właściwych zachowań w obliczu zagrożeń terrorystycznych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 50.000 zł. Wysokość wsparcia: 100%. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: do 31 grudnia roku, w którym ogłoszono nabór wniosków. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ? […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
dofinansowanie projektów dotyczących bezpieczeństwa dzieci na obozach

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 50.000 zł. Wysokość wsparcia: 100%. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: do 31 grudnia roku, w którym ogłoszono nabór wniosków. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ? […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PROMOCJA TURYSTYKI, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPORT, TURYSTYKA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZDROWIE
183.000.000 euro.
dotacje na współpracę z Białorusią i Ukrainą

Rodzaj wsparcia DOTACJA Finansowanie REFUNDACJA Budżet programu 183.000.000 euro. Wysokość wsparcia 100.000 – 2.500.000 euro, maks. 90%. Wkład własny min. 10%. Czas trwania projektu do 31.12.2022, projekt nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Partner zagraniczny TAK Składanie wniosków przez […]

BEZPIECZEŃSTWO, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
10.000.000 zł.
dotacje na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 10.000.000 zł. Wysokość wsparcia: min. 30.000 zł, maks. 99%. Wkład własny: min. 1% wkładu własnego pieniężnego. Czas trwania projektu: minimum 3 miesiące – koniec realizacji nie później niż do końca roku kalendarzowego następującego […]

SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
35.000.000 zł.
dotacje na rzecz ofiar przestępstw

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 35.000.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 1.000.000 zł, maks. 99%. Wkład własny: min. 1% wkładu własnego pieniężnego. Czas trwania projektu: minimum 3 miesiące – koniec realizacji nie później niż do końca roku kalendarzowego następującego […]