SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, ZDROWIE
30.000.000 zł.
DOTACJE NA E-USŁUGI PUBLICZNE

Celem konkursu jest wsparcie tworzenia lub rozwoju e-usług publicznych (A2B, A2C). Jest on przeznaczony dla instytucji państwowych, które mogą tworzyć partnerstwa projektowe z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub uczelniami. Rodzaj wsparcia: DOTACJA […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWO I WIEŚ, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
KONKURS DLA MŁODZIEŻY

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów polskich szkół ponadpodstawowych i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym. Zadaniem uczestników jest realizacja filmu na temat właściwych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego […]

BEZPIECZEŃSTWO, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
Obraz skeeze z Pixabay
10.000.000 zł.
DOFINANSOWANIE OSP

Program przewiduje dofinansowanie takich zadań jak: 1. Krzewienie sportu i kultury fizycznej, pozwalające na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych. 2. Organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 3. […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}