BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
1.000.000 zł.
dotacje dla OSP działających na wsi

Program przewiduje dofinansowanie wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe (z wyłączeniem zakupu wozów strażackich). Wnioski o dofinansowanie mogą składać OSP działające na terenach wiejskich i prowadzące […]

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, POMOC SPOŁECZNA, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPORT, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZASOBY LUDZKIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
dotacje na projekty związane z koleją

Fundacja wspiera projekty związane z koleją. Dofinansowanie ze środków fundacji można uzyskać na projekty dotyczące bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, promowania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, ochrony dóbr kolejowych o wartości historycznej i […]

BEZPIECZEŃSTWO, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
nagrody dla najlepszych inicjatyw lokalnych OSP

Konkurs ma na celu nagrodzenie najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów oraz innych lokalnych środowisk, organizacji i instytucji. Zgłoszenia mogą przesyłać ochotnicze straże pożarne samodzielnie lub wspólnie z: jednostkami […]