BEZPIECZEŃSTWO

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, POMOC SPOŁECZNA, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPORT, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZASOBY LUDZKIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
dotacje na projekty związane z koleją

Fundacja wspiera projekty związane z koleją. Dofinansowanie ze środków fundacji można uzyskać na projekty dotyczące bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, promowania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, ochrony dóbr kolejowych o wartości historycznej i […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
1.200.000 zł.
dotacje na projekty promujące tradycje wojska polskiego

W ramach programu można uzyskać wsparcie na działania ukierunkowane przede wszystkim na uczczenie Pamięci Żołnierzy Niezłomnych walczących w Podziemiu Niepodległościowym. Dotacja może być przeznaczona organizację programów i działań o charakterze patriotyczno-edukacyjnym (np. wystaw, […]