WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
12.300.000 euro.
MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA KULTURALNA

Program przewiduje dofinansowanie projektów współpracy kulturalnej pomiędzy polskimi instytucjami a instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Każdy projekt musi obejmować zadania z co najmniej jednego z poniższych zakresów, tj.: – przedsiębiorczości kulturalnej, – […]

KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
48.500.000 euro.
MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA KULTURALNA

Program wspiera finansowo działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub sektora kreatywnego. Realizowane projekty powinny promować europejskie wartości i przyczyniać się do międzynarodowego obiegu dzieł, osób i ich twórczości. […]

KULTURA, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
50.000 zł.
DOTACJE DLA TANCERZY, CHOREOGRAFÓW I KRYTYKÓW

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie dotyczące udziału tancerzy i studentów tańca, choreografów, pedagogów, krytyków, naukowców a także menedżerów związanych z tańcem w międzynarodowych warsztatach, seminariach i specjalistycznych szkoleniach oraz wyjazdach na kwerendy […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
110.500.000 zł.
DOTACJE DLA POLONII

Celem programu jest wsparcie środowisk polonijnych i polskich za granicą zgodnie z kierunkami działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą określonymi w uchwale Prezydium Senatu RP. Na realizację wspomnianych zadań co roku […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}