ZASOBY LUDZKIE

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, PROMOCJA TURYSTYKI, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, TURYSTYKA, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
DOTACJE DLA ORGANIZACJI ORAZ INSTYTUCJI

Program przewiduje wsparcie dla projektów realizowanych w takich dziedzinach jak np.: pomoc społeczna, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, WYRÓWNYWANIE SZANS KOBIET, ZASOBY LUDZKIE
INNOWACJE W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA I PRZYSZŁOŚCI RYNKU PRACY

W ramach projektu można uzyskać wsparcie na wdrożenie nowatorskich rozwiązań w zakresie zatrudnienia i przyszłości rynku pracy dotyczących jednego z trzech obszarów tematycznych: – pozycji i możliwości zawodowych kobiet, – starzejącego się społeczeństwa, […]

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, ZASOBY LUDZKIE
5.750.000 zł.
UŁATWIANIE DOSTEPU DO KULTURY

Program przewiduje dofinansowanie niekomercyjnych zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.  Realizowane działania powinny służyć osiągnięciu realnych, systemowych i długofalowych efektów w niwelowaniu barier w […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}