ZASOBY LUDZKIE

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, SENIORZY, ZASOBY LUDZKIE
750.000 zł.
dotacje na projekty dla osób w wieku 50+

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 750.000 zł. Wysokość wsparcia: 100%, do 15.000 zł. Wkład własny: 0% Czas trwania projektu: 1.01 – 30.06 roku następującego po roku, w którym ogłoszono nabór wniosków. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, ZASOBY LUDZKIE
4.657.399,90 zł.
dotacje na innowacje w kształceniu dorosłych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 4.657.399,90 zł. Wysokość wsparcia: maks. 50.000 zł (przewidywana wysokość grantu), 100%. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Podmioty prywatne lub publiczne z […]

POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WYRÓWNYWANIE SZANS KOBIET, ZASOBY LUDZKIE
dofinansowanie projektów skierowanych do kobiet i dziewcząt

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Wysokość wsparcia: maks. 2.000 USD. Wkład własny: nie określono. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Organizacje pozarządowe o przychodach mniejszych niż 75.000 USD rocznie. Na co można […]

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZASOBY LUDZKIE
1.000.000 zł.
dotacje na zwiększenie aktywności niepełnosprawnych z małych miast i wsi

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.000.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 90%, do 50.000 zł. Wkład własny: min. 10% (wkład finansowy). Czas trwania projektu: 6 miesięcy, od 10.09 roku, w którym ogłoszono nabór do 10.03 kolejnego roku. Partner zagraniczny: […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZASOBY LUDZKIE
150.000.000 zł.
dotacje na aktywizację młodzieży

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 150.000.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 95%. Wkład własny: min. 5%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa). Kto może złożyć wniosek ?   1. Instytucje rynku pracy. 2. Jednostki […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, PROMOCJA TURYSTYKI, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, TRANSPORT, TURYSTYKA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZASOBY LUDZKIE
94.000.000 euro
dotacje na współpracę z Niemcami

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 94.000.000 euro. Wysokość wsparcia: maks. 85%. Wkład własny: min. 15%. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki administracji […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, KULTURA, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, PROMOCJA TURYSTYKI, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, TURYSTYKA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZASOBY LUDZKIE
38.283.995 euro.
dotacje na współpracę z Czechami

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 38.283.995 euro. Wysokość wsparcia: maks. 85%. Wkład własny: min. 15%. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Partner wiodący lub partner projektu muszą należeć do jednej […]

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZASOBY LUDZKIE
10.000.000 zł.
dotacja na wsparcie zatrudnienia niepełnosprawnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 10.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 95%, maks. 18.000 zł. Wkład własny: 5%. Czas trwania projektu: do 30.09.2020 Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ?   Szkoły wyższe, organizacje […]

POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SENIORZY, ZASOBY LUDZKIE
16.417.347,31 zł.
dotacje na infrastrukturę domów dziennego pobytu

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 16.417.347,31 zł. Wysokość wsparcia: maks. 80%, do 300.000 zł. Wkład własny: min. 20%. Czas trwania projektu: do 31.12.2018. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ?   Jednostki […]

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, WYRÓWNYWANIE SZANS KOBIET, ZASOBY LUDZKIE
473.000 zł.
dotacje na innowacyjną aktywizację bezrobotnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA NAGRODA RZECZOWA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu 473.000 zł. Wysokość wsparcia: 100%, min. 5.000 zł – maks. 100.000 zł. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: 6 miesięcy. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa). […]

BEZPIECZEŃSTWO, POMOC SPOŁECZNA, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, ZASOBY LUDZKIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
832.201 zł.
80% dotacji na walkę z bezdomnością

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 832.201 zł. Wysokość wsparcia: min 50.000 zł, do 80%. 50.000 – 100.000 zł – moduł I, 50.000 – 150.000 zł – moduł II, 50.000 – 300.000 zł – moduł III, 50.000 – 250.000 […]

POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ZASOBY LUDZKIE
42.500 zł.
nagrody dla przedsiębiorstw społecznych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA NAGRODA RZECZOWA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 42.500 zł. Wysokość wsparcia: 1.500 – 15.000 zł. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, ZASOBY LUDZKIE
praktyki dla studentów

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM Finansowanie: ZALICZKA Wysokość wsparcia: 2.500 – 3.000 zł. Czas trwania projektu: oferowane praktyki trwają od 8 do 12 tygodni. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Osoba fizyczna, która jest […]

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT, ZASOBY LUDZKIE
890.000 zł.
dotacje na sport utalentowanych dzieci

Rodzaj wsparcia DOTACJA Finansowanie ZALICZKA Budżet programu 890.000 zł. Wysokość wsparcia maks. ok. 50.000 zł. Wkład własny 0%. Partner zagraniczny NIE Składanie wniosków przez internet TAK Kto może złożyć wniosek ?   Uczestnikiem może być instytucja, która: a) w ramach […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZASOBY LUDZKIE
dotacje na mobilność osób zajmujących się młodzieżą

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Czas trwania projektu: od 2 dni do 2 miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży). Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa. 2. […]