AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT, ZASOBY LUDZKIE
100.000 zł.
stypendia dla młodych sportowców

Program stypendialny, którego celem jest wsparcie rozwoju sportowego młodych, utalentowanych zawodników, pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kandydaci, prócz wypełnionego formularza zgłoszeniowego, muszą przesłać także 1,5-minutową prezentację wideo. Stypendium w wysokości 1.000 zł […]

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT, ZASOBY LUDZKIE
18.700.000 zł.
dotacje na sport osób z niepełnosprawnościami

Głównym celem programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.   […]

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POMOC SPOŁECZNA, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, ZASOBY LUDZKIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
wsparcie dla projektów dobroczynnych

Program wspiera projekty dobroczynne oraz działalność organizacji społecznych. Dofinansowanie otrzymują przede wszystkim przedsięwzięcia realizowane w regionach, w których zlokalizowane są biura firmy-darczyńcy (Pomorze i Małopolska). Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje zajmujące się […]