NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZDROWIE
150.000 zł
GRANTY NA WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY

Celem programu jest pomoc dla dzieci i młodzieży, którym niezbędne jest wsparcie psychologiczne, ze względu na m.in. efekty pandemii COVID-19. Wnioski o dofinansowanie mogą składać wnioskodawcy instytucjonalni pracujący z grupą dzieci/młodzieży lub na […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPORT, ZDROWIE
DOFINANSOWANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH

Darowizny są przyznawane m.in. organizacjom pozarządowym oraz szkołom. Dofinansowanie uzyskują projekty realizujące cele związane z: wydarzeniami patriotycznymi i historycznymi, sprawami społecznymi, nauką i edukacją, sportem i zdrowym stylem życia, kulturą i sztuką, ochroną […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}