26,4 C
Warszawa
wtorek, 6 czerwca, 2023

Certyfikat dla małych księgarni

Celem Programu jest wsparcie małych księgarni oraz wzmocnienie ich roli jako placówek aktywnie promujących czytelnictwo i promotorów kultury dla lokalnych społeczności. Wspomniany cel jest realizowany poprzez udzielenie wsparcia na promocję księgarni, dofinansowanie kosztów ich utrzymania i wyposażenia, konsulting i doradztwo oraz realizację działań proczytelnicznych.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
4.000.000 zł, w tym:
– 2023: 2.400.000 zł;
– 2024: 1.600.000 zł.
Wysokość wsparcia:
100%, do 40.000 zł.
Wsparcie finansowe jest przyznawane w podziale na dwa lata budżetowe.
W roku 2023 – beneficjenci otrzymują 60% wnioskowanej kwoty a w roku 2024 r. – 40% wnioskowanej kwoty.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
1 lipca – 30 listopada 2023.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Małe księgarnie:
1. Przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro- bądź małego przedsiębiorstwa.
2. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
Podmioty prowadzące małe księgarnie, które rozumiane są jako sklepy stacjonarne zajmujące się sprzedażą detaliczną książek, w których co najmniej 45% przychodów pochodzi ze sprzedaży książek, działające poza krajowymi i międzynarodowymi sieciami handlowymi, których oferta kształtowana jest samodzielnie przez księgarza i obejmuje produkcję wydawniczą wielu oficyn.
Liczba filii księgarni nie może być większa niż 2.
Wniosków o dofinansowanie nie mogą składać beneficjenci ubiegłorocznej edycji Programu.
Wymagania obowiązkowe dla wnioskodawców to:
1. Uzyskanie w księgarni objętej zadaniem w roku 2022 minimum 45% przychodów pochodzących ze sprzedaży książek.
2. Dostępność w księgarni objętej zadaniem minimum 800 tytułów, w tym nie więcej niż 50% tytułów należących do wydawcy-właściciela księgarni.
3. Prowadzenie działalności w formie małej księgarni od min. 1.01.2022 r.
4. Liczba księgarni w strukturze wynosi 3 lub mniej (w tym maksymalnie dwie filie).
5. Dostępność w ofercie księgarni objętej zadaniem wydawnictw regionalnych.
6. Zarejestrowanie się wnioskodawcy w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń (OBK).
Na co można uzyskać wsparcie ?
Zadanie obejmujące następujące kategorie wydatków:
– koszty promocji księgarni;
– koszty konsultingu i doradztwa;
– koszty stałe utrzymania lokalu księgarni;
– koszty realizacji planu proczytelniczego;
– zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.
Opis:
Operatorem Programu jest Instytut Książki.
Program został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Cel główny: wsparcie małych księgarni oraz wzmocnienie ich roli jako placówek aktywnie promujących czytelnictwo i promotorów kultury dla lokalnych społeczności.
Cele strategiczne:
1. Zahamowanie obserwowanego od wielu lat spadku liczby małych księgarni.
2. Zwiększenie roli małych księgarni w realizacji działań promujących czytelnictwo.
3. Wsparcie małych księgarni jako instytucji promujących kulturę wśród lokalnych społeczności.
4. Zapewnienie małym księgarniom możliwości lepszej promocji oraz wsparcia ich bieżącej działalności.
5. Promocja twórczości polskich autorów.
6. Zapewnienie większej biblioróżnorodności oferty małych księgarni.
7. Pomoc wydawcom i autorom specjalizującym się w tematyce regionalnej.
Jeden wniosek może dotyczyć jednego lub więcej niż jednego lokalu księgarni.
Termin składania wniosków: 
24 maja 2023
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o naborze wniosków na stronie Instytutu Książki
Kontakt:
Instytut Książki (IK)
Konsultacje odbywają się w dni robocze w godz. 10:00 – 14:00.
Ewa Gąsior, Specjalistka
Dział Analiz i Programów Specjalnych IK
T: 505 245 827
email:

Agnieszka Lewandowska, Specjalistka
Dział Analiz i Projektów Specjalnych IK
T: 698 669 510
email:

Temat: GRANTY DLA MAŁYCH KSIĘGARNI
Wysokość wsparcia: 100%, do 40.000 zł.
Budżet programu: 4.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • MŚP
  • NGO
  • Kościół
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

38,106PolubieńLubię
689ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

INNE PROGRAMY