26,7 C
Warszawa
sobota, 13 sierpnia, 2022

Certyfikat dla małych księgarni

Celem programu jest wsparcie małych księgarni oraz wzmocnienie ich roli jako placówek aktywnie promujących czytelnictwo i promotorów kultury dla lokalnych społeczności.
Certyfikat dla księgarni jest przyznawany na dwa lata, ale wsparcie finansowe jest udzielane tylko w pierwszym roku.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
1.762.000 zł.
Wysokość wsparcia:
100%, do 40.000 zł.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
do 30.11.2023.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Małe księgarnie:
1. Przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro- bądź małego przedsiębiorstwa.
2. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
Podmioty prowadzące małe księgarnie, które rozumiane są jako sklepy stacjonarne zajmujące się sprzedażą detaliczną książek, w których co najmniej 50% przychodów pochodzi ze sprzedaży książek, działające poza krajowymi i międzynarodowymi sieciami handlowymi, których oferta kształtowana jest samodzielnie przez księgarza i obejmuje produkcję wydawniczą wielu oficyn.
Wymagania obowiązkowe dla wnioskodawców to:
1. Uzyskanie w księgarni objętej zadaniem w roku 2021 minimum 50% przychodów pochodzących ze sprzedaży książek.
2. Dostępność w księgarni objętej zadaniem minimum 1000 tytułów, w tym nie więcej niż 50% tytułów należących do wydawcy-właściciela księgarni.
3. Prowadzenie działalności w formie małej księgarni przez minimum dwa lata kalendarzowe.
4. Liczba księgarni w strukturze wynosi 3 lub mniej (w tym maksymalnie dwie filie).
5. Dostępność w ofercie księgarni objętej zadaniem wydawnictw regionalnych.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Zadanie obejmujące następujące kategorie wydatków:
– koszty promocji księgarni;
– koszty konsultingu i doradztwa;
– koszty stałe utrzymania lokalu księgarni;
– koszty realizacji planu proczytelniczego;
– zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.
Opis:
Organizatorem programu jest Instytut Książki.
Cel: wsparcie małych księgarni oraz wzmocnienie ich roli jako placówek aktywnie promujących czytelnictwo i promotorów kultury dla lokalnych społeczności.
Cele strategiczne programu:
– zahamowanie obserwowanego od wielu lat spadku liczby małych księgarni;
– zwiększenie roli małych księgarni w realizacji działań promujących czytelnictwo;
– wsparcie małych księgarni jako instytucji promujących kulturę wśród lokalnych społeczności;
– zapewnienie małym księgarniom możliwości lepszej promocji oraz wsparcia ich bieżącej działalności;
– promocja twórczości polskich autorów;
– zapewnienie większej biblioróżnorodności oferty małych księgarni;
– pomoc wydawcom i autorom specjalizującym się w tematyce regionalnej.
Jeden wniosek może dotyczyć jednego lub więcej niż jednego lokalu księgarni.
Certyfikat dla księgarni jest przyznawany na dwa lata, ale wsparcie finansowe jest udzielane tylko w pierwszym roku. Drugi rok służy ocenie, czy środki, które otrzymała księgarnia, przyniosły oczekiwany efekt według określonych standardów.
Termin składania wniosków: 
29 sierpnia 2022
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o dodatkowym naborze wniosków
Kontakt:
Instytut Książki (IK)
Ewa Gąsior, Specjalistka
Dział Analiz i Programów Specjalnych IK
T: 505 245 827
email:

Beata Najbar, Specjalistka
Dział Analiz i Programów Specjalnych IK
T: 509 868 356
email:

Anna Zagórska, Kierowniczka
Dział Analiz i Programów Specjalnych IK
T: 694 268 148
email:

Temat: GRANTY DLA MAŁYCH KSIĘGARNI
Wysokość wsparcia: 100%, do 40.000 zł.
Budżet programu: 1.762.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • MŚP
  • NGO
  • Kościół
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

34,376FanówLubię
600ObserwującychObserwuj

Najnowsze