EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA

Kraszewski. Komputery dla bibliotek

2.500.000 zł.
dotacje na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla bibliotek
Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. Wnioski o dofinansowanie mogą składać samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 2.500.000 zł.
Wysokość wsparcia: 10.000 – 30.000 zł, maks. 85%.
Wkład własny: min. 15%
Czas trwania projektu: do końca roku, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi.
2. Samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowania w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w 2016 r. i/lub w 2017 r. oraz w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10.000 zł.
Opis:  
Organizatorem programu jest Instytut Książki.
Cel: zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.
Koszty kwalifikowalne:
– zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych,
– zakup pamięci oraz dysków zewnętrznych,
– zakup jednostek zasilających,
– zakup klawiatur, myszy, skanerów, kamer internetowych, mikrofonów do komputerów, czytników kodów,
– zakup monitorów, drukarek, głośników do komputerów, słuchawek do komputerów, czytników książek elektronicznych,
– zakup urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów dotykowych,
– zakup robotów edukacyjnych, tablic i monitorów interaktywnych, systemów wizualizacji wieloekranowej,
– zakup urządzeń do transmisji i ochrony danych (firewalle, modemy, routery, transmitery bluetooth, switche,
– zakup oprogramowania (np. systemu operacyjnego), w tym oprogramowania antywirusowego,
– zakup oprogramowania narzędziowego (z wyłączeniem systemów bibliotecznych).
Samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki są zobowiązane do przekazania zakupionego sprzętu oraz oprogramowania do dyspozycji biblioteki (a nie innych jednostek podległych).
Termin składania wniosków:
 
31 lipca 2019  
Źródło / Więcej informacji:  
https://instytutksiazki.pl/biblioteki,5,kraszewski-komputery-dla-bibliotek,2.html
Kontakt:  
Instytut Książki
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 , 31-148 Kraków
Anna Zagórska
a.zagorska@instytutksiazki.pl
T: 694 268 148
Beata Najbar
b.najbar@instytutksiazki.pl
T: 12 617 19 11, 509 868 356

Ważne dotacje na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla bibliotek
Wysokość wsparcia 10.000 – 30.000 zł, maks. 85%.
Budżet programu 2.500.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"8","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}