25,2 C
Warszawa
niedziela, 26 czerwca, 2022

Kraszewski. Komputery dla bibliotek

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. 
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
2.500.000 zł (2022).
Wysokość wsparcia:
10.000 – 30.000 zł, maks. 85%.
Wkład własny:
min. 15%.
Czas trwania projektu:
do 30.11.2023.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi.
2. Samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowania w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w 2017 r., w l. 2019-2021 oraz w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”.
Wyłączeni z dofinansowania są również wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowania na wnioskowane zadania w ramach innych programów własnych państwowych instytucji kultury, programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programów wieloletnich ustanowionych przez Radę Ministrów i realizowanych przez instytucje podległe Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10.000 zł.
Merytoryczna ocena wniosków dokonywana jest na podstawie wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, tzw. wskaźnika G, o którym mowa w art. 20 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wg danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów RP na 2022 r.
Dofinansowanie przyznawane jest wnioskodawcom według kolejności zajmowanej pozycji na liście rankingowej od najniższej do najwyższej wartości wskaźnika G aż do wyczerpania środków budżetu programu.
Opis:
Instytucją Zarządzającą programem jest Instytut Książki.
Cel: zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.
Koszty kwalifikowalne:
– zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych,
– zakup pamięci oraz dysków zewnętrznych,
– zakup jednostek zasilających,
– zakup klawiatur, myszy, skanerów, kamer internetowych, mikrofonów do komputerów, czytników kodów,
– zakup monitorów, drukarek, głośników do komputerów, słuchawek do komputerów, czytników książek elektronicznych,
– zakup urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów dotykowych,
– zakup robotów edukacyjnych, tablic i monitorów interaktywnych, systemów wizualizacji wieloekranowej,
– zakup urządzeń do transmisji i ochrony danych (firewalle, modemy, routery, transmitery bluetooth, switche,
– zakup oprogramowania (np. systemu operacyjnego), w tym oprogramowania antywirusowego,
– zakup oprogramowania narzędziowego (z wyłączeniem systemów bibliotecznych).
Samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki są zobowiązane do przekazania zakupionego sprzętu oraz oprogramowania do dyspozycji biblioteki (a nie innych jednostek podległych).
Wnioskodawcy, którzy dostarczą wnioski nie później niż do 15 dni przed upływem terminu naboru są informowani o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów formalnych.
Termin składania wniosków: 
Przewidywany termin składania wniosków:
30 maja 2023
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:
Instytut Książki
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
31-148 Kraków
Anna Zagórska
T: 694 268 148
email:

Beata Najbar
T: 12 617 19 11, 509 868 356
email:

Temat: SPRZĘT INFORMATYCZNY I OPROGRAMOWANIE DLA BIBLIOTEK
Wysokość wsparcia: 10.000 – 30.000 zł, maks. 85%.
Budżet programu: 2.500.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Gmina
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

34,376FanówLubię
600ObserwującychObserwuj

Najnowsze