EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, INFRASTRUKTURA KULTURY, IT, KULTURA

Kraszewski. Komputery dla bibliotek

2.500.000 zł.
SPRZĘT INFORMATYCZNY I OPROGRAMOWANIE DLA BIBLIOTEK
Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. Wnioski o dofinansowanie mogą składać samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 2.500.000 zł.
Wysokość wsparcia: 10.000 – 30.000 zł, maks. 85%.
Wkład własny: min. 15%
Czas trwania projektu: do końca roku, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi.
2. Samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowania w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w 2017 r. i/lub w 2019 r. oraz w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10.000 zł.
Opis:  
Instytucją Zarządzającą programem jest Instytut Książki.
Cel: zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.
Koszty kwalifikowalne:
– zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych,
– zakup pamięci oraz dysków zewnętrznych,
– zakup jednostek zasilających,
– zakup klawiatur, myszy, skanerów, kamer internetowych, mikrofonów do komputerów, czytników kodów,
– zakup monitorów, drukarek, głośników do komputerów, słuchawek do komputerów, czytników książek elektronicznych,
– zakup urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów dotykowych,
– zakup robotów edukacyjnych, tablic i monitorów interaktywnych, systemów wizualizacji wieloekranowej,
– zakup urządzeń do transmisji i ochrony danych (firewalle, modemy, routery, transmitery bluetooth, switche,
– zakup oprogramowania (np. systemu operacyjnego), w tym oprogramowania antywirusowego,
– zakup oprogramowania narzędziowego (z wyłączeniem systemów bibliotecznych).
Samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki są zobowiązane do przekazania zakupionego sprzętu oraz oprogramowania do dyspozycji biblioteki (a nie innych jednostek podległych).
Termin składania wniosków:
30 kwietnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://instytutksiazki.pl/biblioteki,5,kraszewski-komputery-dla-bibliotek,2.html
Kontakt:  
Instytut Książki
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 , 31-148 Kraków
Anna Zagórska
a.zagorska@instytutksiazki.pl
T: 694 268 148
Beata Najbar
b.najbar@instytutksiazki.pl
T: 12 617 19 11, 509 868 356

Ważne SPRZĘT INFORMATYCZNY I OPROGRAMOWANIE DLA BIBLIOTEK
Wysokość wsparcia 10.000 – 30.000 zł, maks. 85%.
Budżet programu 2.500.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}