20 C
Warszawa
czwartek, 30 maja, 2024

Potańcówki Wiejskie

Program przewiduje dofinansowanie projektów polegających na organizacji potańcówek na obszarach wiejskich.
Wnioski o wsparcie mogą składać:
1. Koła gospodyń wiejskich.
2. Ochotnicze straże pożarne.
3. Organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej).
4. Samorządowe instytucje kultury.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet naboru wniosków:
500.000 zł.
Wysokość wsparcia:
100%, maks. 10.000 zł.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
15.07-15.10.2024.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
Wnioski składa się w wersji elektronicznej. Link do generatora wniosków zostanie opublikowany wraz z otwarciem naboru.
Kto może złożyć wniosek ?
1. Koła gospodyń wiejskich.
2. Ochotnicze straże pożarne.
3. Organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej).
4. Samorządowe instytucje kultury.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Organizacja potańcówek na obszarach wiejskich.
Warunkiem jest nawiązanie współpracy z wykonawcami tradycyjnej muzyki danej społeczności lokalnej, w odniesieniu do miejsca realizacji potańcówki.
Przy realizacji zadania rekomendowane jest podkreślenie roli lokalnej gwary oraz strojów ludowych.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem programu jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (NIKiDW).
Cele:
1. Inicjowanie oraz wspieranie przedsięwzięć, które dotyczą kultury mieszkańców obszarów wiejskich.
2. Wspieranie organizacji autonomicznych wydarzeń kulturalnych jakimi są Potańcówki
Wiejskie rozumiane jako zabawy taneczne dla społeczności lokalnej.
3. Wspieranie zachowania i transmisji tradycyjnej kultury ludowej (w tym zwłaszcza muzyki, tańca, śpiewu, folkloru słowno-muzycznego, strojów i gwary) oraz odrębności
regionalnych i lokalnych, szczególnie wśród mieszkańców młodego pokolenia.
4. Popularyzowanie wiedzy na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich.
5. Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz jednostkami, których zakres działania
obejmuje problematykę obszarów wiejskich.
6. Wzmacnianie współpracy organizacji, instytucji i jednostek w ramach wspólnoty lokalnej.
7. Wzmacnianie zaangażowania społeczności lokalnej w działania służące transmisji
i promocji własnych tradycji.
8. Wzmacnianie roli mistrzów tradycji w kształtowaniu tożsamości kulturowej danej
wspólnoty lokalnej.
9. Wspieranie aktywności na obszarach wiejskich.
Przez lokalność rozumie się miejscowe tradycje, charakterystyczne dla danej wspólnoty kulturowej, regionu/subregionu etnograficznego lub grupy etnograficznej, gdzie organizowana jest potańcówka.
Termin składania wniosków: 
1-24 maja 2024
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie NIKiDW
Kontakt


Temat: GRANTY NA ORGANIZACJĘ POTAŃCÓWEK NA OBSZARACH WIEJSKICH
Wysokość wsparcia: 100%, maks. 10.000 zł.
Budżet naboru wniosków: 500.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Dom kultury
  • Koło gospodyń wiejskich
  • Ochotnicza straż pożarna
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

NAJNOWSZE

NAJPOPULARNIEJSZE