26,4 C
Warszawa
wtorek, 6 czerwca, 2023

Potańcówki Wiejskie

Program przewiduje dofinansowanie projektów polegających na organizacji potańcówek na obszarach wiejskich.
Wnioski o wsparcie mogą składać:
1. Koła gospodyń wiejskich.
2. Ochotnicze straże pożarne.
3. Organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej).
4. Samorządowe instytucje kultury.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet naboru wniosków:
500.000 zł.
Wysokość wsparcia:
100%, maks. 10.000 zł.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
01.08-31.10.2023.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Koła gospodyń wiejskich.
2. Ochotnicze straże pożarne.
3. Organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej).
4. Samorządowe instytucje kultury.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Organizacja potańcówek na obszarach wiejskich. Warunkiem jest nawiązanie współpracy z wykonawcami tradycyjnej muzyki danej społeczności lokalnej, w odniesieniu do miejsca realizacji potańcówki. Przy realizacji zadania rekomendowane jest podkreślenie roli lokalnej gwary oraz strojów ludowych.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem programu jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (NIKiDW).
Cele:
1. Inicjowanie oraz wspieranie przedsięwzięć, które dotyczą kultury mieszkańców obszarów wiejskich.
2. Wspieranie zachowania i transmisji tradycyjnej kultury ludowej (w tym zwłaszcza muzyki, tańca, śpiewu, folkloru słowno-muzycznego, strojów i gwary) oraz odrębności regionalnych i lokalnych, szczególnie wśród mieszkańców młodego pokolenia.
3. Popularyzowanie wiedzy na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich.
4. Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz jednostkami, których zakres działania obejmuje problematykę obszarów wiejskich.
5. Wzmacnianie współpracy organizacji, instytucji i jednostek w ramach wspólnoty lokalnej.
6. Wzmacnianie zaangażowania społeczności lokalnej w działania służące transmisji i promocji własnych tradycji.
7. Wzmacnianie roli mistrzów tradycji w kształtowaniu tożsamości kulturowej danej wspólnoty lokalnej.
8. Wspieranie aktywności na obszarach wiejskich. Przez lokalność rozumie się miejscowe tradycje, charakterystyczne dla danej wspólnoty kulturowej, regionu/subregionu etnograficznego lub grupy etnograficznej, gdzie organizowana jest potańcówka.
Termin składania wniosków: 
16 czerwca 2023
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie NIKiDW
Kontakt:
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
Paulina Rutkowska
T: 506 582 324

Joanna Turek
T: 511 543 377


Temat: GRANTY NA ORGANIZACJĘ POTAŃCÓWEK NA OBSZARACH WIEJSKICH
Wysokość wsparcia: 100%, maks. 10.000 zł.
Budżet programu: 500.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Dom kultury
  • Koło gospodyń wiejskich
  • Ochotnicza straż pożarna
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

38,106PolubieńLubię
689ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

INNE PROGRAMY