10.6 C
Warszawa
poniedziałek, 15 kwietnia, 2024

Program budowy kompleksów sportowych Orlik

Celem programu jest budowa nowych kompleksów sportowych typu „Orlik”, które nie tylko spełnią najwyższe standardy jakościowe, ale także będą otwarte i przyjazne dla wszystkich, niezależnie od wieku, płci czy umiejętności fizycznych.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
225.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
1. Realizacja zadania dotyczącego jednego kompleksu Orlik w wariancie obligatoryjnym:
– maks. 50%, do 1.500.000 zł (w przypadku realizacji na terenie gminy, której wskaźnik G przekracza lub jest równy 40% wskaźnika Gg lub gdy zadanie jest realizowane przez powiat);
– maks. 70%, do 2.100.000 zł (w przypadku realizacji na terenie gminy, której wskaźnik G nie przekracza 40% wskaźnika Gg).
2. Realizacja zadania w wariancie obligatoryjnym wraz z obiektem fakultatywnym:
– maks. 50%, do 2.000.000 zł (w przypadku jego realizacji na terenie gminy, której wskaźnik G przekracza lub jest równy 40% wskaźnika Gg lub gdy zadanie jest realizowane przez powiat);
– maks. 70%, do 2.800.000 zł (w przypadku realizacji na terenie gminy, której wskaźnik G nie przekracza 40% wskaźnika Gg).
Wkład własny:
30-50%.
Czas trwania projektu:
1.01.2024 – 31.12.2025.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy o finansach publicznych, posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej.
2. Stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe najpóźniej w dniu 31 grudnia 2020 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu), prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
3. Spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?
1. Budowa kompleksu sportowego Orlik składającego się z:
– boiska piłkarskiego o wym. min. 30 x 62 m o nawierzchni z trawy syntetycznej;
– boiska wielofunkcyjnego o wym. min. 19 x 32 m o nawierzchni poliuretanowej;
– zaplecza sanitarno-szatniowego;
– oświetlenia kompleksu, ogrodzenia kompleksu, stojaków rowerowych.
2. Fakultatywny obiekt sportowy. Celem jest uzupełnienie obligatoryjnej wersji kompleksu o nowe funkcjonalności (np. skate park, pump track, bieżnia okrężna, bieżnia prosta, kort tenisowy, sprawnościowy plac zabaw, nowe boisko itp.).
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT).
Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).
Cel: budowa nowych kompleksów sportowych typu „Orlik”, które nie tylko spełnią najwyższe standardy jakościowe, ale także będą otwarte i przyjazne dla wszystkich, niezależnie od wieku, płci czy umiejętności fizycznych.
Jeden wniosek inwestycyjny może dotyczyć większej niż jeden liczby kompleksów.
Termin składania wniosków: 
2 kwietnia – 28 czerwca 2024
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o programie na stronie MSiT
Kontakt

Temat: GRANTY NA BUDOWĘ NOWYCH KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH
Wysokość wsparcia: 1. Realizacja zadania dotyczącego jednego kompleksu Orlik w wariancie obligatoryjnym: - maks. 50%, do 1.500.000 zł (w przypadku realizacji na terenie gminy, której wskaźnik G przekracza lub jest równy 40% wskaźnika Gg lub gdy zadanie jest realizowane przez powiat); - maks. 70%, do 2.100.000 zł (w przypadku realizacji na terenie gminy, której wskaźnik G nie przekracza 40% wskaźnika Gg). 2. Realizacja zadania w wariancie obligatoryjnym wraz z obiektem fakultatywnym: - maks. 50%, do 2.000.000 zł (w przypadku jego realizacji na terenie gminy, której wskaźnik G przekracza lub jest równy 40% wskaźnika Gg lub gdy zadanie jest realizowane przez powiat); - maks. 70%, do 2.800.000 zł (w przypadku realizacji na terenie gminy, której wskaźnik G nie przekracza 40% wskaźnika Gg).
Budżet naboru wniosków: 225.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Instytucja państwowa
  • Gmina
  • NGO
  • Powiat
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze