8,3 C
Warszawa
piątek, 23 lutego, 2024

Razem dla Seniorów

Konkurs pozwala dostrzec i uhonorować dobre praktyki, bez których trudno sobie wyobrazić prowadzenie skutecznej polityki senioralnej. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia w ramach następujących kategorii konkursowych:
I. Młodzi Seniorom.
II. Seniorzy Seniorom.
III. Dla Seniorów – obejmująca wszystkie grupy i sfery aktywności.
Rodzaj wsparcia:
NAGRODA HONOROWA  
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
NIE
Kto może złożyć wniosek ?
Organizacje, instytucje, osoby prawne lub osoby fizyczne.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem konkursu jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs pozwala dostrzec i uhonorować dobre praktyki, bez których trudno sobie wyobrazić prowadzenie skutecznej polityki senioralnej.
Cel główny: nagradzanie i promowanie najciekawszych inicjatyw aktywizujących i wspierających osoby starsze.
Cele szczegółowe:
1. Promowanie prospołecznej aktywności.
2. Uhonorowanie i promowanie szlachetnych, pożytecznych inicjatyw realizowanych na rzecz osób starszych.
3. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych.
4. Tworzenie warunków dla zaistnienia oddolnych inicjatyw społecznych na rzecz seniorów.
5. Aktywizacja środowiska senioralnego i promocja wolontariatu senioralnego.
6. Dostrzeżenie i nagłośnienie inicjatyw społecznych powstałych w okresie pandemii COVID-19.
7. Zachęcanie osób prywatnych, organizacji, instytucji i przedsiębiorców do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez podejmowanie aktywności na rzecz seniorów.
8. Kształtowanie postaw prospołecznych, szczególnie wśród młodzieży, uwrażliwienie zarówno na potrzeby osób starszych, jak i na potencjał tej grupy demograficznej.
Kategorie konkursowe:
I. Młodzi Seniorom.
II. Seniorzy Seniorom.
III. Dla Seniorów – obejmująca wszystkie grupy i sfery aktywności.
Wyłonienie zwycięzców konkursu przebiega dwuetapowo:
1) w ramach etapu pierwszego: Biuro dokonuje wstępnej weryfikacji napływających zgłoszeń, które przekazuje członkom Kapituły celem poddania pod obrady.
2) w ramach etapu drugiego: Kapituła Konkursu wybiera maksymalnie 3 finalistów w danej kategorii konkursu i wskazuje zwycięzcę.
W przypadku braku jednoznacznego rozstrzygnięcia Kapituły, zwycięzcę wskazuje Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Zwycięzcy każdej z kategorii konkursowych otrzymają statuetki i list Małżonki Prezydenta RP.
W uzgodnieniu z Małżonką Prezydenta RP zwycięzcom każdej z kategorii może być przyznana dodatkowo nagroda rzeczowa.
Finaliści wyłonieni przez Kapitułę każdej z kategorii konkursowych otrzymują dyplomy i list Małżonki Prezydenta RP.
Termin składania wniosków: 
30 kwietnia 2024
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o naborze zgłoszeń na stronie Kancelarii Prezydenta RP
Kontakt:
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Dialogu, Samorządu i Rozwoju
00–902 Warszawa, ul. Wiejska 10
T: 22 695 28 18  lub 22 695 21 19, 22 695 21 59

Temat: PROMOWANIE INICJATYW AKTYWIZUJĄCYCH I WSPIERAJĄCYCH OSOBY STARSZE
Wnioskowanie przez internet:
 • Nie
Partner zagraniczny:
 • Nie
Wnioskodawca:
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina
 • ZOZ
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
 • Spółdzielnia / wspólnota mieszkaniowa
 • Powiat
 • Przedszkole
 • Koło gospodyń wiejskich
 • Ochotnicza straż pożarna
Rodzaj wsparcia:
 • nagroda

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze