20 C
Warszawa
czwartek, 30 maja, 2024

Pomoc finansowa z budżetu państwa dla Kół Gospodyń Wiejskich. Trwa nabór wniosków

Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich (KGW). Pomoc finansowa skierowana jest do wszystkich KGW zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Wartość przyznanej pomocy w poszczególnych latach kształtowała się następująco:
– 2018 r. – 16 311 000 zł,
– 2019 r. – 29 697 000 zł,
– 2020 r. – 32 871 000 zł,
– 2021 r. – 55 870 000 zł,
– 2022 r. – 62 615 000 zł,
– 2023 r. – 114 549 000 zł.

Łącznie od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. 2018 poz. 2212 z późn. zm.) Kołom Gospodyń Wiejskich wypłacono ponad 311 mln zł.      

W 2023 roku kwoty pomocy finansowej zostały zwiększone o 3 tys. zł i obecnie wynoszą:
– 8 tys. zł dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących do 30 członków;
– 9 tys. zł dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących od 31 do 75 członków;
– 10 tys. zł dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących ponad 75 członków.

Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich, związanych w szczególności z:
– prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
– prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
– wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
– inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
– upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
– reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
– rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, jednakże nie dłużej niż do 30 września 2024 r.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznego naboru wniosków można znaleźć TUTAJ.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI