INFRASTRUKTURA SPORTOWA, SPORT

Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej (edycja 2020)

Obraz David Mark z Pixabay
200.000.000 zł.
DOFINANSOWANIE LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
Celem programu jest wsparcie inwestycji dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Program finansuje zadania dotyczące budowy, przebudowy lub remontu ogólnodostępnych obiektów sportowych umożliwiających masowe uprawianie sportu. Dostęp do obiektów zewnętrznych powinien być nieodpłatny (w szczególności dla dzieci i młodzieży).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 200.000.000 zł
Wysokość wsparcia: min. 33% – maks. 80%,
– grupy 1 i 3: 33-80%,
– grupa 2: 50%.
Minimalna wartość projektu:
– 600.000 zł (grupy 1 i 3),
– 300.000 zł (grupa 2).
Wkład własny: min. 20% – maks. 66%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa).
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Jednostki sektora finansów publicznych.
2. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) i inne posiadające osobowość prawną podmioty nie działające dla osiągnięcia zysku (powstałe nie później niż 31.12.2016 – w uzasadnionych przypadkach MS może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu).
3. Spółki prawa handlowego utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.
Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać osobowość prawną i prowadzić działalność w dziedzinie kultury fizycznej.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Budowa, przebudowa lub remont ogólnodostępnych obiektów sportowych umożliwiających masowe uprawianie sportu.
Zadaniami o charakterze priorytetowym są: wnioski dotyczące budowy pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej w gminie, pierwszej pływalni o długości 25 m w powiecie lub pierwszej pływalni o długości min. 16 m w gminie.
Grupa 1. OBIEKTY PRZYSZKOLNE: przebudowa lub remont przyszkolnej infrastruktury sportowej służącej jednocześnie lokalnym społecznościom i umożliwiającej współzawodnictwo sportowe (np. boiska, sale gimnastyczne, hale sportowe, korty tenisowe i badmintonowe, skate parki, ścianki wspinaczkowe, boiska do sportów plażowych i street balla, skate parki, siłownie, urządzenia sprawnościowe dla dzieci, kompleksy lub urządzenia lekkoatletyczne – np. bieżnie proste i okrężne, skocznie i rzutnie).
Grupa 2. MODERNIZACJA OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH KLUBOM SPORTOWYM: przebudowa lub remont już istniejącej infrastruktury sportowej w celu poprawy warunków treningowych sportowców, w tym remonty obiektów służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich oraz umożliwiających masowe uprawianie sportu (sale gimnastyczne, siłownie, sale do sportów walki, hale sportowe, kryte pływalnie, lodowiska stałe oraz tory lodowe, boiska, korty tenisowe i badmintonowe, przystanie kajakowe, wioślarskie, żeglarskie, tory kolarskie, wrotkarskie, sportowe trasy narciarskie, narto-rolkowe i wrotkarskie, strzelnice sportowe, tory łucznicze, obiekty dla sportów jeździeckich, zaplecza szatniowo-sanitarne dla wymienionych obiektów).
Grupa 3. INFRASTRUKTURA OGÓLNODOSTĘPNA: budowa nowej, nieprzyszkolnej infrastruktury sportowej, umożliwiającej rozwój sportów olimpijskich i uwzględniającej preferencje społeczne oraz potencjał w zakresie upowszechniania sportu i aktywności ruchowej (treningowe sale gimnastyczne i hale sportowe, kryte lodowiska, zadaszenie lodowiska oparte na stałej konstrukcji, kryte pływalnie na obszarach pozbawionych tego typu obiektu, boiska – w tym wielkie boiska do gier zespołowych, kompleksy lekkoatletyczne, hale tenisowe, strzelnice sportowe, tory łucznicze, obiekty dla sportów jeździeckich).
Dopuszczalna w tym przypadku jest również przebudowa, remont lub modernizacja obiektów sportowych, które nie służą klubom sportowym i nie wpisują się w drugą grupę zadań.
Dofinansowania nie można pozyskać na:
– budowę, przebudowę i remont obiektów sportowych, w wyniku których powstają nawierzchnie z materiałów urazogennych, np.: asfaltowych, asfaltobetonowych, z żużla itp. (nie dotyczy obiektów, których specyfika sportowa uzasadnia zastosowanie takich nawierzchni – np. skate parki, trasy rowerowe i nartorolkowe, ścianki treningowe do tenisa);
– budowę, przebudowę i remonty przekryć balonowych (pneumatycznych bez stałej konstrukcji) – możliwe jest dofinansowanie lekkiego przekrycia obiektów sportowych pod warunkiem zastosowania stałej konstrukcji;
– wnioski dotyczące jedynie elementów funkcjonalnych obiektów sportowych, takich jak: ogrodzenie, piłkochwyty, oświetlenie itp.;
– budowę, przebudowę i remont odkrytych pływalni.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Cel: wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju.
Przy budowanych/modernizowanych obiektach powinny być instalowane stojaki lub wiaty rowerowe.
Dostęp do obiektów zewnętrznych musi być nieodpłatny (w szczególności dla dzieci i młodzieży).
Ogólnodostępność nie wyklucza pobierania opłat za użytkowanie w umiarkowanej wysokości. Obiektami ogólnodostępnymi nie są takie, które są stale zarezerwowane dla niewielkiej zamkniętej grupy użytkowników. Kryterium tego nie spełniają na przykład zadania polegające na wymianie murawy na głównych płytach piłkarskich, w szczególności w wyższych klasach rozgrywkowych.
Decyzja o dofinansowaniu: ok. 3 miesiące od zakończenia naboru.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin kolejnej edycji programu (2021):
I kwartał 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/sport/program-sportowa-polska—edycja-2020
Informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków
Kontakt:  
Ministerstwo Sportu
Departament Infrastruktury Sportowej
dis@msport.gov.pl
T: (22) 2443 137

Ważne DOFINANSOWANIE LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
Wysokość wsparcia min. 33% – maks. 80% - grupy 1 i 3: 33-80%, grupa 2: 50%. Minimalna wartość projektu: 600.000 zł (grupy 1 i 3), 300.000 zł (grupa 2).
Budżet programu 200.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Szkoła
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

INNE PROGRAMY - INFRASTRUKTURA SPORTOWA

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}