INFRASTRUKTURA SPORTOWA, SPORT

Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

21.000.000 zł.
dofinansowanie lokalnej infrastruktury sportowej
Rodzaj wsparcia:DOTACJA
Finansowanie:ZALICZKA
Budżet programu:21.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:min. 33% – maks. 80%,
do 7.000.000 zł:
– grupy 1 i 3: 33-80%,
– grupa 2: 50%.
Minimalna wartość projektu:
– 600.000 zł (grupy 1 i 3),
– 300.000 zł (grupa 2).
Wkład własny:min. 20% – maks. 66%.
Czas trwania projektu:do 31 grudnia 2019.
Partner zagraniczny:NIE
Składanie wniosków przez internet:TAK (+ wersja papierowa).
Kto może złożyć wniosek ? 
1. Jednostki samorządu terytorialnego (JST).
2. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
3. Kluby sportowe.
4. Związki i spółki utworzone przez JST.
5. Instytucje państwowe.
Wnioskodawcy muszą posiadać osobowość prawną i prowadzić działalność w dziedzinie kultury fizycznej.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Budowa, przebudowa lub remont ogólnodostępnych obiektów sportowych umożliwiających masowe uprawianie sportu:
Grupa 1. OBIEKTY PRZYSZKOLNE: przebudowa lub remont przyszkolnej infrastruktury sportowej służącej jednocześnie lokalnym społecznościom i umożliwiającej współzawodnictwo sportowe (boiska, sale gimnastyczne, hale sportowe, korty, skate parki, ścianki wspinaczkowe).
Grupa 2. MODERNIZACJA OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH KLUBOM SPORTOWYM: przebudowa lub remont już istniejącej infrastruktury sportowej w celu poprawy warunków treningowych sportowców, w tym remonty obiektów służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich (sale gimnastyczne, siłownie, sale do sportów walki, hale sportowe, kryte pływalnie, lodowiska stałe oraz tory lodowe, boiska, korty, przystanie kajakowe, wioślarskie, żeglarskie, tory kolarskie, wrotkarskie, sportowe trasy narciarskie, narto-rolkowe i wrotkarskie, strzelnice sportowe, tory łucznicze, obiekty dla sportów jeździeckich, zaplecza szatniowo-sanitarne dla wymienionych obiektów).
Grupa 3. INFRASTRUKTURA OGÓLNODOSTĘPNA: budowa nowej, nieprzyszkolnej infrastruktury sportowej, umożliwiającej aktywne spędzanie czasu wolnego i współzawodnictwo sportowe (sale gimnastyczne, hale sportowe, kryte lodowiska, zadaszenie lodowiska, kryte pływalnie na obszarach pozbawionych tego typu obiektu, boiska, hale tenisowe, strzelnice sportowe, tory łucznicze, obiekty dla sportów jeździeckich).
Dofinansowania nie można pozyskać na:
– kompleksy lub urządzenia lekkoatletyczne (oprócz sytuacji, gdy są uzupełnienie wniosków wieloobiektowych i nie wpisują się w Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej),
– budowę siłowni zewnętrznych, stref relaksu oraz sprawnościowo-zręcznościowych placów zabaw.
Opis: 
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Cel: wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju.
Można złożyć 1 wniosek dotyczący kilku zadań z tej samej grupy inwestycji (np. 2 boiska przy 2 różnych szkołach, remont 2 różnych obiektów w 2 różnych klubach).
Koszty wyposażenia: maks. 40% kosztów kwalifikowalnych.
Dostęp do obiektów zewnętrznych powinien być nieodpłatny (w szczególności dla dzieci i młodzieży).
Decyzja o dofinansowaniu: ok. 3 miesiące od zakończenia naboru.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
31 marca 2019
Więcej informacji: 
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2018-rok/2227,Sportowa-Polska-Program-rozwoju-lokalnej-infrastruktury-sportowej-edycja-2018.html
Kontakt: 
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Infrastruktury Sportowej
dis@msport.gov.pl
T: (22) 2443 137


Ważne dofinansowanie lokalnej infrastruktury sportowej
Wysokość wsparcia min. 33% - maks. 80%, do 7.000.000 zł: - grupy 1 i 3: 33-80%, - grupa 2: 50%. Minimalna wartość projektu: - 600.000 zł (grupy 1 i 3), - 300.000 zł (grupa 2). min. 20% - maks. 66%.
Budżet programu 21.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Instytucja państwowa
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Klub sportowy
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • dotacja