16.9 C
Warszawa
wtorek, 28 maja, 2024

Program MKiDN – Sztuki wizualne

Strategicznym celem programu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk w polskiej sztuce współczesnej po 1945 roku oraz popularyzacja najciekawszych zjawisk z tego okresu sztuki polskiej i światowej w Polsce.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
5.000.000 zł (2024).
Wysokość wsparcia:
2024:
min. 35.000 zł – maks. 500.000 zł (na każdy rok realizacji zadania), do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Wkład własny:
min. 20% (0% w uzasadnionych przypadkach).
Czas trwania projektu:
maks. 3 lata.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN i jednostki samorządu terytorialnego.
2. Organizacje pozarządowe.
3. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
4. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
Na co można uzyskać wsparcie ?
1. Festiwale, przeglądy i konkursy z dziedziny sztuk wizualnych (w tym zadania interdyscyplinarne, w przypadku których sztuki wizualne stanowią istotny element koncepcji programowej).
2. Wystawy wraz z katalogami.
3. Inne formy prezentacji sztuk wizualnych, wraz z katalogami, w tym performance, happeningi i prezentacje multimedialne.
4. Inne zadania dokumentujące oraz popularyzujące dokonania z obszaru sztuk wizualnych.
Założenia merytoryczne realizowanych projektów powinny propagować postawy oparte na braku dyskryminacji na jakimkolwiek tle, szacunku i tolerancji do uczuć religijnych, politycznych i obyczajowych.
Dofinansowania nie można uzyskać na:
1. Zadania dofinansowane w ramach innych programów MKiDN oraz programów objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa realizowanych przez  państwowe instytucje kultury jako zadanie własne.
2. Zadania dotyczące tworzenia, redagowania, produkcji, dystrybucji, digitalizacji i publikacji utworów muzycznych i literackich, w tym przekładów.
3. Zadania dotyczące opracowania scenariuszy, rozwijania projektów, produkcji, dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych.
Informacje dodatkowe:
Organizatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).
Instytucją Zarządzającą jest Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki.
Cele:
1. Wspieranie najwartościowszych zjawisk w polskiej sztuce współczesnej po 1945 roku oraz popularyzacja najciekawszych zjawisk z tego okresu sztuki polskiej i światowej w Polsce.
2. Zwrócenie uwagi na najwartościowsze projekty realizowane poza największymi centrami kulturalnymi i gospodarczymi Polski, w regionach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury.
Projekty istotne dla realizacji celów programu, prócz wysokiego poziomu artystycznego, powinny być kompleksowe, wyróżniać się oryginalną i spójną koncepcją, a tym samym wprowadzać nowe jakości do ogólnopolskiego życia kulturalnego, bądź też w twórczy sposób kontynuować najlepsze tradycje i osiągnięcia.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski. Do limitu są wliczane wnioski, które uzyskały dofinansowanie w trybie wieloletnim w ramach dwóch poprzednich edycji programu.
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek na 2 tygodnie przed upływem ostatecznego terminu są informowani o ewentualnych błędach formalnych.
Termin składania wniosków: 
Przewidywany termin składania wniosków:
30 listopada 2024
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków (edycja 2024)
Kontakt

Temat: DOTACJE NA PROJEKTY DOTYCZĄCE SZTUK WIZUALNYCH
Wysokość wsparcia: min. 35.000 zł - maks. 500.000 zł (na każdy rok realizacji zadania), do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Wnioskowanie przez internet:
 • Tak
Partner zagraniczny:
 • Nie
Finansowanie:
 • zaliczka
Wnioskodawca:
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina
 • NGO
 • Kościół
 • Spółdzielnia socjalna
 • Dom kultury
 • Powiat
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze