7 C
Warszawa
wtorek, 23 kwietnia, 2024

Projekty edukacyjne wspierane przez NBP

Program wspiera realizację projektów z zakresu edukacji ekonomicznej. W ramach programu dofinansowywane są m.in. działania takie jak: szkolenia, warsztaty, konkursy, turnieje, wykłady, konferencje, zarówno o zasięgu lokalnym, regionalnym jak i ogólnopolskim. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym.

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wkład własny:
Wymagany, ale nie wskazano konkretnej wartości. W ramach wkładu własnego można ująć wycenioną kwotę wkładu rzeczowego lub osobowego.
Czas trwania projektu:
Ramy czasowe trwania projektu muszą obejmować wszystkie działania związane z jego realizacją.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Osoby prawne,
2. Inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty edukacyjne, które wpisują się w priorytetowe obszary działalności edukacyjnej banku centralnego obejmujące:
1. Upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego.
2. Zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polskiej waluty, polityki pieniężnej i instytucji finansowych.
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych.
4. Popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza.
5. Kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości.
Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: szkolenia, warsztaty, konkursy, turnieje, wykłady, konferencje, zarówno o zasięgu lokalnym, regionalnym jak i ogólnopolskim.
Informacje dodatkowe:
Organizatorem programu jest Narodowy Bank Polski (NBP).
NBP dofinansowuje przede wszystkim:
1. Koszty merytorycznego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego: m.in. honoraria autorskie, wynagrodzenia ekspertów, koszty związane z tworzeniem i weryfikacją merytoryczną treści edukacyjnych, rozliczeniem i autoewaluacją projektu, koszty nagród, a także koszty zarządzania i koordynacji.
2. Koszty produkcyjne: m.in. koszty druku, papieru, składu, łamania, montażu, oprawy graficznej, koszty techniczne.
3. Koszty informacyjne: m.in. koszty działań związanych z promocją i informowaniem o projekcie oraz upowszechnianiem jego rezultatów.
Odbiorcami projektów mogą być następujące grupy:
– dzieci i młodzież, uczniowie i studenci, w tym wchodzący na rynek pracy,
– kadra szkolna, akademicka i naukowa,
– osoby zagrożone wykluczeniem lub wykluczone ekonomicznie, w tym: osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze oraz osoby bezrobotne.
Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP.
Termin składania wniosków: 
nabór ciągły
Wniosek należy złożyć co najmniej 90 dni przed datą rozpoczęcia projektu
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o programie na stronie NBP
Kontakt:
Narodowy Bank Polski
T: 22 185 29 92
email:

lub
właściwy terytorialnie Oddział Okręgowy NBP

Temat: EDUKACJA EKONOMICZNA
Wnioskowanie przez internet:
 • Tak
Partner zagraniczny:
 • Nie
Finansowanie:
 • zaliczka
Wnioskodawca:
 • Gmina
 • NGO
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Szkoła
 • Dom kultury
 • Powiat
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze