32.7 C
Warszawa
wtorek, 16 lipca, 2024

Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas
Koła gospodyń wiejskich (KGW) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości od 8.000 do 10.000 złotych.
Dofinansowanie może zostać przeznaczone na realizację celów wskazanych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich, tj.:
1. Działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich.
2. Działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.
3. Rozwój przedsiębiorczości kobiet.
4. Inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi.
5. Upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych.
6. Reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej.
7. Rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
120.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
100%.
– do 8.000 zł (KGW do 30 członków),
– do 9.000 zł (KGW do 31-75 członków),
– do 10.000 zł (KGW ponad 75 członków).
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
do 31.12.2024.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK (ePUAP)
Kto może złożyć wniosek ?
Koła gospodyń wiejskich (KGW) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Działalność statutową kół gospodyń wiejskich.
Dofinansowanie może zostać przeznaczone na realizację celów wskazanych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich, tj.:
1. Działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich.
2. Działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.
3. Rozwój przedsiębiorczości kobiet.
4. Inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi.
5. Upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych.
6. Reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej.
7. Rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
Informacje dodatkowe:
Organizatorem naboru wniosków jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
Pomoc jest przyznawana jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże się do:
1. Wykorzystania przyznanej pomocy na realizację zadań, w całości do 31.12.2024.
2. Rozliczenia przyznanej pomocy poprzez przedłożenie sprawozdania o wydatkowaniu pomocy w terminie do 31.01.2025.
3. Zwrotu pomocy w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości.
4. Przechowywania, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia – udostępniania na żądanie dokumentów księgowych i innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok.
Wnioski o dofinansowanie należy składać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła.
Termin składania wniosków: 
do 30 września 2024 lub wcześniejszego wyczerpania środków
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o naborze wniosków na stronie ARiMR
Kontakt

Temat: DOFINANSOWANIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
Wysokość wsparcia: 100%. - do 8.000 zł (KGW do 30 członków), - do 9.000 zł (KGW do 31-75 członków), - do 10.000 zł (KGW ponad 75 członków).
Budżet naboru wniosków: 120.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Koło gospodyń wiejskich
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

Najnowsze