OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, WYRÓWNYWANIE SZANS KOBIET, ZASOBY LUDZKIE

Dotacje dla kół gospodyń wiejskich

40.000.000 zł.
dofinansowanie kół gospodyń wiejskich
Koła gospodyń wiejskich (KGW), które złożyły wniosek o wpis do rejestru u Pełnomocnika do Spraw Kół Gospodyń Wiejskich w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą uzyskać dotacje w wysokości od 3.000 do 5.000 złotych. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest założenie rachunku KGW w wybranym banku oraz ewentualne rozliczenie dotacji przyznanej w poprzednim roku .

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet: 40.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: – do 3.000 zł (KGW do 30 członków),
– do 4.000 zł (KGW do 31-75 członków),
– do 5.000 zł (KGW ponad 75 członków).
100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: do 31.12.2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Koła gospodyń wiejskich (KGW), które złożyły wniosek o wpis do rejestru u Pełnomocnika do Spraw Kół Gospodyń Wiejskich w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać KGW działające:
– na wsi,
– w miastach do 5.000 mieszkańców,
– w miastach o większej liczbie ludności na obszarach istniejących w nich sołectw.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Działalność statutowa kół gospodyń wiejskich.
Opis:  
Organizatorem programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Po uzyskaniu wpisu do rejestru KGW należy założyć rachunek w wybranym banku. Po założeniu rachunku należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej w powiatowym biurze ARiMR.
Warunkiem otrzymania dotacji jest rozliczenie pomocy uzyskanej w 2018 roku.️
Termin składania wniosków:
do 31 października lub wcześniejszego wyczerpania środków
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-kol-gospodyn-wiejskich-w-2019-r.html?fbclid=IwAR1FoMcGwlLvGqYuRHeLP2LxxzF8fpxoXynN8–FmMDpIrOOMVcaCYPZLP4

https://www.efrwp.pl/news/show/532/poradnik-dla-kol-gospodyn-wiejskich

Kontakt:  
https://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl/strony/kontakt/

Fot.: Media WNET, CC BY-SA 2.0.


Ważne dofinansowanie kół gospodyń wiejskich
Wysokość wsparcia - do 3.000 zł (KGW do 30 członków), - do 4.000 zł (KGW do 31-75 członków), - do 5.000 zł (KGW ponad 75 członków). 100%.
Budżet programu 40.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}