BEZPIECZEŃSTWO, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Floriany

nagrody dla najlepszych inicjatyw lokalnych OSP
Konkurs ma na celu nagrodzenie najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów oraz innych lokalnych środowisk, organizacji i instytucji. Zgłoszenia mogą przesyłać ochotnicze straże pożarne samodzielnie lub wspólnie z: jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, ośrodkami kultury, bibliotekami, organizacjami pozarządowymi oraz pracodawcami.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa)
Kto może wziąć udział ?  
Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie/wspólnie z :
– jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie gmin (również z sołectwami), powiatów i województw;
– placówkami i instytucjami (szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, inne);
– organizacjami pozarządowymi;
– pracodawcami.
Opis:  
Organizatorami programu są: Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (ZOSP RP) oraz miesięcznik „Strażak” – Pismo ZOSP RP.
Do Konkursu można zgłaszać projekty zrealizowane w latach 2017-2018.
Pełna nazwa konkursu to: Floriany – Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów.
Cel: inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.
Cele szczegółowe:
– promowanie dobrej współpracy samorządów z ochotniczymi strażami pożarnymi realizowanej poprzez inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa i poprawy jakości życia lokalnych środowisk,
– nagradzanie najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów oraz innych lokalnych środowisk, organizacji i instytucji,
– propagowanie działalności na rzecz społeczeństwa i innowacyjnych rozwiązań,
– promocja najaktywniejszych ochotniczych straży pożarnych, sprawnie działających samorządów i środowisk lokalnych.
Kategorie konkursowe:
I. Infrastruktura, II. Bezpieczeństwo, III. Ochrona środowiska i ekologia, IV. Estetyka przestrzeni publicznej, V. Edukacja, VI. Sport, rekreacja i turystyka, VII. Kultura i tradycja, VIII. Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna, IX. Innowacje oraz integracja cyfrowa, X. Współpraca zagraniczna, XI. Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca, XII. Kategoria specjalna, o której zakresie oraz zasadach poinformuje Organizator.
Uczestnicy mogą zgłosić więcej niż 1 projekt/inicjatywę w różnych kategoriach konkursowych.
Każdy projekt musi być przyporządkowany tylko do 1 kategorii konkursowej.
Termin składania wniosków:
15 marca 2019
Przewidywany termin składania wniosków:

15 marca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.floriany.pl/
http://floriany.zosprp.pl/?p=1185
Kontakt:  
T: +48 22 509-50-76
info@floriany.pl
www.facebook.com/KonkursFloriany

 


Ważne nagrody dla najlepszych inicjatyw lokalnych OSP
Wnioskowanie przez internet
 • Nie
Partner zagraniczny
 • Nie
Wnioskodawca
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • nagroda