BEZPIECZEŃSTWO, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Floriany

NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH INICJATYW LOKALNYCH OSP
Konkurs ma na celu nagrodzenie najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów oraz innych lokalnych środowisk, organizacji i instytucji. Celem konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa)
Kto może wziąć udział ?  
Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie/wspólnie z :
– jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie gmin (również z sołectwami), powiatów i województw;
– placówkami i instytucjami (szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, inne);
– organizacjami pozarządowymi;
– pracodawcami.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (ZOSP RP).
Realizatorem konkursu jest miesięcznik „Strażak” – Pismo ZOSP RP.
Do Konkursu można zgłaszać projekty zrealizowane w latach 2018-2019.
Pełna nazwa konkursu to: Floriany – Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów.
Cel: inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.
Kategorie konkursowe:
I. Infrastruktura, II. Bezpieczeństwo, III. Ochrona środowiska i ekologia, IV. Estetyka przestrzeni publicznej, V. Edukacja, VI. Sport, rekreacja i turystyka, VII. Kultura i tradycja, VIII. Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna, IX. Innowacje oraz integracja cyfrowa, X. Współpraca zagraniczna, XI. Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca, XII. Kategoria specjalna pod patronatem WOŚP „Ratujemy i Uczymy Ratować”.
Uczestnicy mogą zgłosić więcej niż 1 projekt/inicjatywę w różnych kategoriach konkursowych.
Każdy projekt musi być przyporządkowany tylko do 1 kategorii konkursowej.
Termin składania wniosków:
15 marca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.floriany.pl/
Kontakt:  
T: +48 22 509-50-76
info@floriany.pl
www.facebook.com/KonkursFloriany

 


Ważne NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH INICJATYW LOKALNYCH OSP
Wnioskowanie przez internet
 • Nie
Partner zagraniczny
 • Nie
Wnioskodawca
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}