KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”

100.000 zł.
KULTURA LUDOWA
Konkurs ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób, zespołów, instytucji kultury i organizacji pozarządowych za wybitne osiągnięcia i dorobek artystyczny w dziedzinie kultury ludowej. Nagroda wskazuje i promuje najlepsze osiągnięcia we współczesnej twórczości ludowej, określa wzorce, przyczynia się do ugruntowania wysokiej pozycji sztuki ludowej w narodowej kulturze.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
NAGRODA HONOROWA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 100.000 zł.
Wysokość wsparcia: 8.000 – 16.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Kandydatury do konkursu mogą być zgłaszane przez:
1) instytucje kultury i nauki;
2) organy administracji rządowej;
3) jednostki samorządu terytorialnego;
4) organizacje pozarządowe działające w sferze kultury.
Do konkursu mogą być zgłoszone:
1) osoby: twórcy ludowi, naukowcy, badacze, animatorzy kultury;
2) instytucje i organizacje wspierające kulturę ludową na całym obszarze Polski, a także poza granicami kraju.
Opis:  
Organizatorem programu jest Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.
Nagroda została ustanowiona w 1974 r. i honoruje artystów tworzących w dziedzinach ludowej sztuki plastycznej i rękodzieła, w obszarze literatury ludowej, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca.
Cel: wyróżnienie i uhonorowanie osób, zespołów, instytucji kultury i organizacji pozarządowych za wybitne osiągnięcia i dorobek artystyczny w dziedzinie kultury ludowej. Nagroda wskazuje i promuje najlepsze osiągnięcia we współczesnej twórczości ludowej, określa wzorce, przyczynia się do ugruntowania wysokiej pozycji sztuki ludowej w narodowej kulturze.
Nagroda przyznawana jest w 6 kategoriach:
1) plastyki, muzyki instrumentalnej, śpiewu, tańca;
2) literatury ludowej;
3) kapel ludowych;
4) zespołów folklorystycznych;
5) badaczy, naukowców, regionalistów, popularyzatorów;
6) nagroda honorowa dla instytucji i osób działających na rzecz kultury ludowej.
Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz.
Termin składania wniosków:
30 marca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.nagrodakolberg.pl/
Kontakt:  
http://www.nagrodakolberg.pl/kontakt

 


Ważne KULTURA LUDOWA
Wysokość wsparcia 7.000 – 16.000 zł.
Budżet programu 100.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Nie
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja
 • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}