EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dotacje Fundacji mBanku

660.000 zł.
dofinansowanie projektów edukacji matematycznej
Program przewiduje dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok, uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, a także inne placówki oświatowo-naukowe.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 660.000 zł.
Wysokość wsparcia: nie określono.
Wkład własny: nie jest wymagany.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok.
2. Uczelnie wyższe.
3. Biblioteki.
4. Szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, a także inne placówki oświatowo-naukowe.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Projekty dotyczące edukacji matematycznej (np. konkursy, specjalne lekcje matematyki).
2. Projekty rozwojowe okołomatematyczne
(np. gry, łamigłówki czy lekcje historii przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki).
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja mBanku.
Projekty muszą przyczyniać się do podniesienia poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania, które są spójne z wizerunkiem i polityką mBanku.
Każdy projekt może zostać dofinansowany maks. 3 razy.
Wnioski rozpatrywane są przez cały rok, raz w miesiącu.
Fundacja nie dofinansowuje projektów trwających w momencie złożenia wniosku.
Termin składania wniosków:
Nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/
Kontakt:  
https://www.mbank.pl/mfundacja/kontakt/

Ważne dofinansowanie projektów edukacji matematycznej
Budżet programu 660.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Szkoła wyższa
  • Spółdzielnia socjalna
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja