EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dotacje Fundacji mBanku

Obraz _Alicja_ z Pixabay
DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW EDUKACJI MATEMATYCZNEJ
Program przewiduje dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok, uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: nie określono.
Wkład własny: nie jest wymagany.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok.
2. Uczelnie wyższe.
3. Biblioteki.
4. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Projekty dotyczące edukacji matematycznej (np. konkursy, specjalne lekcje matematyki).
2. Projekty rozwojowe okołomatematyczne.
(np. gry, łamigłówki czy lekcje historii przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki).
Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę wytyczne dotyczące dystansowania społecznego oraz zmiany w działaniu szkół i innych organizacji.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja mBanku (mFundacji).
Projekty muszą przyczyniać się do podniesienia poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania, które są spójne z wizerunkiem i polityką mBanku.
Do kosztów kwalifikowalnych zaliczamy m.in.:
– koszty zarządzania projektem i administracyjne, w tym wynagrodzenie koordynatora projektu, księgowość, zakup niezbędnych materiałów biurowych (np. papier do drukarki). Koszty te nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej kwoty;
– wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia lub opracowujących materiały edukacyjne;
– zakup pomocy naukowych, artykułów plastycznych i innych materiałów niezbędnych do zajęć, nagrody w konkursach, koszt wydruku materiałów;
– trwałe elementy wyposażenia oraz sprzęt elektroniczny o wartości nieprzekraczającej 20% wnioskowanej kwoty i tylko jeśli są merytorycznie uzasadnione.
Każdy projekt może zostać dofinansowany maks. 3 razy.
Wnioski rozpatrywane są przez cały rok, raz w miesiącu. Wnioski przesłane po terminie przewidzianym w danym miesiącu są rozpatrywane w kolejnym miesiącu.
Fundacja nie dofinansowuje projektów trwających w momencie złożenia wniosku.
UWAGA! W związku z pandemią koronawirusa czas realizacji  wszystkich trwających projektów został przedłużony do 30.06.2021.
Termin składania wniosków:
20 stycznia 2021
17 lutego 2021
24 marca 2021
21 kwietnia 2021
26 maja 2021
23 czerwca 2021
21 lipca 2021
25 sierpnia 2021
22 września 2021
20 października 2021
24 listopada 2021
15 grudnia 2021

Źródło / Więcej informacji:  
https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/
Kontakt:  
https://www.mbank.pl/mfundacja/kontakt/

Ważne DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW EDUKACJI MATEMATYCZNEJ
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Szkoła wyższa
  • Spółdzielnia socjalna
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}