EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dotacje Fundacji mBanku

Obraz _Alicja_ z Pixabay
DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW EDUKACJI MATEMATYCZNEJ
Program przewiduje dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok, uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: nie określono.
Wkład własny: nie jest wymagany.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok.
2. Uczelnie wyższe.
3. Biblioteki.
4. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Projekty dotyczące edukacji matematycznej (np. konkursy, specjalne lekcje matematyki).
2. Projekty rozwojowe okołomatematyczne.
(np. gry, łamigłówki czy lekcje historii przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki).
Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę wytyczne dotyczące dystansowania społecznego oraz zmiany w działaniu szkół i innych organizacji.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja mBanku (mFundacji).
Projekty muszą przyczyniać się do podniesienia poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania, które są spójne z wizerunkiem i polityką mBanku.
Do kosztów kwalifikowalnych zaliczamy m.in.:
– koszty zarządzania projektem i administracyjne, w tym wynagrodzenie koordynatora projektu, księgowość, zakup niezbędnych materiałów biurowych (np. papier do drukarki). Koszty te nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej kwoty;
– wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia lub opracowujących materiały edukacyjne;
– zakup pomocy naukowych, artykułów plastycznych i innych materiałów niezbędnych do zajęć, nagrody w konkursach, koszt wydruku materiałów;
– trwałe elementy wyposażenia oraz sprzęt elektroniczny o wartości nieprzekraczającej 20% wnioskowanej kwoty i tylko jeśli są merytorycznie uzasadnione.
Każdy projekt może zostać dofinansowany maks. 3 razy.
Wnioski rozpatrywane są przez cały rok, raz w miesiącu. Wnioski przesłane po terminie przewidzianym w danym miesiącu są rozpatrywane w kolejnym miesiącu.
Fundacja nie dofinansowuje projektów trwających w momencie złożenia wniosku.
UWAGA! W związku z pandemią koronawirusa czas realizacji  wszystkich trwających projektów został przedłużony do 30.06.2021.
Termin składania wniosków:
25 sierpnia 2021
22 września 2021
20 października 2021
24 listopada 2021
15 grudnia 2021

Źródło / Więcej informacji:  
https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/
Kontakt:  
https://www.mbank.pl/mfundacja/kontakt/

Ważne DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW EDUKACJI MATEMATYCZNEJ
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Szkoła wyższa
  • Spółdzielnia socjalna
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}