EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dotacje Fundacji mBanku

660.000 zł.
dofinansowanie projektów edukacji matematycznej
Program przewiduje dofinansowanie projektów przyczyniających się do podniesienia poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania, które są spójne z wizerunkiem i polityką organizatorów. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.

Rodzaj wsparcia:DOTACJA
Finansowanie:ZALICZKA
Budżet programu:660.000 zł.
Wysokość wsparcia:nie określono.
Wkład własny:nie jest wymagany.
Partner zagraniczny:NIE
Składanie wniosków przez internet:TAK
Kto może złożyć wniosek ? 
1. Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok.
2. Uczelnie wyższe.
3. Biblioteki.
4. Szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, a także inne placówki oświatowo-naukowe.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
1. Projekty dotyczące edukacji matematycznej.
2. Projekty rozwojowe okołomatematyczne (np. gry, łamigłówki czy lekcje historii przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki).
Opis: 
Organizatorem programu jest Fundacja mBanku.
Projekty przyczyniające się do podniesienia poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania, które są spójne z wizerunkiem i polityką mBanku.
Każdy projekt może zostać dofinansowany maksymalnie trzykrotnie.
Wnioski rozpatrywane są przez cały rok, raz w miesiącu.
Fundacja nie dofinansowuje projektów już trwających w momencie złożenia wniosku
Termin składania wniosków:
Nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji: 
https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/
Kontakt: 
https://www.mbank.pl/mfundacja/kontakt/


Ważne dofinansowanie projektów edukacji matematycznej
Budżet programu 660.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Szkoła wyższa
  • Spółdzielnia socjalna
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja