EDUKACJA I MŁODZIEŻ, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

Fundacja Komputronik

Źródło: Fundacja Komputronik, fundacjakomputronik.pl.
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
Zadaniami priorytetowymi Fundacji jest realizacja celów, które mają wpływ na kształcenie, inspirowanie i poszerzanie możliwości dzieci i młodzieży oraz służą ogólnie rozumianemu rozwojowi społecznemu, w tym rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu. Wnioski zbierane są w systemie kwartalnym. Złożone w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych zgłoszenia rozpatrywane są w ostatnich dniach pierwszego miesiąca każdego następnego kwartału.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
NAGRODA RZECZOWA
 

Wkład własny:

wnioskodawca powinien posiadać przynajmniej część zasobów, do realizacji celów opisanych we wniosku.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Osoby fizyczne.
2. Instytucje.
Wsparcie skierowane jest dla osób bądź instytucji, które już posiadają inspiracje i przynajmniej część zasobów, do realizacji celów opisanych we wniosku.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Fundacja Komputronik zachęca do składania inspirujących i kreatywnych pomysłów z pogranicza edukacji, technologii i innowacji.
Przy wyborze beneficjentów oceniana jest zgodność wsparcia ze statutem Fundacji, zakresem wskazanych potrzeb oraz stopniem innowacyjności zgłoszonego projektu lub inicjatywy.
Opis:  
Podmiotem założycielskim Fundacji Komputronik jest firma Komputronik S.A.
Zadaniami priorytetowymi Fundacji jest realizacja celów, które mają wpływ na kształcenie, inspirowanie i poszerzanie możliwości dzieci i młodzieży oraz służą ogólnie rozumianemu rozwojowi społecznemu, w tym rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu.
Wsparcie charytatywne przyznawane jest na podstawie oceny potencjalnego wpływu na rozwój społeczny i osobisty beneficjentów poszczególnych projektów.
Wnioski zbierane są w systemie kwartalnym. Złożone w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych zgłoszenia rozpatrywane są w ostatnich dniach pierwszego miesiąca każdego następnego kwartału.
Przyznane wsparcie można wykorzystać wyłącznie do realizacji celów zawartych we wniosku o przyznanie wsparcia charytatywnego np. zakup potrzebnego sprzętu.
Termin składania wniosków:
nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
Zasady składania wniosków o wsparcie
Informacja o działalności Fundacji na stronie firmy Komputronik
Kontakt:  
https://fundacjakomputronik.pl/kontakt

Ważne ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Gmina, powiat
 • ZOZ
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja
 • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}