21.3 C
Warszawa
czwartek, 18 lipca, 2024

Polska dziś i jutro

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas
Program jest skierowany do podmiotów, którym bliskie są wartości patriotyczne i których działalność jest ukierunkowana na wspieranie kultury narodowej. Jego celem jest kształtowanie i promowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych oraz prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej i edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży, a także podejmowanie działań służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
1.900.000 zł.
Wysokość wsparcia:
 maks. 100%.
Wkład własny:
Wkład własny nie jest obowiązkowy, ale podczas oceny merytorycznej wniosku brana jest pod uwagę zadeklarowana wartość wkładu własnego i montaż finansowy uwzględniający różne źródła finansowania projektu.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Program jest skierowany do podmiotów, którym bliskie są wartości patriotyczne i których działalność skierowana jest właśnie na wspieranie kultury narodowej.
Podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami w tym, m.in:
– stowarzyszenia, fundacje;
– szkoły, przedszkola;
– kluby sportowe;
– jednostki samorządu terytorialnego;
– parafie;
– domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury;
– szpitale;
– domy dziecka;
– inne organizacje/instytucje.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Dofinansowanie może być przeznaczone na takie cele, jak:
1. Inicjowanie i prowadzenie programów oraz kampanii i społecznych i edukacyjnych (np. akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii, wystawy).
2. Podejmowanie działań edukacyjnych, w tym:
a) organizację seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, wykładów;
b) organizację bezpłatnych kursów i szkoleń.
3. Nauka o kulturze i historii polskiej, w tym:
a) utworzenie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych;
b) realizacja działań popularnonaukowych dotyczących lokalnych i ogólnopolskich aspektów polskiej historii i kultury;
c) utworzenie bezpłatnych, internetowych platform edukacyjnych, stron i portali internetowych promujących polską kulturę i /lub historię, popularyzujących wiedzę o wydarzeniach historycznych, które bazują na dokumentach źródłowych, prezentują zagadnienia w sposób rzetelny i obiektywny.
4. Udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pozarządowym (organizacjom i instytucjom religijnym, szkołom, placówkom oświatowym, kulturalnym, kulturalno-oświatowym i wychowawczym, szpitalom, domom dziecka).
5. Prowadzenie lub finansowanie programów stypendialnych.
6. Finansowanie publikacji naukowych, szkoleniowych, jubileuszowych oraz innych z zakresu celów programu.
Szczególny nacisk został położony na wsparcie projektów  poszukujących możliwości nowych form wychowania patriotycznego.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem programu jest Fundacja Totalizatora Sportowego.
Cel: kształtowanie i promowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych oraz prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej i edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży, a także podejmowanie działań służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności poprzez:
– promowanie polskiej kultury i historii – w tym wybranych zagadnień kulturowo-historycznych budujących wiedzę na temat Polski i Polaków;
– propagowanie dziedzictwa narodowego z naciskiem na szczególne, przełomowe, historyczne wydarzenia i znaczące postacie, które zostaną przedstawione w atrakcyjnej formie;
– poszerzanie wiedzy i świadomości narodowej oraz obywatelskiej – poprzez realizację zadań zarówno podtrzymujących tradycję narodową, jak i w sposób nieszablonowy, promujący i przedstawiający patriotyzm w ujęciu nowoczesnym i dynamicznym;
– łączenie tradycji kulturowej i historycznej z nowoczesnością. Poszukiwanie możliwości kreacji nowych form wychowania patriotycznego;
– ochronę narodowego dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz wykorzystanie jego wartości w rozwoju zarówno lokalnych społeczności, jak i całego społeczeństwa;
– podtrzymywanie pamięci o ważnych wydarzeniach w historii Polski, budowanie szacunku i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo narodowe, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby pielęgnowania i podjęcia ochrony;
– kształtowanie oraz promowanie postaw patriotycznych i świadomości, jak również budowanie własnej tożsamości narodowej i obywatelskiej.
Jeden wnioskodawca może złożyć wniosek na realizację tylko jednego projektu w danej edycji programu.
Termin składania wniosków: 
nabór ciągły do 31 grudnia 2024 lub wcześniejszego wyczerpania dostępnych środków
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o programie na stronie Fundacji Totalizatora Sportowego
Kontakt:
Fundacja Totalizatora Sportowego
T: + 48 571 770 973 oraz +48 571 770 111 (w godz.10.00 – 13.00 w dni powszednie)
email:
l

Temat: GRANTY NA WSPIERANIE KULTURY NARODOWEJ
Wysokość wsparcia: maks. 100%.
Budżet naboru wniosków: 1.900.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
 • Tak
Partner zagraniczny:
 • Nie
Finansowanie:
 • zaliczka
Wnioskodawca:
 • Gmina
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Szkoła
 • Dom kultury
 • Powiat
 • Przedszkole
 • Koło gospodyń wiejskich
 • Ochotnicza straż pożarna
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

INNE PROGRAMY

Najnowsze