20.8 C
Warszawa
wtorek, 23 lipca, 2024

Z Kobietami – Patriotkami

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas
Jednym z celów programu jest propagowanie dziedzictwa narodowego poprzez ukazywanie historii kobiet i ich roli, jaką odgrywały w dziejach Polski, w tym także ich znaczenia i wpływu na wydarzenia historyczne. Preferowane są wnioski złożone przez lokalne organizacje działające w obszarze polskiej kultury i historii.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
1.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 100%.
Wkład własny:
0%.
Wkład własny nie jest obowiązkowy, ale podczas oceny merytorycznej wniosku brana jest pod uwagę zadeklarowana wartość wkładu własnego i montaż finansowy uwzględniający różne źródła finansowania projektu.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające wyłącznie w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami, w tym m.in:
– stowarzyszenia,
– fundacje,
– szkoły,
– przedszkola,
– kluby sportowe,
– jednostki samorządu terytorialnego,
– kościelne osoby prawne,
– muzea,
– domy kultury,
– biblioteki,
– inne instytucje kultury,
– podmioty lecznicze,
– domy dziecka,
– inne organizacje/instytucje.
Na co można uzyskać wsparcie ?
1. Inicjowanie i prowadzenie programów oraz kampanii i społecznych i edukacyjnych (np. akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii, wystawy).
2. Podejmowanie działań edukacyjnych, w tym:
a) organizacja seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, wykładów,
b) organizacja bezpłatnych kursów i szkoleń;
c) realizacja działań popularnonaukowych dotyczących lokalnych i ogólnopolskich aspektów polskiej historii i kultury wpisujących się w cele programu.
3. Działalność w zakresie nauki o kulturze i historii polskiej, w tym:
a) tworzenie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych;
b) realizacja działań popularnonaukowych dotyczących lokalnych i ogólnopolskich aspektów polskiej historii i kultury;
c) tworzenie bezpłatnych, internetowych platform edukacyjnych, stron i portali internetowych promujących wybrane zagadnienia z obszaru polskiej kultury i /lub historii wpisujących się w cele Programu, które prezentują zagadnienia w sposób ciekawy, rzetelny i/lub nowatorski;
d) tworzenie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych (zarówno tradycyjnych, jak i w wersji cyfrowej wykorzystujących nowoczesne środki przekazu i twórczości).
4. Udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pozarządowym (organizacjom i instytucjom religijnym, szkołom, placówkom oświatowym, kulturalnym, kulturalno-oświatowym i wychowawczym, szpitalom, domom dziecka).
5. Prowadzenie lub finansowanie programów stypendialnych.
6. Finansowanie publikacji naukowych, szkoleniowych, jubileuszowych oraz innych z zakresu celów Programu.
Preferowane są wnioski złożone przez lokalne organizacje działające w obszarze polskiej kultury i historii.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem programu jest Fundacja Totalizatora Sportowego.
Cele:
1. Wspieranie projektów nawiązujących do dokonań oraz zasług naszych rodaczek, a także wzmocnienie świadomości, jak ważną rolę odegrały w historii Polski.
2. Propagowanie dziedzictwa narodowego poprzez ukazywanie historii kobiet i ich roli, jaką odgrywały w dziejach Polski, w tym także ich znaczenia i wpływu na wydarzenia historyczne.
3. Zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową polskiej państwowości poprzez podkreślenie sylwetek zasłużonych Polek.
4. Promowanie dziedzictwa historycznego oraz wiedzy na temat bohaterek narodowych zarówno na poziomie narodowym, jak i lokalnym.
5. Ukazanie historii kobiet jako cennego źródła wartości i wzorców.
6. Uwzględnienie obecności kobiet w sferze kreowania i odczuwania tożsamości narodowej.
7. Budowanie wiedzy historycznej przez pryzmat doznań i doświadczeń kobiet, a także z perspektywy kobiet jako twórczyń narracji opowiadających o przeszłości.
8. Zachowanie i popularyzacja pamięci historycznej na temat wkładu zasłużonych działaczek wojennych w rozwój Polski.
9. Budowanie oraz upowszechnienie wiedzy z zakresu polskiej historii i kultury (ze szczególnym uwzględnieniem działalności i zasług kobiet) w sposób nieszablonowy oraz nowatorski i/lub innowacyjny, umożliwiający kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturowych, a także wykorzystujący twórczy potencjał uczestników.
Jeden Wnioskodawca może złożyć maks. jeden wniosek w danej edycji programu.
Termin składania wniosków: 
do 31 grudnia 2024 lub wcześniejszego wyczerpania środków
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o programie na stronie Fundacji Totalizatora Sportowego
Kontakt:
Fundacja Totalizatora Sportowego
ul. Targowa 25
03-728 Warszawa

Temat: GRANTY NA WZMOCNIENIE ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT ROLI KOBIET-PATRIOTEK W HISTORII POLSKI
Wysokość wsparcia: maks. 100%.
Budżet naboru wniosków: 1.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
 • Tak
Partner zagraniczny:
 • Nie
Finansowanie:
 • zaliczka
Wnioskodawca:
 • Gmina
 • ZOZ
 • NGO
 • Kościół
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Szkoła
 • Dom kultury
 • Powiat
 • Przedszkole
 • Koło gospodyń wiejskich
 • Ochotnicza straż pożarna
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja

INNE PROGRAMY

Najnowsze