20.8 C
Warszawa
wtorek, 23 lipca, 2024

Organizowanie i prowadzenie działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas
Jednym z celów programu jest zapewnienie optymalnych warunków szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, ukierunkowanych na systematyczne podnoszenie poziomu sportowego. Wnioski o wsparcie mogą składać organizacje o zasięgu ogólnopolskim, które zgodnie ze statutem prowadzą w przeważającej części działalność metodyczno-szkoleniową, badawczą lub analityczną w zakresie sportu.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet naboru wniosków:
3.600.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 97%, od 100.000 zł do 3.600.000 zł.
Wkład własny:
min. 3%.
Czas trwania projektu:
1 stycznia – 31 grudnia 2024.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK (+ wersja papierowa)  
Kto może złożyć wniosek ?
Organizacje o zasięgu ogólnopolskim, które zgodnie ze statutem prowadzą w przeważającej części działalność metodyczno-szkoleniową, badawczą lub analityczną w zakresie sportu.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Zadania w dwóch obszarach:
1. Zadania z obszaru procesu szkolenia obejmujące w szczególności:
a) pełnienie funkcji i wykonywanie zadań Zespołu Metodycznego (w zakresie sportu młodzieżowego), o którym mowa w poszczególnych programach Ministra;
b) projektowanie, monitorowanie, analizowanie i ewaluację procesów organizacyjnych i szkoleniowych w sporcie młodzieżowym;
c) projektowanie i monitorowanie Systemu Sportu Młodzieżowego;
d) opiniowanie założeń organizacyjno-finansowych i szkoleniowych, przygotowywanie analiz i opinii w zakresie sportu młodzieżowego;
e) ocena stopnia realizacji programów szkolenia zawodników objętych programem szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej;
f) współpraca w zakresie organizacji szkolenia dzieci i młodzieży, z pzs, ośrodkami naukowymi i innymi podmiotami, uczestniczącymi w sporcie młodzieżowym;
g) organizacja lub współorganizacja oraz udział w szkoleniach, spotkaniach (w tym w Podsumowaniu Współzawodnictwa Systemu Sportu Młodzieżowego) lub konferencjach, w tym naukowych w zakresie sportu dzieci i młodzieży;
h) gromadzenie, analizowanie i opiniowanie danych, dotyczących procesu szkolenia związanych ze sportem dzieci i młodzieży, realizowanych w jednostkach badawczych i naukowo-badawczych, we współpracy z pzs i innymi podmiotami;
i) monitorowanie aktualnych trendów naukowych w odniesieniu do prowadzonych w Polsce badań nad procesem szkolenia, zapewnienie dostępu do aktualnych baz danych, w tym baz naukowych w zakresie sportu dzieci i młodzieży;
j) ocena rozwoju sportowego oraz kontrolę poziomu sprawności fizycznej zawodników objętych SSM;
k) gromadzenie danych i informacji służących do bieżącej analizy szkolenia oraz systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży, tworzenie baz danych oraz publikacji i opracowań dot. sportu młodzieżowego;
l) inne doraźne zadania z obszaru procesu szkolenia, zlecone przez Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego w Ministerstwie Sportu i Turystyki lub przez Ministra.
2. Zadania z obszaru działalności badawczej i monitoringu obejmują w szczególności:
a) zakup lub wytworzenie urządzeń pomiarowych i aparatury badawczej niezbędnej do realizacji zadań;
b) współpraca w zakresie badań dzieci i młodzieży, z pzs, ośrodkami naukowymi i innymi podmiotami, uczestniczącymi w sporcie młodzieżowym;
c) gromadzenie, analizowanie i opiniowanie danych, dotyczących procesu badań diagnostycznych związanych ze sportem dzieci i młodzieży, realizowanych w jednostkach badawczych i naukowo-badawczych, we współpracy z pzs i innymi podmiotami;
d) monitorowanie aktualnych trendów naukowych w odniesieniu do prowadzonych w Polsce badań oraz zapewnienie dostępu do aktualnych baz danych, w tym baz naukowych w zakresie sportu dzieci i młodzieży;
e) prowadzenie badań diagnostycznych w zakresie sportu dzieci i młodzieży;
f) monitorowanie rozwoju sportowego oraz kontrolę poziomu sprawności fizycznej zawodników objętych SSM;
g) inne doraźne zadania z obszaru badań i monitoringu sportu młodzieżowego, zlecone przez Dyrektora DSW lub przez Ministra.
Wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich przyznanego dofinansowania.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT).
Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).
Cele:
1. Zapewnienie optymalnych warunków szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, ukierunkowanych na systematyczne podnoszenie poziomu sportowego.
2. Monitorowanie, organizowanie i prowadzenie działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego.
3. Opiniowanie, ocenianie i przygotowywanie propozycji nowych koncepcji szkolenia do ewentualnego wdrożenia przez podmioty uczestniczące w Programie szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej.
4. Prowadzenie badań diagnostycznych młodzieży uzdolnionej sportowo, wytypowanej przez polskie związki sportowe.  
Termin składania wniosków: 
30 czerwca 2024
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o programie na stronie BIP MSiT
Kontakt

Temat: DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA I KONTROLNA SPORTU MŁODZIEŻOWEGO
Wysokość wsparcia: maks. 97%, od 100.000 zł do 3.600.000 zł.
Budżet naboru wniosków: 3.600.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

Najnowsze