20.8 C
Warszawa
wtorek, 23 lipca, 2024

Erasmus+ Partnerstwa na rzecz współpracy w kształceniu i szkoleniu zawodowym: Akcja 2

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas
Projekty realizowane w ramach programu mają umożliwiać międzynarodową współpracę instytucji o różnorodnym charakterze i doświadczeniu w celu jak najbardziej optymalnego dostosowania oferty do potrzeb sektora kształcenia i szkolenia zawodowego.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wysokość wsparcia:
1. Partnerstwa współpracy: 120 000 – 250 000 – 400 000 euro.
2. Partnerstwa na małą skalę: 30.000 albo 60.000 euro.
Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania są wskazane w „Przewodniku po programie Erasmus+ 2024”.
Czas trwania projektu:
1. Partnerstwa współpracy: 12-36 miesięcy.
2. Partnerstwa na małą skalę: 6-24 miesiące.
Partner zagraniczny:
TAK
1. Partnerstwa współpracy: min. 3 instytucje z państw programu, państw stowarzyszonych z programem lub państw trzecich niestowarzyszonych z programem.
2. Partnerstwa na małą skalę: min. 2 instytucje z państw programu.
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Procedura składania wniosku:
1. Rejestracja w systemie EU_LOGIN.
2. Rejestracja w rejestrze organizacji ORS – Organisation Registration System. Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji (OID – Organisation ID). Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować.
Szczegółowe informacje na temat procedury składania wniosku znajdują się TUTAJ.
Kto może złożyć wniosek ?
Instytucje działające na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego, np.:
– przedszkola;
– szkoły podstawowe;
– szkoły ogólnokształcące (w tym szkoły ogólnokształcące dla dorosłych);
– szkoły techniczne i branżowe;
– uczelnie wyższe, w tym uczelnie wyższe w zakresie III misji uczelni (np. Uniwersytet Otwarty, Uniwersytet Trzeciego Wieku);
– stowarzyszenia i fundacje prowadzące działania edukacyjne oraz stowarzyszenia i fundacje branżowe;
– instytucje państwowe;
– firmy prywatne/przedsiębiorstwa wspierające działania edukacyjne;
– instytucje kultury;
– instytucje rynku pracy;
– instytucje pomocy społecznej;
– spółdzielnie socjalne;
– jednostki samorządu terytorialnego;
– Izby Rzemieślnicze;
– Ochotnicze Hufce Pracy – Komendy;
– specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
– zakłady doskonalenia zawodowego;
– jednostki penitencjarne;
– ośrodki doskonalenia nauczycieli;
– kuratoria oświaty;
– Centra Szkolenia Zawodowego oraz Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Na co można uzyskać wsparcie ?
1. Partnerstwa współpracy: projekty dotyczące szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej, obejmującej m.in. wytwarzanie rezultatów edukacyjnych (programy szkoleń, kursy edukacji zawodowej) oraz wymianę doświadczeń.
2. Partnerstwa na małą skalę: projekty obejmujące wymianę dobrych praktyk, współpracę w ramach programu Erasmus+ instytucji nowych, mniej doświadczonych w działaniach o charakterze międzynarodowym. Realizowane projekty mają umożliwiać międzynarodową współpracę instytucji o różnorodnym charakterze i doświadczeniu w celu jak najbardziej optymalnego dostosowania oferty do potrzeb sektora.
Informacje dodatkowe:
Organizatorem Programu jest Komisja Europejska.
Wdrażaniem Programu w Polsce zajmuje się Narodowa Agencja Programu Erasmus+ – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Kraje uczestniczące w programie:
– 27 krajów członkowskich UE;
– kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej;
– kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia;
– kraje partnerskie.
Cel: poprawa jakości działań edukacyjnych w zakresie kształcenia i szkoleń zawodowych oraz ich lepsze dostosowanie do potrzeb rynku.
Termin składania wniosków: 
1 października 2024 do godz. 12:00 (partnerstwa na małą skalę)
Źródło / Więcej informacji:
Opis programu na stronie Komisji Europejskiej
Kontakt

Temat: DOFINANSOWANIE PARTNERSTW NA RZECZ WSPÓŁPRACY W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM
Wysokość wsparcia: 1. Partnerstwa współpracy: 120 000 - 250 000 - 400 000 euro. 2. Partnerstwa na małą skalę: 30.000 albo 60.000 euro.
Wnioskowanie przez internet:
 • Tak
Partner zagraniczny:
 • Tak
Finansowanie:
 • zaliczka
Wnioskodawca:
 • Instytucja państwowa
 • Gmina
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
 • Powiat
 • Przedszkole
 • Koło gospodyń wiejskich
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja

INNE PROGRAMY

Najnowsze