20 C
Warszawa
czwartek, 30 maja, 2024

Erasmus+ Partnerstwa na rzecz współpracy w dziedzinie edukacji dorosłych: Akcja 2

Akcja umożliwia organizacjom europejskim działającym na rzecz niezawodowej edukacji dorosłych realizację międzynarodowych projektów partnerskich. Tematyka projektów dotyczy najczęściej rozwijania kompetencji kluczowych u osób dorosłych, w tym umiejętności podstawowych.


Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wysokość wsparcia:
1. Partnerstwa współpracy: 120 000 – 250 000 – 400 000 euro.
2. Partnerstwa na małą skalę: 30.000 albo 60.000 euro.
Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania są wskazane w Przewodniku po programie Erasmus+ 2024.
Czas trwania projektu:
1. Partnerstwa współpracy: 12-36 miesięcy.
2. Partnerstwa na małą skalę: 6-24 miesiące.
Partner zagraniczny:
TAK
1. Partnerstwa współpracy: min. 3 instytucje z państw programu, państw stowarzyszonych z programem lub państw trzecich niestowarzyszonych z programem.
2. Partnerstwa na małą skalę: min. 2 instytucje z państw programu.
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Procedura składania wniosku:
1. Rejestracja w systemie EU_LOGIN.
2. Rejestracja w rejestrze organizacji ORS – Organisation Registration System.
Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji (OID – Organisation ID). Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować.
Szczegółowe informacje na temat procedury składania wniosku znajdują się TUTAJ.
Kto może złożyć wniosek ?
Organizacje działające w obszarze formalnej, pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych o charakterze niezawodowym:
– stowarzyszenia i fundacje prowadzące działania edukacyjne dla dorosłych;
– instytucje państwowe;
– firmy prywatne/przedsiębiorstwa wspierające działania edukacyjne;
– instytucje kultury;
– szkoły ogólnokształcące dla dorosłych;
– instytucje pomocy społecznej;
– spółdzielnie socjalne;
– jednostki samorządu terytorialnego;
– uczelnie wyższe w zakresie III misji uczelni (np. Uniwersytet Otwarty, Uniwersytet III wieku);
– Uniwersytety Ludowe;
– jednostki penitencjarne;
– poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
– urzędy pracy;
– Centra Kształcenia Ustawicznego;
– instytuty badawcze;
– inne instytucje/organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną osób dorosłych w obszarze niezawodowym oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne.
Na co można uzyskać wsparcie ?
1. Partnerstwa współpracy: projekty dotyczące szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej, obejmującej m.in. wytwarzanie rezultatów edukacyjnych (programy szkoleń, kursy edukacji zawodowej) oraz wymianę doświadczeń.
2. Partnerstwa na małą skalę: projekty obejmujące wymianę dobrych praktyk, współpracę w ramach programu Erasmus+ instytucji nowych, mniej doświadczonych w działaniach o charakterze międzynarodowym.
Informacje dodatkowe:
Organizatorem Programu jest Komisja Europejska.
Wdrażaniem Programu w Polsce zajmuje się Narodowa Agencja Programu Erasmus+ – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Kraje uczestniczące w programie:
– 27 krajów członkowskich UE;
– kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej;
– kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia;
– kraje partnerskie.
Termin składania wniosków: 
1 października 2024 do godz. 12:00 (partnerstwa na małą skalę)
Źródło / Więcej informacji:
Opis programu na stronie Komisji Europejskiej
Kontakt

Temat: DOFINANSOWANIE PARTNERSTW NA RZECZ WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE EDUKACJI DOROSŁYCH
Wysokość wsparcia: 1. Partnerstwa współpracy: 120 000 - 250 000 - 400 000 euro. 2. Partnerstwa na małą skalę: 30.000 albo 60.000 euro. Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania są wwskazane w „Przewodniku po programie Erasmus+ 2024”.
Wnioskowanie przez internet:
 • Tak
Partner zagraniczny:
 • Tak
Finansowanie:
 • zaliczka
Wnioskodawca:
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
 • Powiat
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze