10.6 C
Warszawa
poniedziałek, 15 kwietnia, 2024

FENX.01.05.8 Edukacja w zakresie ochrony przyrody

Program przewiduje granty na projekty o zasięgu ponadregionalnym, ukierunkowane na poprawę wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat celów i zasad ochrony przyrody oraz wpływu zanieczyszczeń na stan środowiska i zdrowie ludzi. Realizowane projekty nie mogą prowadzić do osiągnięcia zysku.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet naboru wniosków:
40.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 85%, od 500.000 zł do 4.000.000 zł.
Wkład własny:
min. 15%.
Czas trwania projektu:
1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2029 (okres kwalifikowalności wydatków)
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska,
2. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
3. parki narodowe,
4. instytuty badawcze,
5. jednostki Sieci Badawczej Łukasiewicz,
6. Polska Akademia Nauk,
7. instytuty naukowe PAN,
8. Polska Akademia Umiejętności,
9. uczelnie wyższe,
10. pozarządowe organizacje ekologiczne,
11. Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz jednostki podległe.
Dofinansowanie może zostać przyznane samodzielnym projektom, w których większość zadań projektowych ma zasięg ponadregionalny (minimum 3 regiony NUTS2).
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty o zasięgu ponadregionalnym, ukierunkowane na poprawę wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat celów i zasad ochrony przyrody oraz wpływu zanieczyszczeń na stan środowiska i zdrowie ludzi.
Osiągnięciu tego celu będzie służyło wykorzystanie różnorodnych form i środków przekazu oraz nowoczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych i materiałów edukacyjnych.
Informacje dodatkowe:  
Nabór jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENiKS).
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Instytucją wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Realizowane projekty nie mogą prowadzić do osiągnięcia zysku.
Termin składania wniosków: 
26 kwietnia 2024, do godz. 15:30
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie NFOŚiGW
Kontakt:
Narodowy Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
Elektroniczna skrzynka podawcza: /rm5eox834i/SkrytkaESP
email:


Temat: GRANTY NA EDUKACJĘ W ZAKRESIE OCHRONY PRZYRODY
Wysokość wsparcia: maks. 85%, od 500.000 zł do 4.000.000 zł.
Budżet naboru wniosków: 40.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Instytucja państwowa
  • NGO
  • Szkoła wyższa
  • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze