EDUKACJA I MŁODZIEŻ, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj

80.000 zł.
stypendia dla młodych informatyków
Program przewiduje stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych środowisk, zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów dziennych w państwowych uczelniach wyższych na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami. Wysokość stypendium wynosi 700 złotych miesięcznie. Wnioski mogą składać maturzyści zamierzający studiować na uczelniach objętych programem, którzy legitymują się zaangażowaniem społecznym w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, społeczności lokalna (pożądana rekomendacja organizacji pozarządowej).

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 80.000 zł.
Wysokość wsparcia: 700 zł / miesięcznie, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 10 miesięcy podczas pierwszego roku studiów (od września do czerwca).
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
Maturzyści zamierzający studiować na uczelniach objętych programem, którzy legitymują się zaangażowaniem społecznym w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, społeczności lokalna (pożądana rekomendacja organizacji pozarządowej).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych środowisk zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów dziennych w państwowych uczelniach wyższych na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja im. Stefana Batorego. Program jest finansowany ze środków Grupy Pracuj.
Środki Funduszu przeznaczone są na studia:
– w Gdańsku: na Politechnice Gdańskiej,
– w Krakowie: na Akademii Górniczo-Hutniczej i na Uniwersytecie Jagiellońskim,
–  w Lublinie: na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i na Politechnice Lubelskiej,
–  w Poznaniu: na Politechnice Poznańskiej,
–  w Rzeszowie: na Politechnice Rzeszowskiej,
–  w Warszawie: na Uniwersytecie Warszawskim i na Politechnice Warszawskiej,
–  we Wrocławiu:  na Politechnice Wrocławskiej.
Oprócz wsparcia finansowego stypendyści otrzymują doradztwo w zakresie planowania przyszłej kariery zawodowej oraz pomoc w aklimatyzacji w mieście akademickim, w którym znajduje się uczelnia wyższa.
Termin składania wniosków:
31 lipca każdego roku realizacji programu
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/fundusz_stypendialny_grupy_pracuj
Kontakt:  
Agnieszka Zowczak
T: 22 536 02 09
azowczak@batory.org.pl

Ważne stypendia dla młodych informatyków
Wysokość wsparcia 700 zł / miesięcznie, 100%.
Budżet programu 80.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • stypendium

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}