EDUKACJA I MŁODZIEŻ, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj

80.000 zł.
stypendia dla młodych informatyków
Program przewiduje stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych środowisk, zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów dziennych w państwowych uczelniach wyższych na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami. Wysokość stypendium wynosi 700 złotych miesięcznie. Wnioski mogą składać maturzyści zamierzający studiować na uczelniach objętych programem, którzy legitymują się zaangażowaniem społecznym w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, społeczności lokalna (pożądana rekomendacja organizacji pozarządowej).

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 80.000 zł.
Wysokość wsparcia: 700 zł / miesięcznie, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 10 miesięcy podczas pierwszego roku studiów (od września do czerwca).
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
Maturzyści zamierzający studiować na uczelniach objętych programem, którzy legitymują się zaangażowaniem społecznym w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, społeczności lokalna (pożądana rekomendacja organizacji pozarządowej).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych środowisk zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów dziennych w państwowych uczelniach wyższych na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja im. Stefana Batorego. Program jest finansowany ze środków Grupy Pracuj.
Środki Funduszu przeznaczone są na studia:
– w Gdańsku: na Politechnice Gdańskiej,
– w Krakowie: na Akademii Górniczo-Hutniczej i na Uniwersytecie Jagiellońskim,
–  w Lublinie: na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i na Politechnice Lubelskiej,
–  w Poznaniu: na Politechnice Poznańskiej,
–  w Rzeszowie: na Politechnice Rzeszowskiej,
–  w Warszawie: na Uniwersytecie Warszawskim i na Politechnice Warszawskiej,
–  we Wrocławiu:  na Politechnice Wrocławskiej.
Oprócz wsparcia finansowego stypendyści otrzymują doradztwo w zakresie planowania przyszłej kariery zawodowej oraz pomoc w aklimatyzacji w mieście akademickim, w którym znajduje się uczelnia wyższa.
Termin składania wniosków:
31 lipca każdego roku realizacji programu
Więcej informacji:  
http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/fundusz_stypendialny_grupy_pracuj
Kontakt:  
Agnieszka Zowczak
T: 22 536 02 09
azowczak@batory.org.pl

Ważne stypendia dla młodych informatyków
Wysokość wsparcia 700 zł / miesięcznie, 100%.
Budżet programu 80.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • stypendium