OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ

Sposób na Sukces

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARACH WIEJSKICH
Celem programu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich. Zgłaszać można przedsięwzięcia zrealizowane przez osoby fizyczne i prawne na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby fizyczne i prawne, które:
– spełniają wymagania formalno-prawne konieczne do prowadzenia danego rodzaju działalności, z którą związane jest przedsięwzięcie zgłoszone w konkursie;
– uruchomiły przedsięwzięcia zgłoszone w konkursie w okresie wskazanym w Zarządzeniu Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o ogłoszeniu danej edycji konkursu;
– prowadzą przedsięwzięcia na obszarach wiejskich iw miastach do 20.000 mieszkańców;
Opis:
Organizatorem programu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
Cel: wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich.
W ramach konkursu nagradzane są najlepsze przedsięwzięcia kreujące przedsiębiorczość zrealizowane przez osoby fizyczne / prawne na obszarach wiejskich i w miastach do 20.000 mieszkańców realizowane w okresie 1 lipca 2018 – 29 lutego 2020 r.
Nagrody są przyznawane w następujących kategoriach:
– indywidualnej,
– rodzinnej,
– zespołowej,
– inicjatyw społecznych.
Zgłoszenia konkursowe należy składać bezpośrednio do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie lub do właściwego Wojewódzkiego Doradztwa Rolniczego (WODR).
Termin składania wniosków:  
15 kwietnia 2020
Źródło / Więcej informacji:
https://www.cdr.gov.pl/upowszechnianie-i-promocja/konkursy/konkurs-sposob-na-sukces
Kontakt:  
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
T: 22 125 62 12, 22 125 62 13

 


Ważne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARACH WIEJSKICH
Wnioskowanie przez internet
 • Nie
Partner zagraniczny
 • Nie
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • MŚP
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}