12,7 C
Warszawa
piątek, 24 marca, 2023

Sposób na Sukces

Celem programu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich. Zgłaszać można przedsięwzięcia zrealizowane przez osoby fizyczne i prawne na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców.
Rodzaj wsparcia:
NAGRODA HONOROWA
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
NIE
Kto może złożyć wniosek ?
Osoby fizyczne i prawne, które:
– spełniają wymagania formalno-prawne konieczne do prowadzenia danego rodzaju działalności, z którą związane jest przedsięwzięcie zgłoszone w konkursie;
– uruchomiły przedsięwzięcia zgłoszone w konkursie w okresie wskazanym w Zarządzeniu Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o ogłoszeniu danej edycji konkursu;
– prowadzą przedsięwzięcia na obszarach wiejskich iw miastach do 20.000 mieszkańców.
Opis:
Organizatorem programu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR).
Sposób na Sukces to konkurs na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.
Cel: wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich.
W ramach konkursu nagradzane są najlepsze przedsięwzięcia kreujące przedsiębiorczość zrealizowane przez osoby fizyczne / prawne na obszarach wiejskich i w miastach do 20.000 mieszkańców realizowane w okresie 1 lipca 2021 – 28 lutego 2023 r.
Nagrody są przyznawane w następujących kategoriach:
– indywidualnej,
– zespołowej,
– rodzinnej,
– inicjatyw społecznych (np. spółdzielnie socjalne, gminy, zakłady aktywizacji zawodowej).
Kryteria oceny:
1. Osiągnięte efekty działalności.
2. Innowacyjność zrealizowanego przedsięwzięcia (ocena skuteczności wdrożenia).
3. Zasięg działalności (podpisywanie umów na dostawę surowca, zasięg sprzedaży (wykorzystywanie lokalnych zasobów czynników produkcji, współpraca ze środowiskiem lokalnym).
4. Dbałość o ochronę środowiska naturalnego, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
5. Źródła finansowania działalności, w tym ze środków Unii Europejskiej (PROW i inne).
6. Okres funkcjonowania podmiotu.
7. Zatrudnienie ogółem na dzień zgłoszenia, w tym powstałe w wyniku zrealizowanego przedsięwzięcia.
8. Wyposażenie zakładu pracy (techniczne, socjalne).
9. Posiadane certyfikaty, nagrody, wyróżnienia.
10. Sposób kierowania firmą.
11. Perspektywy na przyszłość (plany właścicieli na przyszłość).
Zgłoszenia konkursowe należy składać bezpośrednio do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie lub do właściwego Wojewódzkiego Doradztwa Rolniczego (WODR).
Termin składania wniosków: 
15 kwietnia 2023
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o Konkursie na stronie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie  
Kontakt
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
T: 22 125 62 01, 22 125 62 02

Temat: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARACH WIEJSKICH
Wnioskowanie przez internet:
 • Nie
Partner zagraniczny:
 • Nie
Wnioskodawca:
 • Osoba fizyczna
 • MŚP
 • Gmina
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia:
 • nagroda

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
679ObserwującychObserwuj

Najnowsze