13.1 C
Warszawa
czwartek, 20 czerwca, 2024

Erasmus+ SPORT. Mobilność kadry w dziedzinie sportu

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas
Program umożliwia uzyskanie wsparcia na realizację niekomercyjnych projektów dotyczących międzynarodowej mobilności kadr sportowych. Wnioski o wsparcie mogą składać podmioty publiczne lub prywatne, w tym kluby i związki sportowe oraz inne instytucje i organizacje (stowarzyszenia, fundacje, spółki, jednostki miejskie) działające w obszarze sportu powszechnego, aktywnego wypoczynku, edukacji poprzez sport a także promocji aktywności fizycznej.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wysokość wsparcia:
Budżet projektu obejmuje koszty:
– wsparcia organizacyjnego,
– transportu;
– indywidualne uczestnika;
– uczestnictwa osób z mniejszymi szansami;
– wizyty przygotowawczej (w uzasadnionych przypadkach);
– wsparcia językowego;
– specjalne (niezbędne szczepienia, certyfikaty medyczne, koszty wizowe, itp.).
Szczegółowe informacje na temat wysokości wsparcia znajdują się w „Przewodniku po programie Erasmus+” na rok 2024, który w wersji polskiej można pobrać TUTAJ.
Czas trwania projektu:
Projekt może trwać od 3 do 18 miesięcy.
Czas trwania poszczególnych działań możliwych do realizacji w ramach projektu:
1. Obserwacja pracy – job shadowing (od 2 do14 dni, z wyłączeniem czasu podróży).
2. Wyjazdy w celach szkoleniowych lub trenerskich (od 15 do 60 dni, z wyłączeniem czasu podróży).
Partner zagraniczny:
TAK
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Podmioty publiczne lub prywatne, w tym kluby i związki sportowe oraz inne instytucje i organizacje (stowarzyszenia, fundacje, spółki, jednostki miejskie) działające w obszarze sportu powszechnego, aktywnego wypoczynku, edukacji poprzez sport a także promocji aktywności fizycznej.
Każdy beneficjent programu musi działać we współpracy z partnerami zagranicznymi.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Niekomercyjne projekty dotyczące międzynarodowej mobilności kadr sportowych.
Rodzaje projektów:
1. Obserwacja pracy – job shadowing (od 2 do14 dni, z wyłączeniem czasu podróży).
2. Wyjazdy w celach szkoleniowych lub trenerskich (od 15 do 60 dni, z wyłączeniem czasu podróży).
Dodatkowym działaniem związanym z mobilnością są wizyty przygotowawcze, które mogą być realizowane w kraju organizacji goszczącej przed rozpoczęciem docelowych aktywności w ramach kategorii pierwszej lub drugiej.
Projekt może obejmować jedną lub więcej mobilności, w jednym lub więcej krajów oraz wizytę przygotowawczą.
Liczba mobilności, które mogą się odbyć w ramach projektu, jest ograniczona do 10 (do tej liczby nie wlicza się wizyta przygotowawcza).
Oprócz mobilności w ramach projektu można również zaplanować współpracę wirtualną, która może stanowić ważną merytorycznie część projektu. Wizyta przygotowawcza może poprzedzać obie kategorie mobilności, musi jednak być uzasadniona i służyć poprawie jakości działań projektowych.
Uprawnionymi uczestnikami są trenerzy i inny personel sportowy oraz wolontariusze (niebędący trenerami), mieszkający w kraju organizacji wysyłającej. Pracę w lub na rzecz organizacji wysyłającej należy móc udokumentować (umowa o pracę, umowa o wolontariacie, opis zadań, itp.).
Informacje dodatkowe:
Organizatorem programu jest Komisja Europejska.
„Mobilność kadr sportowych” jest działaniem zdecentralizowanym a jego wdrażaniem w Polsce zajmuje się Narodowa Agencja Programu Erasmus+ – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Cel: rozwój organizacji i instytucji: udział w krótkookresowych obserwacjach pracy (job shadowing) lub dłuższych wyjazdach w celach szkoleniowych lub trenerskich.
Wnioski o granty składa się w języku polskim poprzez portal WebGate do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Polsce (FRSE).
Realizacja projektu ma umożliwić m.in.:
1. Zdobycie nowych umiejętności i wiedzy przez kadrę sportową, w tym wiedzy dotyczącej dobrego zarządzania, odpowiedzialności środowiskowej, integracyjnej roli sportu, włączania poprzez sport oraz wartości wynikających z międzynarodowej współpracy.
2. Poprawienie możliwości operacyjnych organizacji i instytucji działających na poziomie lokalnym w sporcie amatorskim, powszechnym, co przełoży się na zwiększenie uczestnictwa w sporcie i aktywności fizycznej, szczególnie młodego pokolenia, z wykorzystaniem metod tradycyjnych oraz digitalizacji w sporcie.
3. Zwrócenie uwagi na prozdrowotne właściwości sportu i aktywności fizycznej oraz na profilaktykę i edukację w sporcie i poprzez sport: promocja zdrowego stylu życia.
4. Promocję wartości europejskich poprzez sport, w tym aktywnego obywatelstwa.
5. Utworzenie europejskiej sieci kadry sportowej.
6. Osiągnięcie celów planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2021-2024.
Maksymalna liczba uczestników wszystkich działań w ramach projektu to 10 osób.
Projekty mobilności kadry sportowej mogą być realizowane w państwach członkowskich UE oraz państwach trzecich stowarzyszonych z programem (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Macedonia Północna, Serbia).
Termin składania wniosków: 
1 października 2024, do godz. 12:00
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o działaniu na stronie FRSE
Zapis konferencji programu ERASMUS + SPORT organizowanej przez FRSE
Kontakt

Temat: GRANTY NA PROJEKTY MOBILNOŚCI KADR SPORTOWYCH
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Tak
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Gmina
  • NGO
  • Klub sportowy
  • Szkoła
  • Powiat
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

Najnowsze