26,2 C
Warszawa
środa, 27 września, 2023

Erasmus+ SPORT. Mobilność kadry sportowej

Program umożliwia uzyskanie wsparcia na realizację niekomercyjnych projektów dotyczących międzynarodowej mobilności kadr sportowych. Wnioski o wsparcie mogą składać podmioty publiczne lub prywatne, w tym kluby i związki sportowe oraz inne instytucje i organizacje (stowarzyszenia, fundacje, spółki, jednostki miejskie) działające w obszarze sportu powszechnego, aktywnego wypoczynku, edukacji poprzez sport a także promocji aktywności fizycznej.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet:
577.000 euro.
Wysokość wsparcia:
Budżet projektu obejmuje:
1. Wsparcie organizacyjne (350 euro na uczestnika).
2. Transport – według kalkulatora odległości (od 23 do 1500 euro).
3. Koszty indywidualne uczestnika – w zależności od przynależności państwa, w którym odbywa się mobilność, do jednej z trzech zdefiniowanych grup (kwoty od 98 do 126 euro na dzień w przypadku mobilności trwających od 2 do 14 dni oraz od 69 do 88 euro na dzień w przypadku mobilności trwających od 15 do 60 dni).
W uzasadnionym przypadku wsparcie indywidualne uczestnika obejmuje również czas podróży, do 2 dni (1 dzień w jedną stronę) w przypadku standardowych podróży oraz do 6 dni (3 dni w jedną stronę) w przypadku „zielonych podróży” (pociąg, autobus, wspólne przejazdy samochodowe, rower).
4. Koszty uczestnictwa osób z mniejszymi szansa i (100 euro oraz 100% kosztów kwalifikowalnych, m.in. dla osób z niepełnosprawnością, ta kwota obejmuje np. udział w projekcie asystenta osoby z niepełnosprawnością).
5. Koszty wizyty przygotowawczej (575 euro na uczestnika – maksymalnie 2 osoby).
6. Koszty wsparcia językowego (150 euro – w przypadku braku możliwości skorzystania z komisyjnego narzędzia online do doskonalenia językowego lub specyficznych potrzeb językowych związanych z mobilnością).
7. Koszty specjalne (niezbędne szczepienia, certyfikaty medyczne, koszty wizowe itp., 100% kosztów kwalifikowalnych).
Czas trwania projektu:
Projekt może trwać od 3 do 18 miesięcy.
Rozpoczęcie realizacji projektu: 1.06-31.12.2023.
Czas trwania poszczególnych działań możliwych do realizacji w ramach projektu:
1. Obserwacja pracy – job shadowing (od 2 do14 dni, z wyłączeniem czasu podróży).
2. Wyjazdy w celach szkoleniowych lub trenerskich (od 15 do 60 dni, z wyłączeniem czasu podróży).
Partner zagraniczny:
TAK
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Podmioty publiczne lub prywatne, w tym kluby i związki sportowe oraz inne instytucje i organizacje (stowarzyszenia, fundacje, spółki, jednostki miejskie) działające w obszarze sportu powszechnego, aktywnego wypoczynku, edukacji poprzez sport a także promocji aktywności fizycznej.
Każdy beneficjent programu musi działać we współpracy z partnerami zagranicznymi.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Niekomercyjne projekty dotyczące międzynarodowej mobilności kadr sportowych.
Rodzaje projektów:
1. Obserwacja pracy – job shadowing (od 2 do14 dni, z wyłączeniem czasu podróży).
2. Wyjazdy w celach szkoleniowych lub trenerskich (od 15 do 60 dni, z wyłączeniem czasu podróży).
Dodatkowym działaniem związanym z mobilnością są wizyty przygotowawcze, które mogą być realizowane w kraju organizacji goszczącej przed rozpoczęciem docelowych aktywności w ramach kategorii pierwszej lub drugiej.
Projekt może obejmować jedną lub więcej mobilności, w jednym lub więcej krajów oraz wizytę przygotowawczą.
Liczba mobilności, które mogą się odbyć w ramach projektu, jest ograniczona do 10 (do tej liczby nie wlicza się wizyta przygotowawcza).
Oprócz mobilności w ramach projektu można również zaplanować współpracę wirtualną, która może stanowić ważną merytorycznie część projektu. Wizyta przygotowawcza może poprzedzać obie kategorie mobilności, musi jednak być uzasadniona i służyć poprawie jakości działań projektowych.
Uprawnionymi uczestnikami są trenerzy i inny personel sportowy oraz wolontariusze (niebędący trenerami), mieszkający w kraju organizacji wysyłającej. Pracę w lub na rzecz organizacji wysyłającej należy móc udokumentować (umowa o pracę, umowa o wolontariacie, opis zadań, itp.).
Opis:
Organizatorem Programu jest Komisja Europejska.
„Mobilność kadr sportowych” jest działaniem zdecentralizowanym a jego wdrażaniem w Polsce zajmuje się Narodowa Agencja Programu Erasmus+ – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Cel: rozwój organizacji i instytucji: udział w krótkookresowych obserwacjach pracy (job shadowing) lub dłuższych wyjazdach w celach szkoleniowych lub trenerskich.
Wnioski o granty składa się w języku polskim poprzez portal WebGate do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Polsce (FRSE).
Realizacja projektu ma umożliwić m.in.:
1. Zdobycie nowych umiejętności i wiedzy przez kadrę sportową, w tym wiedzy dotyczącej dobrego zarządzania, odpowiedzialności środowiskowej, integracyjnej roli sportu, włączania poprzez sport oraz wartości wynikających z międzynarodowej współpracy.
2. Poprawienie możliwości operacyjnych organizacji i instytucji działających na poziomie lokalnym w sporcie amatorskim, powszechnym, co przełoży się na zwiększenie uczestnictwa w sporcie i aktywności fizycznej, szczególnie młodego pokolenia, z wykorzystaniem metod tradycyjnych oraz digitalizacji w sporcie.
3. Zwrócenie uwagi na prozdrowotne właściwości sportu i aktywności fizycznej oraz na profilaktykę i edukację w sporcie i poprzez sport: promocja zdrowego stylu życia.
4. Promocję wartości europejskich poprzez sport, w tym aktywnego obywatelstwa.
5. Utworzenie europejskiej sieci kadry sportowej.
6. Osiągnięcie celów planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2021-2024.
Maksymalna liczba uczestników wszystkich działań w ramach projektu to 10 osób.
Projekty mobilności kadry sportowej mogą być realizowane w państwach członkowskich UE oraz państwach trzecich stowarzyszonych z programem (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Macedonia Północna, Serbia).
Termin składania wniosków: 
4 października 2023
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o działaniu na stronie FRSE
Zapis konferencji programu ERASMUS + SPORT organizowanej przez FRSE
Kontakt

Temat: GRANTY NA PROJEKTY MOBILNOŚCI KADR SPORTOWYCH
Budżet naboru wniosków: 577.000 euro.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Tak
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Gmina
  • NGO
  • Klub sportowy
  • Szkoła
  • Powiat
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

40,043PolubieńLubię
698ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze