32.7 C
Warszawa
wtorek, 16 lipca, 2024

Wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich. Trwa nabór wniosków

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Stawka płatności to 50 zł. Budżet programu wynosi 80 mln zł. Środki finansowe pochodzą z budżetu państwa i są przeznaczone dla pszczelarzy, którzy prowadzą działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół, są wpisani do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i mają nadany przez ARiMR numer w ewidencji producentów.

Dofinansowanie, tak jak w poprzednim roku, wynosi 50 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Wysokość pomocy, ustala się jako iloczyn liczby przezimowanych rodzin pszczelich oraz stawki pomocy na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2024 r.

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR. Wnioski można składać w placówce osobiście lub przez pełnomocnika, wysyłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Pomoc będzie wypłacana na rachunek pszczelarza wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dofinansowanie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można znaleźć na stronie ARiMR.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI