13.1 C
Warszawa
czwartek, 20 czerwca, 2024

Podpisano umowę na kolejne rozdanie funduszy szwajcarskich dla Polski

Polska otrzyma z drugiej edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 320,1 mln franków szwajcarskich. Dnia 5 grudnia br. umowę w tej sprawie podpisali minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz sekretarz stanu ds. gospodarki Szwajcarii Helene Budliger Artieda. To już II edycja wsparcia rozwoju Polski z funduszy szwajcarskich. Pierwsza była realizowana w latach 2007-2017.

W II edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy planowana jest realizacja dwóch głównych  programów:

1. Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast. Budżet programu wyniesie 278,7 milionów franków szwajcarskich (oraz dodatkowo 49,882 mln CHF wkładu krajowego).

2. Program Badania Naukowe i Innowacje z budżetem 35 milionów franków szwajcarskich (29 mln CHF na badania stosowane i 6 mln CHF na badania podstawowe oraz dodatkowo 6,176 mln CHF wkładu krajowego).

„To kolejny program, który będziemy mogli wykorzystać do inwestycji wspierających rozwój gospodarczy i społeczny Polski. Jestem przekonany, że działania polskiego rządu w ramach naszego partnerstwa ze stroną szwajcarską przyczynią się do dalszego rozwoju i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki” – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda podczas uroczystości podpisania umowy.

„Jestem przekonana, że druga edycja Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jeszcze bardziej wzmocni dotychczasowe doskonałe relacje między naszymi krajami, poprawi jakość życia mieszkańców Polski i przyczyni się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych między regionami Polski” – podkreśliła sekretarz stanu ds. gospodarki Szwajcarii Helene Budliger Artieda.

Wsparcie dla miast z Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast

Wsparcie otrzyma kilkanaście średnich miast, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze.

Miasta, które zostaną objęte pomocą, będą wybrane w otwartym naborze.

Operatorem programu będzie MFiPR.

Przykłady obszarów, które będą wspierane w programie:
– efektywność energetyczna;
– transport publiczny;
– gospodarka wodno-ściekowa;
– gospodarka odpadami;
– ochrona środowiska;
– ochrona zdrowia;
– kształcenie zawodowe;
– bezpieczeństwo;
– migracje i integracja społeczna;
– wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego.

Wsparcie dla badań naukowych i innowacji ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Program będzie się składał z dwóch części:
1. Badania podstawowe – operatorem będzie szwajcarska agencja Swiss National Science Foundation.
2. Badania stosowane – operatorem tej części będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W programie badawczym, w części badań stosowanych, projekty mają być bilateralne, tzn. realizowane w partnerstwie przez instytucje i firmy z Polski i Szwajcarii, natomiast w części badań podstawowych przewidziane są projekty multilateralne (również z udziałem innych krajów UE).

Kolejnym krokiem po podpisaniu umowy na II edycję Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy będzie podpisanie umów na poszczególne programy. Wtedy też zostanie ogłoszony szczegółowy zakres wsparcia i rozpocznie się nabór wniosków. 

Krajową Instytucją Koordynującą Program będzie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

Wdrażanie (kwalifikowalność kosztów) II edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zakończy się w grudniu 2029 r.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI