20.8 C
Warszawa
wtorek, 23 lipca, 2024

„Czuwamy! Pamiętamy!”. Ostatni tydzień na składanie wniosków o granty do Fundacji ORLEN

Pozostał tydzień na składanie wniosków w ramach programu grantowego Fundacji ORLEN „Czuwamy! Pamiętamy!”. Inicjatywa ma na celu przywrócenie należnej czci Miejscom Pamięci, które do tej pory pozostawały w złym stanie technicznym. Wsparcie finansowe udzielane przez Fundację pozwoli na rewitalizację tych miejsc, które mają duże znaczenie historyczne dla lokalnych społeczności, lecz z różnych powodów pozostają bez odpowiedniego upamiętnienia lub wymagają odnowy.

W ramach programu „Czuwamy! Pamiętamy!” przewidziano maksymalne dofinansowanie w wysokości 15.000 zł. Jednocześnie nie jest wymagany żaden wkład własny ze strony wnioskodawców.

Wnioski o wsparcie mogą składać fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia kultury fizycznej, biblioteki publiczne, domy kultury, szkoły publiczne, przedszkola publiczne, kościelne jednostki organizacyjne (np. parafie), organizacje społeczno-zawodowe rolników oraz koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane przez ARiMR.

Realizowane projekty muszą polegać na rewitalizacji Miejsc Pamięci. Termin ten obejmuje miejsca ważne historycznie dla lokalnej społeczności, które wymagają odnowy. Może to być zarówno miejsce pochówku lub śmierci, jak również miejsce związane z przebiegiem bitwy czy działalnością wybranego bohatera narodowego. Istotne jest, aby te miejsca zostały odpowiednio upamiętnione i przywrócone do należytego stanu.

Dzięki środkom finansowym udostępnionym przez Fundację ORLEN, możliwe będzie przeprowadzenie prac konserwatorskich, renowacyjnych, a także montaż tablic informacyjnych czy pomników. Działania te mają na celu przywrócenie blasku i godności Miejscom Pamięci oraz umożliwienie mieszkańcom i odwiedzającym poznanie historii związanej z tymi miejscami.

Warto zaznaczyć, że patronem honorowym programu jest Instytut Pamięci Narodowej, co podkreśla wagę podejmowanych działań.

Program grantowy Fundacji ORLEN „Czuwamy! Pamiętamy!” stawia sobie za cel nie tylko przywracanie należnej czci Miejscom Pamięci, ale także budowanie więzi społecznych, edukację historyczną oraz wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej społeczności.

Dzięki takim inicjatywom przekazujemy przyszłym pokoleniom wartościowe dziedzictwo i ukazujemy znaczenie historii w kształtowaniu naszej tożsamości.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 maja 2023 r.

Opis programu na naszym portalu znajduje się TUTAJ.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie internetowej Fundacji ORLEN.

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

AKTUALNOŚCI